Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mreže Jean Monnet u visokom obrazovanju

Tko može biti prijavitelj?

Trajanje: 3 godine

Najveći iznos bespovratnih sredstava: 1 200 000 EUR po mreži

Što se može smatrati mrežom Jean Monnet u visokom obrazovanju?

U ovu se kategoriju mogu uključiti dvije vrste velikih tematskih mreža:

  1. Mreža koja se bavi posebnom temom unutarnje politike Europske unije. Potrebno je sudjelovanje najmanje 12 visokih učilišta iz sedam različitih država članica EU-a i trećih zemalja pridruženih programu.

  2. Mreža za pitanja vanjske politike koja se bavi jednim posebnim prioritetom. Potrebno je sudjelovanje najmanje 12 visokih učilišta s najmanje šest sudionika iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu, a financiraju se iz instrumenata EU-a za vanjsko djelovanje. Ta bi mreža također trebala uključivati relevantne organizacije u zemljama koje primaju potporu.

Što se očekuje od mreže Jean Monnet u visokom obrazovanju?

  • U tim će mrežama partneri prikupljati i razmjenjivati rezultate istraživanja, nastavne sadržaje i iskustva, znanstvene radove (studije, članke itd.) te će o njima raspravljati.

  • Svaka mreža uspostavit će alat kojim će se partnerima omogućiti da podijele svoje znanstvene radove i provode istorazinsko vrednovanje te komentiraju objavljene dokumente.

  • Redovito će se birati najinovativniji i najzanimljiviji rezultati te će ih se dostavljati Komisiji.

Konačni je cilj tematskih mreža pružati redovite povratne informacije (npr. internetski bilten) o najnaprednijim i inovativnim praksama u tom području te tako poticati raspravu i pridonositi joj.

Postupak prijave

Više informacija o postupku prijave dostupno je na sljedećim stranicama:

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-EU

Open
Deadline
1 Mar 2022

Networks on Internal EU Issues

Large thematic networks in Higher Education will have as primary objective to collect, share and discuss among the partners research findings, content of courses and experiences, products (studies,

Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-NON-EU

Open
Deadline
1 Mar 2022

Networks on Foreign Policy Issues

Large thematic networks in Higher Education will have as primary objective to collect, share and discuss among the partners research findings, content of courses and experiences, products (studies,

Application process

For more information about the application process, please visit