Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus+ Yksityishenkilöille

EU on jo lähes 30 vuoden ajan rahoittanut Erasmus-ohjelmaa, jonka ansiosta yli kolme miljoonaa eurooppalaista opiskelijaa on voinut suorittaa osan opinnoistaan toisessa eurooppalaisessa korkeakoulussa tai muussa organisaatiossa.

Erasmus+ tuo mahdollisuuden kansainväliseen liikkuvuuteen kaikkien ulottuville. Ohjelmaan voivat nyt osallistua opiskelijoiden lisäksi muiden muassa opettajat ja oppilaitosten muu henkilökunta, harjoittelijat ja vapaaehtoistyöhön lähtevät. Ohjelmaa ei ole myöskään rajattu pelkästään Eurooppaan tai eurooppalaisille, vaan se on avoin kaikille.

Erasmus+ -ohjelman mahdollisuudet

Opiskelijat

Ulkomailla opiskelu on keskeinen osa Erasmus+ -ohjelmaa, ja sillä on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia opiskelijan myöhempiin työllistymismahdollisuuksiin. Lisäksi se on hyvä tilaisuus parantaa kielitaitoa, itsenäistyä ja saada itseluottamusta sekä tutustua uusiin kulttuureihin.

Lisätietoa

Henkilöstö (opetus)

Erasmus+ tarjoaa mahdollisuuksia opettaa ulkomailla sijaitsevassa oppilaitoksessa. Opetusmahdollisuudet on tarkoitettu sekä oppilaitosten henkilöstölle että opetusalan ulkopuolella työskenteleville yksityishenkilöille, jotka kutsutaan jakamaan alansa erityisosaamista ja -kokemusta opiskelijoille.

Lisätietoa

Henkilöstö (täydennyskoulutus)

Erasmus+ -ohjelmassa on tarjolla myös kouluttautumismahdollisuuksia opetusalan henkilöstölle, sekä opettajille että muulle henkilöstölle. Ulkomailla suoritettavaan koulutusjaksoon voi sisältyä työhöntutustumista, työnseurantaa tai erityiskursseja.

Lisätietoa

 

Pupils

Erasmus+ aims at making learning mobility a realistic possibility for any pupil in school education. The cultural understanding and language skills you develop through studying in another country can make it easier to find a job after your studies. The programme fosters the recognition of learning outcomes of pupils in mobility periods abroad.

Learn about pupil mobility

Harjoittelijat

Erasmus+ -ohjelman tuella on mahdollista hankkia arvokasta työkokemusta ulkomailla. Ulkomaanharjoitteluun voivat saada tukea korkeakouluopiskelijat ja vastavalmistuneet sekä ammatillisessa koulutuksessa olevat opiskelijat, oppisopimuskoulutettavat ja hiljattain ammattiin valmistuneet.

Lisätietoa

Adult learners

Erasmus+ aims at raising the participation of adults of all ages and socio-economic background in adult education, especially by fostering participation of organisations working with disadvantaged learners, small adult education providers, newcomers to the Programme and less experienced organisations, as well as community-based grassroots organisations.

Explore what's available for adult learners

Nuoret

Erasmus+ -ohjelmaan voivat osallistua kaikki nuoret, myös koulutuksen ulkopuolella olevat. Erasmus+ mahdollistaa osallistumisen vapaaehtoistoimintaan tai nuorisovaihtoon Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Lisätietoa

Nuorisotyöntekijät

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan nuorisotyöntekijöiden ammatillista kehittymistä ulkomailla suoritettavien koulutus- tai verkostoitumisjaksojen avulla. Kyseessä voi olla esimerkiksi kurssi, opintomatka tai työnseuranta- tai tarkkailujakso alan organisaatiossa.

Lisätietoa