Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Freagraí ar do cheisteanna

<p>Tá freagraí thíos ar chuid de na ceisteanna is coitianta a chuirtear faoi chlár Erasmus+. Níl anseo ach roinnt freagraí ach is féidir an roinn<a deiseanna="" href="[node:1467:url]"> a chuardach nó is féidir teagmháil a dhéanamh tríd an roinn </a><a href="[node:1474:url]">Teagmháil</a> mura n-aimsíonn tú a bhfuil uait.</p>

<p>Brabhsáil na ceisteanna féachaint an bhfuil an freagra atá uait ann cheana.</p>

<p>An bhfuil eolas á lorg agat faoi thionchar an <strong>choróinvíris</strong> ar Erasmus+ agus ar ghníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh? Féach an leathanach eolais faoin <a href="[node:3719:url]">gcoróinvíreas</a>.</p>

Conas is féidir liom an t-achar taistil a ríomh chun an leibhéal tacaíochta i bhfoirm deontais a thugtar do dhaoine aonair a chinneadh?

An tÁireamhán Achair. Is mar líne dhíreach a thaispeánfar gach achar taistil.

Cá bhfaighidh mé foirmeacha iarratais do Erasmus+?

Tá próisis iarratais éagsúla ag Erasmus+ ag brath ar cé acu duine aonair nó eagraíocht a dhéanann an t-iarratas agus ar cé acu na Gníomhaireachtaí Náisiúntaan Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir a dhéanann an deis mhaoiniúcháin a bhainistiú. Is féidir tuilleadh eolais faoin bpróiseas iarratais, teimpléid agus foirmeacha iarratais samplacha san áireamh, a fháil sa roinn Conas iarratas a dhéanamh.

Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh ar dheiseanna oiliúna don fhoireann?

Is féidir eolas maidir le deiseanna oiliúna foirne a fháil sa roinn oiliúna don fhoireann.

Ní saoránach de chuid an Aontais mé - mar sin féin an féidir liom páirt a ghlacadh sa chlár?

Is féidir le daoine aonair as tíortha nach Ballstáit iad páirt a ghlacadh i bhformhór de na deiseanna más as tír chláir iad. Tá saoránaigh as tíortha comhpháirtíochta incháilithe do roinnt deiseanna ar nós Máistreachtaí Comhpháirteacha Erasmus Mundus ach níl na deiseanna sin teoranta do Mháistreachtaí Comhpháirteacha Erasmus Mundus amháin; is gá duit na leathanaigh na ndeiseanna a sheiceáil le haghaidh tuilleadh eolais, toisc nach ionann an incháilitheacht i gcás gach deise.

Cá bhfaighidh mé amach an bhfuil m'eagraíocht incháilithe chun maoiniú Erasmus+ a fháil?

Ní hionann na critéir i gcás gach deise; is fearr an leathanach faoin deis ábhartha agus an Treoirleabhar a sheiceáil.

Cá bhfaighidh mé tuilleadh eolais faoin gCóras Eorpach Aistrithe Creidiúna agus doiciméid ghaolmhara?

Tá eolas faoin gCóras Eorpach Aistrithe Creidiúna ar fáil ar an suíomh gréasáin Oideachais agus Oiliúna.

Conas is féidir liom scoláireacht Erasmus+ a fháil chun cúrsa iarchéime a dhéanamh?

Tá eolas faoi scoláireachtaí le haghaidh cúrsaí iarchéime le fáil ar leathanach Máistreachtaí Comhpháirteacha Erasmus Mundus.

Ba mhaith liom páirt a ghlacadh sa chlár Erasmus+, ach níor éirigh liom teacht ar Ghníomhaireacht Náisiúnta i mo thír féin. Cad is féidir liom a dhéanamh?

Is sna tíortha cláir amháin atá Gníomhaireachtaí Náisiúnta; i dtíortha eile, d'fhéadfadh Oifig Náisiúnta Erasmus+ a bheith ann. Mura bhfuil, agus más duine aonair tú, is fearr duit teagmháil a dhéanamh le hinstitiúid nó le heagraíocht oideachais, oiliúna, óige nó spóirt. Más ionadaí ar eagraíocht tú, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún Eorpach trí EuropeDirect.

Cá bhfaighidh mé an Treoir Airgeadais do Erasmus +?

Tá eolas faoi mhaoiniú agus rialacha airgeadais ar fáil sa Treoirleabhar do Chlár Erasmus+.

An bhfuil tíortha, gníomhaireachtaí nó institiúidí rialtais Afracacha incháilithe chun maoiniú Erasmus+ a fháil?

Is féidir le heagraíochtaí ón gcuid is mó de na tíortha ar domhan, agus formhór na dtíortha san Afraic san áireamh, páirt a ghlacadh sa Chlár. Ní hionann critéir incháilitheachta do na deiseanna éagsúla agus dá bharr sin is fearr an fhaisnéis a sheiceáil ar an leathanach faoin deis sin, nó sa Treoirleabhar.

Cá bhfaighidh mé tuilleadh eolais faoi thionscadail atá á maoiniú ag Erasmus+?

Is féidir faisnéis a fháil ar gach tionscadal atá maoinithe ag Erasmus+ in Ardán na dtorthaí ar Erasmus+.

An bhfuil Iasachtaí Máistreachta Erasmus oscailte ar fáil do gach mac léinn?

Ní hionann téarmaí agus coinníollacha Iasachtaí Máistreachtaí Erasmus ó eagraíocht iasachta amháin go chéile ach, de ghnáth, is mic léinn a bhíonn ag dul isteach sa tír ina mbíonn an iasacht á tairiscint nó ag teacht uaithi, agus iad sin amháin, a bhíonn incháilithe chun iasacht a fháil.

Frequently asked questions

Is sna tíortha cláir amháin atá Gníomhaireachtaí Náisiúnta; i dtíortha eile, d'fhéadfadh Oifig Náisiúnta Erasmus+ a bheith ann. Mura bhfuil, agus más duine aonair tú, is fearr duit teagmháil a dhéanamh le hinstitiúid nó le heagraíocht oideachais, oiliúna, óige nó spóirt. Más ionadaí ar eagraíocht tú, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún Eorpach trí EuropeDirect.

Is féidir le heagraíochtaí ón gcuid is mó de na tíortha ar domhan, agus formhór na dtíortha san Afraic san áireamh, páirt a ghlacadh sa Chlár. Ní hionann critéir incháilitheachta do na deiseanna éagsúla agus dá bharr sin is fearr an fhaisnéis a sheiceáil ar an leathanach faoin deis sin, nó sa Treoirleabhar.

An tÁireamhán Achair. Is mar líne dhíreach a thaispeánfar gach achar taistil.

Is féidir le daoine aonair as tíortha nach Ballstáit iad páirt a ghlacadh i bhformhór de na deiseanna más as tír chláir iad. Tá saoránaigh as tíortha comhpháirtíochta incháilithe do roinnt deiseanna ar nós Máistreachtaí Comhpháirteacha Erasmus Mundus ach níl na deiseanna sin teoranta do Mháistreachtaí Comhpháirteacha Erasmus Mundus amháin; is gá duit na leathanaigh na ndeiseanna a sheiceáil le haghaidh tuilleadh eolais, toisc nach ionann an incháilitheacht i gcás gach deise.

Tá próisis iarratais éagsúla ag Erasmus+ ag brath ar cé acu duine aonair nó eagraíocht a dhéanann an t-iarratas agus ar cé acu na Gníomhaireachtaí Náisiúnta nó an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir a dhéanann an deis mhaoiniúcháin a bhainistiú. Is féidir tuilleadh eolais faoin bpróiseas iarratais, teimpléid agus foirmeacha iarratais samplacha san áireamh, a fháil sa roinn Conas iarratas a dhéanamh.

Is sna tíortha cláir amháin atá Gníomhaireachtaí Náisiúnta; i dtíortha eile, d'fhéadfadh Oifig Náisiúnta Erasmus+ a bheith ann. Mura bhfuil, agus más duine aonair tú, is fearr duit teagmháil a dhéanamh le hinstitiúid nó le heagraíocht oideachais, oiliúna, óige nó spóirt. Más ionadaí ar eagraíocht tú, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún Eorpach trí EuropeDirect.

Eagraíochtaí ar mian leo páirt a ghlacadh in Erasmus+, is gá dóibh clárú ar dtús.

Beidh an áit a gcláróidh tú ag brath ar cé acu atá nó nach bhfuil an ghníomhaíocht ar mian leat iarratas a dhéanamh uirthi á bainistiú ag an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA) nó ag Gníomhaireacht Náisiúnta.

Féach Clárú na nEagraíochtaí le haghaidh tuilleadh eolais.

Is féidir le heagraíochtaí ón gcuid is mó de na tíortha ar domhan, agus formhór na dtíortha san Afraic san áireamh, páirt a ghlacadh sa Chlár. Ní hionann critéir incháilitheachta do na deiseanna éagsúla agus dá bharr sin is fearr an fhaisnéis a sheiceáil ar an leathanach faoin deis sin, nó sa Treoirleabhar.