Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Líonra Jean Monnet le haghaidh scoileanna agus institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna

Próifíl an Iarratasóra

Scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna i ngach tír atá rannpháirteach sa chlár Erasmus+.

Ní mór ar a laghad 5 eagraíocht ó ar a laghad 3 thír éagsúla atá rannpháirteach sa chlár Erasmus+ a bheith mar chuid den líonra.

Ní féidir le daoine aonair cur isteach air.

Fad tréimhse: 3 bliana

Uasmhéid an deontais in aghaidh an Líonra €300,000 (méid arb ionann agus uasmhéid 80% de na costais iomlána)

Cad atá incháilithe mar Líonra Jean Monnet le haghaidh scoileanna agus institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna?

Dea-chleachtais a chomhroinnt agus comhtheagasc a dhéanamh idir scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna, ar fud grúpa tíortha, chun comhthuiscint a éascú maidir le modheolaíochtaí foghlama faoi chúrsaí an Aontais Eorpaigh.

Cuireadh an snáithe sin de Ghníomhaíochtaí Jean Monnet ar bun chun tacú le gníomhaíochtaí nach féidir a bhaint amach ar an leibhéal náisiúnta, mar aon leis na cinn a bhfuil gné ilnáisiúnta ag baint leo.

Cad lena bhfuiltear ag súil ó Líonra Jean Monnet?

Is iad na scoileanna/soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna iad féin a leagfaidh amach na topaicí ar a n-oibreoidh siad. D’fhéadfadh na topaicí seo a leanas a bheith ina measc:

  • bealaí nua nó nuálacha chun saincheisteanna éagsúla an Aontais a theagasc, modheolaíochtaí nua a mholadh agus uirlisí a chruthú chun tacú le foghlaimeoirí san áireamh.
  • dea-chleachtais agus taithí a chomhroinnt maidir le cúrsaí an Aontais a theagasc, an chaoi a dtéann siad i ngleic le dúshláin shonracha san áireamh.

D’fhéadfadh teagascóirí tréimhsí soghluaisteachta a dhéanamh ar feadh cúpla lá chun cómhúinteoireacht/comhtheagasc a eagrú agus a chur ar fáil lena gcomhpháirtithe.

Spriocdhátaí agus foirmeacha iarratais

An Treoirleabhar do Chlár Erasmus+

Treoir céim ar chéim maidir leis an bpróiseas iarratais

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-SCHOOLS

Closed
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-SCHOOLS

Closed
Deadline
1 Mar 2022

Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).