Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus+ -opintolainat

Tulevaisuusinvestointien rahoitus on yleinen ongelma

Yksi korkeakouluopiskelun suurimmista esteistä on raha, etenkin jos tavoitteena on opiskella ulkomailla. Jos työelämässä haluaa nykyään olla kilpailukykyinen, on yhä tärkeämpää suorittaa vähintään maisteritason tutkinto ja hankkia kokemusta asumisesta ja työskentelystä kotimaan ulkopuolella.

”Ilman Erasmus+ -lainaa en olisi voinut opiskella ulkomailla. Laina muutti elämääni parempaan suuntaan.”

Boris

Maisterintutkinnon suorittaminen ulkomailla antaa erinomaista kokemusta sekä ammatilliselta että akateemiselta kannalta, ja se on myös henkilökohtaisesti avartavaa. Tällaisia kokemuksia arvostetaan nykypäivän globaaleilla työmarkkinoilla. Kouluttautuminen ei saisi kuitenkaan johtaa kohtuuttomaan velkaantumiseen.

Jos sinut on hyväksytty maisterin tutkinto-ohjelmaan ulkomaille ja etsit keinoja opintojen ja elinkustannusten rahoittamiseen, Erasmus+ -laina voi olla sopiva ratkaisu.

Erasmus+ -opintolaina – perustiedot

Erasmus+ -opintolaina on maisterintutkinnon suorittamiseen tarkoitettu laina, jolla on edulliset takaisinmaksuehdot. Laina on tarkoitettu maisteriopintojen rahoittamiseen jossakin Erasmus+ ‑ohjelmamaassa niin, että velkataakka jää mahdollisimman pieneksi.

Lainajärjestelmän tarkoituksena on tarjota ylempää korkeakoulututkintoa suorittaville keino, jolla voi kattaa lukukausi- ja elinkustannukset. Näin opiskelijat voivat keskittyä opintoihinsa henkilökohtaisen taloudenpidon sijasta. Järjestelmän tavoitteena on olla mahdollisimman kattava seuraavin periaattein:

 • opiskelijan tai hänen vanhempiensa ei tarvitse antaa vakuuksia lainalle, joten lainanotto on periaatteessa mahdollista kaikille
 • lainojen korot ovat markkinakorkoja edullisemmat
 • lainan takaisinmaksua voi lykätä jopa kahdella vuodella tutkinnon suorittamisesta, mikä antaa vastavalmistuneelle aikaa löytää töitä.

Lainaa voi saada enintään 12 000 euroa 1 vuoden maisteriopintoihin tai enintään 18 000 euroa 2 vuoden maisteriopintoihin (tai jos pankki on euroalueen ulkopuolella, vastaavat määrät muussa valuutassa vaihtokurssin mukaan).

Lainajärjestelmään kuuluvat maat

Lainaa voivat tätä nykyä hakea opiskelijat, jotka asuvat jossakin seuraavista ohjelmamaista ja ovat lähdössä suorittamaan maisterintutkintoa toiseen ohjelmamaahan:

 • Espanja
 • Italia (Emilia-Romagnan alue)
 • Kroatia
 • Romania
 • Turkki

Muiden ohjelmamaiden opiskelijat voivat hakea lainaa maisteritason opintoihin EspanjassaLuxemburgin yliopisto ja Kyproksen yliopisto tarjoavat lainan tyyppistä tukea muista ohjelmamaista tuleville opiskelijoille, jotka suorittavat maisterintutkintoa kyseisessä oppilaitoksessa.

Nämä yliopistot eivät myönnä varsinaista lainaa, vaan tarjoavat mahdollisuuden maksaa tiettyjä luontoissuorituksia (lukukausimaksut, asunnon vuokra yms.) vasta valmistumisen jälkeen. Varsinaisilla Erasmus+ ‑opintolainoilla on EU:n takaus, joten vakuuksia ei tarvita.

Järjestelmään liittyy vähitellen lisää rahoituslaitoksia ja korkeakouluja, joten tämän sivun päivityksiä kannattaa seurata säännöllisesti.

”Opiskelu ulkomailla muuttaa varmasti sinua ja asenteitasi. Sen jälkeen voit lähteä rohkeammin muualle asumaan tai töihin.”

Xavi

Hakukelpoisuus

Erasmus+ -opintolainaa voi hakea opiskelija, joka

 • asuu jossakin ohjelmamaista
 • on suorittanut kandidaatin tutkinnon (tai vastaavan)
 • on hyväksytty maisterin tutkinto-ohjelmaan korkeakoulussa, joka sijaitsee jossakin toisessa maassa ja jolla on korkea-asteen koulutuksen Erasmus-peruskirja (ECHE).

Erasmus+ -opintolainaa voi hakea opiskelija, joka asuu jossakin ohjelmamaista ja aikoo suorittaa koko maisterintutkinnon ulkomailla, ts. asuinmaansa ulkopuolella ja eri maassa kuin missä hän suoritti perustutkintonsa. Opiskelija, joka suorittaa ulkomailla vain osan maisterintutkinnosta, voi olla oikeutettu muuhun Erasmus+ -tukeen.

Hakumenettely

Lainahakemus tehdään pankin, korkeakoulun tai verkkosivuston kautta, ja siihen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

 • todistus viimeisimmästä maisteriopintoja edeltävästä tutkinnosta
 • kuitti osallistumismaksusta tai muu todistusasiakirja, josta käyvät ilmi maisterin tutkinto-ohjelmaan hyväksyminen ja opinnoista perittävät maksut.

Kullakin lainanantajalla on erilaiset lainaehdot, mutta kaikissa tapauksissa lainan korko on huomattavasti markkinakorkoa alhaisempi. Tutustu lainaehtoihin rahalaitoksen omalla sivustolla:

Lisätietoa

Erasmus+ -opintolainat – vuosiraportti 2018 – sisältää mm. tiivistelmän opiskelijapalautteesta kaudelta 2015–2018

Euroopan investointirahasto: taustatietoa Erasmus+ -lainajärjestelmästä