Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Innovaatiokumppanuudet

Innovaatiokumppanuuksilla tuetaan hankkeita, joilla pyritään saamaan aikaan järjestelmävaikutuksia Euroopan tasolla ja joilla on valmiudet ottaa hankkeen tuotokset käyttöön Euroopan laajuisesti ja/tai siirtää ne erilaisiin temaattisiin tai maantieteellisiin toimintaympäristöihin. Niissä keskitytään Euroopan kasvun ja kilpailukyvyn ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta strategisiin aihealueisiin. Vuonna 2021 tällaisiin kumppanuuksiin kuuluvat seuraavat toimet:

  • innovaatioyhteenliittymät.

Tätä toimea hallinnoi koulutuksen audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA).