Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Pregled

U okviru programa Erasmus+ stručnim usavršavanjem u inozemstvu podupire se profesionalni razvoj osoba zaposlenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Stručno usavršavanje može biti rad ili razdoblja praćenja ili promatranja rada u ustanovi za strukovno obrazovanje i osposobljavanje ili drugoj relevantnoj organizaciji u državi sudionici u programu Erasmus+.

Te organizacije mogu biti poduzeća, javna tijela, socijalni partneri, istraživački instituti i nevladine organizacije.

Trajanje

Stručno usavršavanje mora trajati najmanje dva dana, ali ne može trajati dulje od dva mjeseca. U trajanje nije uključeno vrijeme putovanja.

Uvjeti

Kako biste se mogli usavršavati u inozemstvu u okviru Erasmusa+, vaša ustanova mora sudjelovati u Projektu mobilnosti za strukovno obrazovanje i osposobljavanje s drugom ustanovom ili organizacijom.

Prije početka usavršavanja vi, vaša ustanova i ustanova ili organizacija primateljica sklapate Ugovor o mobilnosti. U tom se dokumentu navode vaši ciljevi učenja, prava i odgovornosti te kako će se vaše usavršavanje službeno priznati.

Financijska potpora

Bespovratna sredstva EU-a namijenjena su pokrivanju troškova putovanja i dnevnica za vrijeme vašeg boravka u inozemstvu te pružanju organizacijske potpore ustanovama koje u tome sudjeluju.

Iako ih omogućuje EU, bespovratnim sredstvima upravljaju uključene ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, koje su odgovorne za isplate sredstava pojedincima.

Kako se prijaviti

Ne možete se prijaviti za dobivanje bespovratnih sredstava kao pojedinac. Prijave moraju podnijeti ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje koje među svojim osobljem odabiru kandidate za stručno usavršavanje u inozemstvu.

Odabir osoblja za stručno usavršavanje u inozemstvu trebao bi biti pravedan, transparentan i potkrijepljen dokumentacijom.

Saznajte više

Kontaktirajte svoju ustanovu za strukovno obrazovanje i osposobljavanje kako biste saznali možete li sudjelovati u programima usavršavanja.

Detaljne informacije o tim mogućnostima možete pronaći i u Vodiču programa Erasmus+ :

  • pročitajte dio B kako biste saznali više o kriterijima za odabir, kriterijima prihvatljivosti i pravilima financiranja.

Nacionalne agencije mogu vam pomoći s upitima i prijavama.