Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2022 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä. Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2022 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Johdanto

Tämä ohjelmaopas on apuväline kaikille, jotka tarvitsevat perusteellista tietoa Erasmus+ ohjelmasta. Opas on tarkoitettu etenkin mahdollisille

  • osallistujaorganisaatioille eli organisaatioille, oppilaitoksille ja elimille, jotka järjestävät Erasmus+ ohjelmasta tuettuja toimintoja, tai
  • osallistujille eli osallistujaorganisaatioiden järjestämässä toiminnassa mukana oleville henkilöille (opiskelijoille, harjoittelijoille, oppisopimusopiskelijoille, koulujen oppilaille, aikuisopiskelijoille, nuorille, vapaaehtoispalveluun osallistuville tai professoreille, opettajille, kouluttajille, nuorisotyöntekijöille sekä koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ammattilaisille).

Organisaatiot eri puolilta Eurooppaa jättävät joka vuosi tuhansia hakemuksia saadakseen rahoitustukea Erasmus+ -ohjelmasta. Euroopan komissio onkin luonut avoimen arviointimenettelyn tuen kohdentamiseksi parhaisiin hankkeisiin.

  • Useimpien toimien osalta ohjelmasta myönnettävää tukea koskevat säännöt ja ehdot täsmennetään tässä ohjelmaoppaassa.
  • Muutamien toimien osalta, jotka vain mainitaan tässä ohjelmaoppaassa, tuen myöntämistä koskevat säännöt ja ehdot täsmennetään Euroopan komission julkaisemissa tai sen puolesta julkaistuissa erityisissä ehdotuspyynnöissä.

Mahdolliset osallistujaorganisaatiot voivat hakemusta laatiessaan löytää ideoita ja lisätietoa myös muista tausta-asiakirjoista, joista osa on lueteltu oppaan liitteessä IV.