Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet -oppituolit

Tavoitteet

Jean Monnet -oppituolien tarkoituksena on

  • syventää korkeakoulun opetussuunnitelmaan sisältyvien Eurooppa-opintojen opetusta
  • tarjota EU-aiheita koskevaa syvällistä opetusta aloilla, joiden asiantuntijoiden kysyntä työmarkkinoilla lisääntyy.

Jean Monnet -oppituolien haltijoita kannustetaan myös tuottamaan avoimia oppimisresursseja ja tarjoamaan avointa koulutusta, mikä lisää koulutuksen joustavuutta ja saatavuutta.

Tuettava toiminta

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa korkeakouluille mahdollisuuden opetusvirkaan, joka on tarkoitettu Eurooppa-opintoihin erikoistuneille yliopistoprofessoreille.

Korkeakoulujen odotetaan tukevan Jean Monnet -oppituolin haltijaa tämän EU-aiheisessa opetus-, tutkimus- ja pohdintatyössä niin, että mahdollisimman moni koulutusohjelma hyötyy kursseista.

Tuen hakijat

Hakemuksen voi jättää minkä tahansa maan korkeakoulu. Ohjelmamaihin sijoittautuneilla korkeakouluilla täytyy olla voimassa oleva korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja.

Jean Monnet -oppituolin kesto on kolme vuotta, ja oppituolin haltijan on annettava vähintään 90 tuntia opetusta lukuvuodessa. Lisäksi on suoritettava vähintään yksi lisätehtävä lukuvuodessa.

Opetustunteja ovat ryhmäluennot, seminaarit ja pienryhmäohjaus, jotka voidaan antaa myös etäopetuksena, mutta ne eivät kata henkilökohtaista opetusta.

Jean Monnet -oppituolin haltijan on kuuluttava hakevan laitoksen vakinaiseen opetushenkilöstöön ja oltava professori. Hän ei voi olla tukea hakevan korkeakoulun vieraileva professori.

Muuta huomioon otettavaa

Jos korkeakoulun on vaihdettava oppituolin haltija, koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastolle on lähetettävä kirjallinen hyväksymispyyntö. Lisäksi uudella oppituolin haltijaehdokkaalla on oltava sama Eurooppa-opintojen ja -tutkimuksen erikoistumistaso.

Hakumenettely

Organisaatiot voivat jättää hakemuksensa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon.

Lisätietoja

Tarkempia tietoja Jean Monnet -oppituoleista on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa. Lisätietoa hakumenettelystä on saatavilla koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastosta.

Lisätietoa saa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastosta tai Euroopan komissiosta.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-CHAIR

Suljettu
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Chair

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-CHAIR

Suljettu
Deadline
1 Mar 2022

Jean Monnet Actions - Chair

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information on Jean Monnet Chairs, although more information on the application process is available from European Education and Culture Executive Agency.

For further information you can contact the European Education and Culture Executive Agency, or you can contact the European Commission.