Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Financirane aktivnosti i gdje se prijaviti

Mogućnostima financiranja upravlja Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) ili nacionalne agencije.

U popisu projekata u nastavku možete vidjeti kojim aktivnostima programa upravlja koja agencija.

Gdje se prijaviti

Ovisno o pozivu, možete se prijaviti:

Nemate račun za EU Login? Registrirajte se ovdje za stvaranje računa.

Popis projekata

KA1 – Mobilnost pojedinaca u svrhu učenja

Vrsta aktivnosti Upravljačko tijelo
Projekti mobilnosti za učenike i osoblje u školskom obrazovanju Nacionalne agencije
Projekti mobilnosti za učenike i osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju Nacionalne agencije
Projekti mobilnosti za studente i osoblje u visokom obrazovanju Nacionalne agencije
Projekti mobilnosti za polaznike i osoblje u obrazovanju odraslih Nacionalne agencije
Jačanje sposobnosti u području rada s mladima Nacionalne agencije
Aktivnosti sudjelovanja mladih Nacionalne agencije

KA2 –

Vrsta aktivnosti Upravljačko tijelo
Partnerstva za suradnju u području visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, školskog obrazovanja, obrazovanja odraslih i mladih (osim onih koje su prijavile europske nevladine organizacije) Nacionalne agencije
Mala partnerstva u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, školskog obrazovanja, obrazovanja odraslih i mladih Nacionalne agencije
Partnerstva za suradnju u području visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, školskog obrazovanja, obrazovanja odraslih i mladih koja su podnijele europske nevladine organizacije Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA)
Partnerstva za suradnju i mala partnerstva u području sporta EACEA
Centri strukovne izvrsnosti EACEA
Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ EACEA
Aktivnosti Erasmus Mundus EACEA
Savezi za inovacije EACEA
Jačanje sposobnosti u području mladih EACEA
Neprofitna europska sportska događanja EACEA

KA3 – Podrška reformi politike

Vrsta aktivnosti Upravljačko tijelo
Mladi Europe zajedno EACEA

Jean Monnet

Vrsta aktivnosti Upravljačko tijelo
Jean Monnet u području visokog obrazovanja: moduli, katedre i centri izvrsnosti EACEA
Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja: osposobljavanje učitelja i nastavnika i mreže EACEA