Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Nuorisovaihdot

Yleistä

Nuorisovaihtojen avulla nuoret eri maista voivat tavata toisiaan, asua yhdessä ja työskennellä yhteisten projektien parissa.

Vaihdot tapahtuvat kouluympäristön ulkopuolella. Ne voivat sisältää hyvin monenlaisia aktiviteetteja, kuten työpajoja, tehtäviä, keskusteluja, ilmaisutaidon harjoituksia, ulkoilua yms.

Nuorisovaihtojen aikana hankituista taidoista ja kokemuksista saa merkinnän Youthpass-todistukseen.

Kesto

Nuorisovaihdot kestävät 5–21 päivää. Matkaan käytettyä aikaa ei lasketa vaihdon kestoon.

Osallistumisen ehdot

Nuorisovaihtoihin voivat osallistua 13–30-vuotiaat. Nuorisovaihdon ryhmänvetäjän on oltava vähintään 18-vuotias.

Nuorisovaihtoja järjestävät nuorisojärjestöt, nuorten epäviralliset ryhmät ja muut järjestöt.

Rahoitustuki

EU myöntää tukea matkakustannuksiin. Vaihdon järjestävä järjestö tai ryhmä saa tukea käytännön järjestelyihin ja aktiviteetteihin liittyviin menoihin.

Hakumenettely

Nuorisovaihtoon osallistuva yksityishenkilö ei voi hakea tukea suoraan. Hakemuksen lähettää järjestö tai nuorten ryhmä, joka myös tekee osallistujavalinnat.

Lisätietoja

Apua sopivan yhteistyöjärjestön löytämisessä antaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto. Se vastaa myös kysymyksiin.

Lisätietoa ja vinkkejä nuorten työ- ja opiskelumahdollisuuksista on myös Euroopan nuorisoportaalissa.