Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

An fhoireann (oiliúint)

A bhuí le Erasmus+ tá deiseanna oiliúna ar fáil do bhaill foirne atá ag obair i réimse an oideachais, cibé acu atá múinteoireacht ar siúl acu nó nach bhfuil.

I dtaca le tréimhsí oiliúna, d'fhéadfadh aon cheann díobh seo a leanas a bheith i gceist: scáthfhoghlaim, tréimhsí breathnaithe, cúrsaí forbartha gairmiúla nó imeachtaí sonracha atá dírithe ar inniúlachtaí a fhorbairt.

Cuireann Erasmus+ tacaíocht ar fáil le haghaidh oiliúint in institiúidí oideachais agus in eagraíochtaí ábhartha atá ag feidhmiú lasmuigh den earnáil.

Tá deiseanna ar fáil do bhaill foirne atá ag obair ar gach leibhéal den oideachas páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí forbartha gairmiúla.

Deiseanna

Ardoideachas

Cuireann Erasmus+ tacaíocht ar fáil le haghaidh tréimhsí oiliúna do bhaill foirne atá ag obair in institiúidí ardoideachais. A bhuí le Erasmus+ féadfaidh tú dul faoi oiliúint in institiúid ardoideachais i dtír atá páirteach i gClár Erasmus+ nó i dtír chomhpháirtíochta. Má tá tú ag obair in institiúid ardoideachais i dtír atá páirteach sa Chlár, tá an deis ann freisin oiliúint a fháil in eagraíocht lasmuigh den earnáil atá lonnaithe i dtír chláir.

Tuilleadh eolais

Gairmoideachas agus gairmoiliúint

Cuireann Erasmus+ tacaíocht ar fáil le haghaidh forbairt ghairmiúil daoine atá ag obair i réimse an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna trí thréimhsí oiliúna ar an gcoigríoch. I dtaca leis na tréimhsí oiliúna sin, d'fhéadfadh aon cheann díobh seo a leanas a bheith i gceist: socrúcháin oibre nó scáthfhoghlaim nó tréimhsí breathnaithe in institiúid ghairmoideachais agus ghairmoiliúna nó in eagraíocht ábhartha eile atá bunaithe i dtír atá páirteach i gClár Erasmus+

Tuilleadh eolais

Scolaíocht

Cuireann Erasmus+ tacaíocht ar fáil le haghaidh gníomhaíochtaí oiliúna do ghairmithe atá páirteach san oideachas réamhscoile, bunscoile nó iarbhunscoile. Maidir leis na deiseanna sin, d'fhéadfadh aon cheann díobh seo a leanas a bheith i gceist: cúrsaí struchtúrtha nó imeachtaí eile, nó scáthfhoghlaim i scoileanna nó in eagraíochtaí ábhartha eile atá páirteach sa scolaíocht.

Tuilleadh eolais

Oideachas aosach

Tacaíonn Erasmus+ le socrúcháin oiliúna in eagraíochtaí oideachais aosach ar an gcoigríoch. Maidir leis na deiseanna sin, d'fhéadfadh aon cheann díobh seo a leanas a bheith i gceist: cúrsaí struchtúrtha, tréimhsí oiliúna ar an gcoigríoch, scáthfhoghlaim nó tréimhsí breathnaithe i scoileanna nó in eagraíochtaí ábhartha eile.

Tuilleadh eolais

Baill foirne a bhfuil riocht fisiciúil, intinne nó riocht a bhaineann leis an tsláinte orthu

Tá breis maoinithe le fáil. Tá sé de cheart ag baill foirne na seirbhísí tacaíochta céanna a fháil agus a chuireann na hinstitiúidí glactha ar fáil do bhaill foirne áitiúla.

Tuilleadh eolais