Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Comhchéim Mháistreachta Erasmus Mundus

Próifíl an iarratasóra

  • Aon institiúid ardoideachais atá bunaithe i dTír de chuid an Chláir nó i dTír Chomhpháirtíochta
  • Déanann an t-iarratasóir iarratas thar ceann comhpháirtíocht ina bhfuil institiúidí ardoideachais eile nó páirtithe leasmhara oideachais eile a bhfuil clár máistreachta comhtháite comhpháirteach deartha acu, clár a ndéanfaidh siad féin é a sholáthar

Fad tréimhse: 6 bliana acadúla, lena gclúdófar ar a laghad 4 eagrán den chlár máistreachta

Deontas in aghaidh an chláir: suas le €5 mhilliún

Scoláireacht de chuid an Aontais do dhaoine aonair: €1,400 in aghaidh na míosa (24 mhí ar a mhéad)

Eolas faoi Chomhchéim Mháistreachta Erasmus Mundus

Is cláir staidéir ardleibhéil chomhtháite ag leibhéal máistreachta iad Comhchéimeanna Máistreachta Erasmus Mundus. Is comhpháirtíocht idirnáisiúnta institiúidí ardoideachais ó thíortha éagsúla ar fud an domhain a dhearann agus a sholáthraíonn na cláir. D’fhéadfadh páirtithe leasmhara oideachasúla agus/nó neamhoideachasúla ag a bhfuil saineolas sonrach agus sainspéis sa réimse staidéir a bheith bainteach leis an gcomhpháirtíocht freisin.

Cuireann an tAontas Eorpach maoiniú ar fáil do na cláir sin agus do scoláireachtaí iomaíocha, ar scoláireachtaí iad a chuirtear ar fáil do na hiarratasóirí is fearr as gach cearn den domhan.

Gníomhaíochtaí agus torthaí

  • Is curaclam comhtháite ina iomláine é EMJM a dheartar go comhpháirteach. Ag céim an iarratais, ní mór cláir chomhpháirteacha lánfhorbartha staidéir a bheith ag gabháil le gach togra EMJM, agus é réidh lena chur ar bun agus lena phoibliú ar fud an domhain tar éis a roghnaithe.
  • Is comhpháirtíocht a dhéanann an clár a sholáthar, ar comhpháirtíocht í ina bhfuil ar a laghad 3 institiúid lán-chomhpháirteacha ardoideachais ó 3 thír dhifriúla ar gá do dhá thír acu sin ar a laghad a bheith ina dTíortha de chuid an Chláir
  • Fad an chláir EMJM: Tréimhse idir aon bhliain acadúil amháin nó dhá bhliain acadúla (60, 90 nó 120 creidiúint ECTS)
  • Ní mór ar a laghad dhá thréimhse staidéir in dá thír (nach ionann iad agus tír chónaithe na mac léinn) a bheith mar chuid de churaclam EMJM agus is gá d'aon tír amháin acu sin ar a laghad a bheith ina Tír de chuid an Chláir
  • An cineál céime a bhronntar: céim chomhpháirteach (inmholta) nó ilchéimeanna

Iarratais agus tuilleadh eolais

Deiseanna maoiniúcháin 2021-2027 agus eolas maidir le conas iarratas a dhéanamh, fógraítear iad sin ar thairseach na ndeiseanna maoiniúcháin agus tairisceana de chuid an Choimisiúin Eorpaigh.

Aimsigh deiseanna

Léigh Treoirleabhar Erasmus+ le haghaidh tuilleadh eolais faoi na deiseanna sin.

Tuilleadh eolais

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-PEX-EMJM-MOB

Closed
Deadline
16 Feb 2022

Erasmus Mundus Joint Masters

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).