Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Korkea-asteen koulutuksen Erasmus-peruskirja

Tietoa peruskirjasta

Erasmus+ -ohjelman tuella toteutettavan korkeakoulujen yhteistyön laatuvaatimukset vahvistetaan korkea-asteen koulutusta koskevassa Erasmus-peruskirjassa (ECHE).

Erasmus+ -ohjelman liikkuvuustoimiin voivat osallistua vain sellaiset ohjelmamaiden korkeakoulut, joille komissio on myöntänyt Erasmus-peruskirjan.

Kumppanimaiden korkeakouluilta ei vaadita Erasmus-peruskirjaa, vaan laatuvaatimukset määritetään korkeakoulujen välisissä sopimuksissa.

Miten Erasmus-peruskirja myönnetään?

Erasmus-peruskirjat myönnetään vuosittain julkaistavan ehdotuspyynnön perusteella.

Ks. viimeisin luettelo korkeakouluista, joille on myönnetty Erasmus-peruskirja.

Peruskirja on voimassa koko Erasmus+ -ohjelmakauden toimintavuoteen 2027 asti. Voimassaoloa pidennetään ohjelman viimeisenä vuonna alkavien hankkeiden osalta enintään kolmella vuodella (eli vuoteen 2030 asti).

Mitä Erasmus-peruskirjaan sisältyy?

Erasmus-peruskirjan periaatteita on mukautettu Erasmus+ -ohjelman kauden 2021–2027 uusien painopisteiden, kuten digitalisaation, osallisuuden ja kestävyyden, perusteella.

Uuden Erasmus-peruskirjan tärkeimpiä lisäyksiä ovat sitoutuminen liikkuvuustoiminnoissa aliedustettuina olevien ryhmien tavoittamiseen osallistamisstrategioiden avulla, ympäristöystävällisten käytäntöjen edistäminen Erasmus+ -toimintojen toteutuksessa, digitalisaation toteuttaminen eurooppalaista opiskelijakorttia koskevan aloitteen ja Erasmus+ -mobiilisovelluksen avulla sekä sitoutuminen liikkuvuusjaksolle osallistuvien opiskelijoiden kansalaisaktiivisuuden lisäämiseen.

Lisäksi korkeakouluja kehotetaan noudattamaan automaattisesta vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun neuvoston suosituksen vaatimuksia, jotta voidaan varmistaa ulkomailla suoritettujen opiskelujaksojen automaattinen tunnustaminen kokonaisuudessaan ja mahdollisimman sujuvasti ilman, että opiskelija joutuu tekemään lisäsuorituksia tai ylimääräisiä kokeita.

Erasmus-peruskirjan uudet periaatteet on laadittu yhteistyössä kansallisten Erasmus+ -toimistojen edustajista, korkeakoulutuksen asiantuntijoista ja opiskelijajärjestöistä muodostetun peruskirjatyöryhmän kanssa.

Peruskirjan myöntämisedellytyksistä ja laatuvaatimuksista on tietoa Erasmus-peruskirjan oppaassa ja Erasmus-peruskirjan valvontaoppaassa.

Itsearviointi

Korkeakoulujen johtajat ja Erasmus+ -koordinaattorit voivat käyttää Erasmus-peruskirjan itsearviointivälinettä ja kehittää sen vastausten perusteella toimintaansa. Itsearviointi auttaa ymmärtämään, miten peruskirjan täytäntöönpano oppilaitoksessa sujuu.

Välineestä on valmisteilla uusi versio, jossa otetaan huomioon ohjelmakauden 2021–2027 erityispiirteet. Se julkaistaan tällä sivulla.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open
Deadline
22 Apr 2027

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).