Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Gníomhaíochtaí maoinithe agus an áit is ceart iarratas a dhéanamh

Is é an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr (EACEA) nó na Gníomhaireachtaí Náisiúnta a dhéanann deiseanna maoiniúcháin a bhainistiú.

Feicfidh tú cén ghníomhaireacht a dhéanann gníomhaíochtaí difriúla an chláir a bhainistiú sa liosta tionscadail thíos.

An áit is ceart iarratas a dhéanamh

Braitheann sé ar an nglao, ach is féidir leat teacht ar eolas maidir le conas iarratas a dhéanamh trí

Níl cuntas EU Login agat? Cruthaigh do chuntas anseo.

Liosta na dtionscadal

KA1 – Soghluaisteacht foghlama daoine aonair

An cineál gníomhaíochta An comhlacht bainistithe
Tionscadail soghluaisteachta do dhaltaí agus baill foirne i réimse an Oideachais scoile Na Gníomhaireachtaí Náisiúnta
Tionscadail soghluaisteachta d’fhoghlaimeoirí agus baill foirne i réimse an Ghairmoideachais agus na Gairmoiliúna Na Gníomhaireachtaí Náisiúnta
Tionscadail soghluaisteachta do mhic léinn agus baill foirne i réimse an Ardoideachais Na Gníomhaireachtaí Náisiúnta
Tionscadail soghluaisteachta d’fhoghlaimeoirí agus baill foirne i réimse an Oideachais aosaigh Na Gníomhaireachtaí Náisiúnta
Tionscadail soghluaisteachta i réimse na hóige Na Gníomhaireachtaí Náisiúnta
Gníomhaíochtaí Rannpháirtíochta Óige Na Gníomhaireachtaí Náisiúnta

KA2 – Comhar i measc eagraíochtaí agus institiúidí

An cineál gníomhaíochta An comhlacht bainistithe
Comhpháirtíochtaí Comhair i réimse an Ardoideachais, réimse an Ghairmoideachais agus na Gairmoiliúna, réimse an Oideachais Scoile, réimse an Oideachais Aosaigh agus na hÓige (seachas na cinn sin a chuireann Eagraíochtaí Neamhrialtasacha Eorpacha isteach) Na Gníomhaireachtaí Náisiúnta
Comhpháirtíochtaí ar Mhionscála i réimse an Ghairmoideachais agus na Gairmoiliúna, réimse an Oideachais Scoile, réimse an Oideachais Aosaigh agus na hÓige Na Gníomhaireachtaí Náisiúnta
Comhpháirtíochtaí Comhair i réimse an Ardoideachais, réimse an Ghairmoideachais agus na Gairmoiliúna, réimse an Oideachais Scoile, réimse an Oideachais Aosaigh agus na hÓige a chuireann Eagraíochtaí Neamhrialtasacha Eorpacha isteach An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA)
Comhpháirtíochtaí Comhair agus Comhpháirtíochtaí ar Mhionscála i réimse an Spóirt An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA)
Ionaid Barr Feabhais Gairme An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA)
Acadaimh Múinteoirí Erasmus+ An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA)
Gníomhaíochtaí Erasmus Mundus An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA)
Comhghuaillíochtaí Nuálaíochta An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA)
Forbairt acmhainní i réimse na hóige An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA)
Imeachtaí neamhbhrabúis spóirt san Eoraip An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA)

KA3 – Tacaíocht d'athchóiriú beartas

An cineál gníomhaíochta An comhlacht bainistithe
Óige na hEorpa le chéile An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA)

Gníomhaíochtaí Jean Monnet

An cineál gníomhaíochta An comhlacht bainistithe
Jean Monnet i réimse an ardoideachais: Modúil, Cathaoirligh agus Ionaid Barr Feabhais An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA)
Jean Monnet i réimsí eile oideachais agus oiliúna: Oiliúint agus Líonraí Múinteoirí An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA)