Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koulujen ja ammatillisten oppilaitosten Jean Monnet -verkostot

Hakijaprofiili

Koulut ja ammatillisen koulutuksen tarjoajat kaikissa Erasmus+ -ohjelmamaissa.

Verkoston on koostuttava vähintään viidestä organisaatiosta, jotka ovat vähintään kolmesta eri Erasmus+ -ohjelmamaasta.

Ei yksityishenkilöille.

Kesto: 3 vuotta

Avustuksen enimmäismäärä verkostoa kohti: 300 000 euroa (enintään 80 % kokonaiskustannuksista)

Mitä koulujen ja ammatillisten oppilaitosten Jean Monnet -verkostolta edellytetään?

Sellaista hyvien käytäntöjen vaihtoa ja yhteisopetusta koulujen ja ammatillisen koulutuksen tarjoajien välillä eri maissa, jolla edistetään yhteisymmärrystä oppimismenetelmistä Euroopan unioniin liittyvissä asioissa.

Tämän Jean Monnet -toimiin kuuluvan osuuden tarkoituksena on tukea toimintaa, jota ei voida toteuttaa kansallisella tasolla ja jolla on monikansallinen ulottuvuus.

Mitä Jean Monnet -verkostolta odotetaan?

Koulut/oppilaitokset määrittelevät itse aiheet, joiden parissa ne haluavat työskennellä. Näitä voivat olla esimerkiksi

  • uudet tai innovatiiviset tavat lähestyä EU-asioiden opetusta, mukaan lukien uusia menetelmiä koskevat ehdotukset ja välineiden luominen oppijoiden avuksi
  • hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihto EU-asioiden opettamisesta ja siitä, miten suhtautua erityishaasteisiin.

Opettajat voivat myös siirtyä verkoston sisällä järjestämään ja antamaan opetusta itse tai yhdessä kumppanitahojen kollegoiden kanssa.

Määräajat ja hakulomakkeet

Erasmus+ -ohjelmaopas

Hakuprosessia koskeva vaihekohtainen opas

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-SCHOOLS

Suljettu
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-SCHOOLS

Suljettu
Deadline
1 Mar 2022

Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).