Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet -opettajankoulutus

Hakijaprofiili

  • Opettajakoulutusta tarjoavat korkea-asteen oppilaitokset
  • Opettajankoulutuslaitokset

Erasmus+ -ohjelmamaiden korkeakouluilla täytyy olla voimassa oleva korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja (ECHE).

Kumppanimaiden korkeakouluilla eivät tarvitse olla ECHE-peruskirjaa.

Kesto: 3 vuotta

Tuen enimmäismäärä opettajankoulutusta kohden: 300 000 euroa (enintään 80 % kokonaiskustannuksista)

Mitä Jean Monnet -opettajankoulutus edellyttää?

Jean Monnet -opettajankoulutuksen tarjoajan on oltava opettajankoulutusta tarjoava korkea-asteen oppilaitos tai opettajankoulutuslaitos, joka tukee kouluja ja ammatillisen koulutuksen tarjoajia Euroopan unioniin liittyvän sisällön suunnittelussa, järjestämisessä ja toteuttamisessa niiden opetussuunnitelmissa ja opetussuunnitelman ulkopuolisessa toiminnassa.

Jean Monnet -opettajankoulutuksen tarjoajan on varmistettava opettajankoulutuksessaan Euroopan unionia koskevan tietämyksen lisääntyminen niin yleissivistävässä kuin ammatillisessa koulutuksessa sekä lisättävä tietoja ja osaamista EU-asioiden opetuksessa. Opettajilla on Jean Monnet -opettajankoulutuksen tarjoajan antaman koulutuksen jälkeen oltava paremmat valmiudet ottaa huomioon EU-sisältö kurssityössään.

Jean Monnet -opettajankoulutus voi olla osa sekä opettajien peruskoulutusta että opettajien jatkuvaa ammatillista kehitystä.

Mitä Jean Monnet -opettajankoulutuksen tarjoajalta odotetaan?

Jean Monnet -opettajankoulutuksen tarjoajalla on oltava EU-aiheita koskevia jäsenneltyjä koulutusvaihtoehtoja kouluille sekä ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen tarjoajille. Kurssien on oltava yksilö- tai ryhmäkoulutuskursseja (modulaariset, kurssikeskuksessa suoritettavat, yhdistelmät tai verkkokurssit) EU:sta kiinnostuneille opettajille.

Tähän voi sisältyä sellaisen materiaalin suunnittelu, joka

  • tarjoaa sisältöä ja menetelmiä taustaltaan ja kokemukseltaan erilaisille opettajille eri tasoilla;
  • antaa kouluille sekä ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen tarjoajille mahdollisuuden parantaa opetushenkilöstönsä tietämystä EU:sta.

Jean Monnet -opettajankoulutuksen tarjoajan on kaikissa toimissaan edistettävä sitä, että opettajat sisällyttävät päivittäiseen työhönsä EU-näkökulman.

Määräajat ja hakulomakkeet

Erasmus+ -ohjelmaopas

Hakuprosessia koskeva vaihekohtainen opas

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-OFET-TT

Suljettu
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet actions for other fields of education and training – Teacher training

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-OFET-TT

Suljettu
Deadline
1 Mar 2022

Jean Monnet Actions - Teacher Training

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).

Other resources

Watch a recording of the April 2021 launch event for Jean Monnet Teacher Training. The streaming includes EACEA advice on how to apply for grants.

Go to the session

Questions and answers from the session