Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Aktivnosti Jean Monnet: poticanje poučavanja i istraživanja o Europskoj uniji

Jean Monnet Actions run under Erasmus+ to support teaching, learning, research and debates on various aspects of the European Union.

Aktivnosti Jean Monnet u okviru programa Erasmus+ podupiru poučavanje, učenje, istraživanje i raspravu o različitim aspektima Europske unije.

Od ožujka 2021. u okviru programa Erasmus+ za razdoblje 2021. – 2027. aktivnosti Jean Monnet nude nove mogućnosti financiranja za:

 • škole
 • ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje
 • ustanove za obrazovanje učitelja i nastavnika
 • promicanje rasprave i razmjene o temama povezanima s EU-om u višim razredima osnovne i srednjim školama.

Ta proširena ponuda temelji se na uspjehu aktivnosti koje su od 1989. bile primarno namijenjene visokim učilištima. To znači da će aktivnosti Jean Monnet i dalje imati trajne pozitivne učinke na učenike i studente, učitelje, nastavnike i profesore, obrazovne ustanove i organizacije koje pružaju potporu, kao i na pripadajuće sustave politika. 

Jean Monnet od 1989. do danas

Od svojih početaka 1989. te su aktivnosti primarno bile namijenjene visokim učilištima. Oko 9000 sveučilišnih profesora i više od 1000 sveučilišta u približno 100 zemalja primilo je financijsku potporu koja im je omogućila da u svoje kurikulume uključe nove sadržaje o Europskoj uniji. Povezujući znanstvenike, istraživače i oblikovatelje politika, aktivnosti Jean Monnet potaknule su međunarodni dijalog i pomogle oblikovateljima politika na nacionalnoj razini i razini EU-a.

Dosadašnji projekti u okviru aktivnosti Jean Monnet

Koje se aktivnosti podupiru?

Jean Monnet za visoka učilišta

(Pogledajte i: mogućnosti za druge razine obrazovanja i osposobljavanja)

Aktivnosti poučavanja i istraživanja na visokim učilištima: 

Moduli

Moduli Jean Monnet kratki su obrazovni programi ili tečajevi o studijima o EU-u na visokim učilištima. Organizira ih jedan istraživač/profesor, a svojim iskustvom mogu pridonijeti i drugi kolege i stručnjaci. To mogu biti uvodni moduli o EU-u, tečajevi koji su usmjereni na određeni aspekt ili disciplinu studija o EU-u ili imaju multidisciplinarni pristup.

Trajanje financiranja: 3 godine.

Više o modulima Jean Monnet

Rezultati Erasmus+ projekata – Jean Monnet

Katedre

Katedre Jean Monnet namijenjene su sveučilišnim profesorima koji su specijalizirani u studijima o EU-u.

Trajanje financiranja: 3 godine.

Više o katedrama Jean Monnet

Centri izvrsnosti

Centri izvrsnosti su stjecišta kompetencija i znanja o temama povezanima s Europskom unijom. Osim istraživačkih aktivnosti imaju važnu ulogu u informiranju studenata fakulteta koji se inače ne bave tim pitanjima, oblikovatelja politika, državnih službenika, organiziranog civilnog društva i šire javnosti.

Trajanje financiranja: 3 godine.

Više o centrima izvrsnosti Jean Monnet

Jean Monnet za druge razine obrazovanja i osposobljavanja

Aktivnosti osposobljavanja učitelja i nastavnika

Riječ je o prenošenju znanja o Europskoj uniji u školama i ustanovama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u zemljama sudionicama programa. Ciljevi su sljedeći:

 • obrazovnim ustanovama ponuditi mogućnosti za razvoj i prenošenje sadržaja povezanog s EU-om učenicima
 • ustanovama za obrazovanje učitelja i nastavnika omogućiti da nastavnom osoblju ponude metodologije i prenose informacije o temama povezanima s Europskom unijom
 • promicati raspravu i razmjenu između predstavnika škola/SOO-a i dionika o prenošenju znanja o tim temama.

Više o osposobljavanju učitelja i nastavnika u okviru programa Jean Monnet

Mreže

Mreže potiču osnivanje i razvoj konzorcija (škola, ustanova za SOO, dionika itd.) u području studija o Europskoj uniji. U okviru tih mreža prikupljaju se informacije, razmjenjuju iskustva i gradi znanje.

Trajanje financiranja: 3 godine.

Više o mrežama za druge razine obrazovanja i osposobljavanja

Ostale mogućnosti

Jean Monnet za visoka učilišta

(Pogledajte i: nove mogućnosti za druge razine obrazovanja i osposobljavanja)

Projekti

Projekti Jean Monnet podupiru inovacije (npr. traženje novih metoda za prenošenje znanja o EU-u), međusobno obogaćivanje (promicanje rasprave i promišljanja o pitanjima povezanima s EU-om) i širenje sadržaja o Europskoj uniji putem informacijskih i diseminacijskih aktivnosti.

Trajanje financiranja: 1 ili 2 godine.

Više o potpori projektima

Mreže

Cilj je mreža poticati osnivanje i razvoj međunarodnih konzorcija (visokih učilišta, centara izvrsnosti, fakulteta i odsjeka, istraživačkih centara itd.) u okviru posebnog prioriteta Europske unije predstavljenog u godišnjem pozivu na podnošenje prijedloga. U okviru mreža prikupljaju se informacije, razmjenjuju iskustva, gradi znanje i pribavljaju materijali na kojima se temelji rasprava o politikama, a Europska komisija izvješćuje se o rezultatima.

Trajanje financiranja: 3 godine.

Jean Monnet za druge razine obrazovanja i osposobljavanja

Mreže

Obrazovne inicijative EU-a za uvođenje tema povezanih s Europskom unijom u nastavu ustanova za opće ili strukovno obrazovanje. Inicijativa mora trajati najmanje 40 nastavnih sati godišnje, a može biti kurikularna, u određenoj disciplini, multidisciplinarna ili izvannastavna. Na taj način doprinosi sustavnijem uključivanju sadržaja o Europskoj uniji u pristup nastavi.

Trajanje financiranja: 3 godine.

Postupak prijave

Više informacija o postupku prijave dostupno je na sljedećim stranicama:

Kontekst

Od 1989. Europska komisija u okviru aktivnosti Jean Monnet promiče izvrsnost u poučavanju i istraživanju u području studija o Europskoj uniji u cijelom svijetu. Aktivnosti nose ime Jeana Monneta (1888. – 1979.), prvog predsjednika Visokog tijela Europske zajednice za ugljen i čelik, iz koje je nastala Europska unija, a sada su dio programa Erasmus+, koji je 2019. proslavio 30 godina postojanja.

Osim navedenih aktivnosti Jean Monnet, bespovratna sredstva za poslovanje dobila su i odabrana visoka učilišta u Europi za promicanje izvrsnosti u studijima i istraživanjima na temu EU-a:

 • Europski sveučilišni institut u Firenci
 • Europski koledž u Brugesu
 • Europski koledž u Natolinu
 • Akademija za europsko pravo u Trieru
 • Međunarodni centar za europske studije u Nici
 • Europski institut za javnu upravu u Maastrichtu
 • Europska agencija za prilagođeno i uključivo obrazovanje u Odenseu.

Publikacije

Publikacije o aktivnostima Jean Monnet (Ured za publikacije EU-a)

Učenje o EU-u: Europske teme i školski kurikulumi u državama članicama EU-a (studija)

Teaching tools

Links to tools and resources for teachers can be found at the bottom of this page.

To find out more about the background of the Jean Monnet Actions for schools, read the publication "Learning EU at school".

 Higher education institutions actions

These support teaching and research in the field of European Union studies worldwide, covering the study of Europe in its entirety, with particular emphasis on the EU dimension, from an internal but also from a global perspective. The scope of EU studies can be varied as long as the EU angle is explored.

EU studies should promote active European citizenship and values and deal with the role of the EU in a globalised world, enhancing awareness of the Union and facilitating future engagement as well as people-to-people dialogue.

Teaching and research activities at higher education institutions: 

Jean Monnet Modules

Short teaching programmes or courses in the field of European Union studies.

Learn more about Modules and see how to apply

Jean Monnet Chairs

Teaching posts with a specialisation in European Union studies practiced by university professors.

Learn more about Jean Monnet Chairs

Jean Monnet Centres of Excellence

Pooling knowledge and competence on European Union subjects. They also play a key role in reaching out to students from faculties not normally dealing with EU studies.

Learn about the Centres and the opportunity

Jean Monnet Networks in Higher Education

Support to large thematic networks to bolster the policy debate.

See who can apply for Networks and what qualifies

Background

The European Commission started the Jean Monnet Actions in 1989 to promote excellence in teaching and research in the field of European Union studies worldwide.

Since their creation, these actions have focused on higher education institutions. Around 9,000 university teachers and more than 1,000 universities in around 100 countries have received financial support, enabling them to offer new content on European studies as part of their curricula. By connecting academics, researchers and policy-makers, the Jean Monnet Actions have stimulated international dialogue and supported policymakers at both national and international levels.