Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet -opettajankoulutus

Hakijaprofiili

  • Opettajakoulutusta tarjoavat korkea-asteen oppilaitokset
  • Opettajankoulutuslaitokset

Erasmus+ -ohjelmamaiden korkeakouluilla täytyy olla voimassa oleva korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja (ECHE).

Kumppanimaiden korkeakouluilla eivät tarvitse olla ECHE-peruskirjaa.

Kesto: 3 vuotta

Tuen enimmäismäärä opettajankoulutusta kohden: 300 000 euroa (enintään 80 % kokonaiskustannuksista)

Mitä Jean Monnet -opettajankoulutus edellyttää?

Jean Monnet -opettajankoulutuksen tarjoajan on oltava opettajankoulutusta tarjoava korkea-asteen oppilaitos tai opettajankoulutuslaitos, joka tukee kouluja ja ammatillisen koulutuksen tarjoajia Euroopan unioniin liittyvän sisällön suunnittelussa, järjestämisessä ja toteuttamisessa niiden opetussuunnitelmissa ja opetussuunnitelman ulkopuolisessa toiminnassa.

Jean Monnet -opettajankoulutuksen tarjoajan on varmistettava opettajankoulutuksessaan Euroopan unionia koskevan tietämyksen lisääntyminen niin yleissivistävässä kuin ammatillisessa koulutuksessa sekä lisättävä tietoja ja osaamista EU-asioiden opetuksessa. Opettajilla on Jean Monnet -opettajankoulutuksen tarjoajan antaman koulutuksen jälkeen oltava paremmat valmiudet ottaa huomioon EU-sisältö kurssityössään.

Jean Monnet -opettajankoulutus voi olla osa sekä opettajien peruskoulutusta että opettajien jatkuvaa ammatillista kehitystä.

Mitä Jean Monnet -opettajankoulutuksen tarjoajalta odotetaan?

Jean Monnet -opettajankoulutuksen tarjoajalla on oltava EU-aiheita koskevia jäsenneltyjä koulutusvaihtoehtoja kouluille sekä ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen tarjoajille. Kurssien on oltava yksilö- tai ryhmäkoulutuskursseja (modulaariset, kurssikeskuksessa suoritettavat, yhdistelmät tai verkkokurssit) EU:sta kiinnostuneille opettajille.

Tähän voi sisältyä sellaisen materiaalin suunnittelu, joka

  • tarjoaa sisältöä ja menetelmiä taustaltaan ja kokemukseltaan erilaisille opettajille eri tasoilla;
  • antaa kouluille sekä ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen tarjoajille mahdollisuuden parantaa opetushenkilöstönsä tietämystä EU:sta.

Jean Monnet -opettajankoulutuksen tarjoajan on kaikissa toimissaan edistettävä sitä, että opettajat sisällyttävät päivittäiseen työhönsä EU-näkökulman.

Määräajat ja hakulomakkeet

Erasmus+ -ohjelmaopas

Hakuprosessia koskeva vaihekohtainen opas