Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Visoko obrazovanje

Pregled

Programom Erasmus+ pruža se potpora poučavanju u institucijama visokog obrazovanja (IVO) u inozemstvu.

Ako radite u području visokog obrazovanja, možete poučavati u instituciji u državi sudionici u programu Erasmus+ ili partnerskoj državi..

Mogućnosti poučavanja dostupne su i osoblju organizacija u državama sudionicama u programu.

Te organizacije mogu biti poduzeća, javna tijela, socijalni partneri, istraživački instituti i nevladine organizacije.

Trajanje

Razdoblje poučavanja između dvije države sudionice u programu mora trajati najkraće dva dana, a najdulje dva mjeseca. U trajanje nije uključeno vrijeme putovanja.

Razdoblje poučavanja između države sudionice u programu i partnerske države mora trajati najkraće pet dana, a najvdulje dva mjeseca. U trajanje nije uključeno vrijeme putovanja.

Tijekom boravka u inozemstvu vrijeme poučavanja mora iznositi najmanje osam sati tjedno (ili tijekom kraćega vremena boravka).

Uvjeti

Ako radite u instituciji visokog obrazovanja (IVO) vaša institucija, ako se nalazi u državi sudionici u programu, mora imati valjanu Povelju Erasmus+ za visoko obrazovanje ili, ako se nalazi u partnerskoj državi, biti potpisnica međuinstitucionalnog sporazuma s institucijom primateljicom.

Programska država (IVO) imaju i mogućnost pozivanja osoblja poduzeća iz drugih organizacija u programskim državama kako bi poučavale u toj instituciji.

Prije početka poučavanja, vi, vaša institucija visokog obrazovanja (IVO) i institucija primateljica potpisujete sporazum o mobilnosti. U tom se dokumentu utvrđuju vaši ciljevi učenja, prava i obveze te način na koji će razdoblje poučavanja biti priznato.

Financijska potpora

Bespovratnim sredstvima EU-a doprinosi se vašim putnim troškovima i dnevnicama tijekom boravka u inozemstvu, a iznos ovisi o:

  1. odredišnoj zemlji
  2. u slučaju mobilnosti između programskih zemalja, broju zahtjeva kandidata iz vaše zemlje koji namjeravaju poučavati u inozemstvu
  3. udaljenosti između vaše zemlje i odredišne zemlje
  4. u slučaju mobilnosti između država sudionica u programu, dostupnosti drugih izvora financiranja u vašoj zemlji ili regiji

Ako poučavate u inozemstvu između država sudionica u programu u okviru razmjene osoblja institucija visokog obrazovanja, vaša matična institucija odgovorna je za sve isplate. Ako radite u poduzeću ili organizaciji,  (IVO) koja vas je pozvala odgovorna je za isplate. Ako poučavate u inozemstvu u okviru razmjene između države sudionice u programu ili partnerske države, vaša matična institucija i institucija primateljica odlučit će koja će vam isplatiti sredstva.

Iznosi bespovratnih sredstava za poučavanje u inozemstvu u okviru razmjene između države sudionice u programu ili partnerske države objavljeni su u programskom vodiču za Erasmus+. Obratite se svojoj nacionalnoj agenciji ili matičnoj instituciji visokog obrazovanja (IVO) za podatke o primjenjivim iznosima za poučavanje u okviru razmjene između država sudionica u programu.

Kako se prijaviti

Zahtjev za bespovratna sredstva podnosite putem svoje institucije visokog obrazovanja. (IVO) odabiru kandidate za poučavanje u inozemstvu među svojim osobljem ili pozivaju osoblje poduzeća ili drugih organizacija.

Odabir osoblja za poučavanje u inozemstvu mora biti pošten, transparentan i popraćen opsežnom dokumentacijom.

Saznajte više

Obratite se uredu za međunarodnu suradnju u svojoj instituciji visokog obrazovanja i saznajte jesu li vam dostupne te mogućnosti.

Programski vodič također sadržava detaljne informacije o tim mogućnostima:

Nacionalne agencije za države sudionice u programu i nacionalni uredi za partnerske države (ako je dostupno) mogu vam pomoći ako imate pitanja ili želite podnijeti zahtjev.