Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Deiseanna do Dhaoine Aonair

Le beagnach 30 bliain anuas, tá maoiniú curtha ar fáil ag an Aontas Eorpach don chlár Erasmus, clár a thug an deis do níos mó ná trí mhilliún mac léinn as an Eoraip seal a chaitheamh in institiúid ardoideachais eile nó le heagraíocht ar an gcoigríoch.

Anois, faoi Erasmus+, tá an deis sin ag cách: mic léinn, baill foirne, oiliúnaithe, múinteoirí, oibrithe deonacha agus daoine eile nach iad. Ní taobh leis an Eoraip ná le muintir na hEorpa amháin atáthar ach oiread – faoi Erasmus+, is féidir le pobal mór na cruinne na deiseanna seo a thapú.

Deiseanna le haghaidh:

Mic léinn

Gné lárnach de Erasmus+ is ea staidéar a dhéanamh ar an gcoigríoch, agus tá fianaise ann go mbíonn tionchar dearfach aige ar dheiseanna fostaíochta ina dhiaidh sin. Is deis é freisin chun feabhas a chur ar do chuid scileanna teanga, chun féinmhuinín agus neamhspleáchas a chothú agus chun tú féin a thumadh i gcultúr nua.

Tuilleadh eolais

An fhoireann (teagasc)

A bhuí le Erasmus+, tá deiseanna ar fáil chun tamall a thabhairt ag teagasc in institiúid oideachais ar an gcoigríoch. Tá na deiseanna sin ar fáil dóibh siúd atá ag obair i réimse an oideachais, agus do dhaoine aonair atá fostaithe lasmuigh den réimse sin ar mian leo a gcuid saineolais agus taithí a roinnt chomh maith.

Tuilleadh eolais

An fhoireann (oiliúint)

A bhuí le Erasmus+, tá deiseanna oiliúna ar fáil do bhaill foirne atá ag obair i réimse an oideachais, bídís ag teagasc nó ná bíodh. Ar na deiseanna sin, tá scáthfhoghlaim, tréimhsí breathnaithe agus sainchúrsaí oiliúna ar an gcoigríoch.

Tuilleadh eolais

Pupils

Erasmus+ aims at making learning mobility a realistic possibility for any pupil in school education. The cultural understanding and language skills you develop through studying in another country can make it easier to find a job after your studies. The programme fosters the recognition of learning outcomes of pupils in mobility periods abroad.

Learn about pupil mobility

Oiliúnaithe

A bhuí leis an tacaíocht a thugann Erasmus+ do chúrsaí oiliúna ar an gcoigríoch, is féidir leat taithí luachmhar a fháil san ionad oibre. Tá tacaíocht le fáil ó Erasmus+ i dtaca le cúrsaí oiliúna do mhic léinn ardoideachais, dóibh siúd atá díreach tar éis an chéim a bhaint amach, do mhic léinn de chuid an ghairmoideachais, dóibh siúd atá ar oiliúint agus do phrintísigh.

Tuilleadh eolais

Adult learners

Erasmus+ aims at raising the participation of adults of all ages and socio-economic background in adult education, especially by fostering participation of organisations working with disadvantaged learners, small adult education providers, newcomers to the Programme and less experienced organisations, as well as community-based grassroots organisations.

Explore what's available for adult learners

Daoine óga

Tá Erasmus+ ann do gach duine óg, ní daoine ar chúrsa oideachais nó atá faoi oiliúint amháin. Faoi Erasmus+, is féidir leat obair dheonach a dhéanamh san Eoraip nó lasmuigh di, nó páirt a ghlacadh i malartú ógra ar an gcoigríoch.

Tuilleadh eolais

Oibrithe don Óige

Tacaíonn Erasmus+ le forbairt ghairmiúil oibrithe don óige, trí thacaíocht a thabhairt chun sealanna a chaitheamh ar an gcoigríoch le hoiliúint nó líonrú a dhéanamh, go háirithe cúrsaí oiliúna, cuairteanna staidéir, scáthfhoghlaim nó tréimhsí breathnaithe le heagraíochtaí ábhartha.

Tuilleadh eolais