Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet -toimet: EU-aiheisen opetuksen ja tutkimuksen edistäminen

Erasmus+ -ohjelmaan sisältyvillä Jean Monnet -toimilla tuetaan Euroopan unionia koskevaa opetusta, oppimista, tutkimusta ja keskustelua.

Vuosien 2021–2027 Erasmus+ -ohjelmaan sisältyvillä Jean Monnet -toimilla on maaliskuusta 2021 lähtien tarjottu uusia rahoitusmahdollisuuksia seuraaville:

 • koulut
 • ammattioppilaitokset
 • opettajankoulutusorganisaatiot
 • EU-aiheisin liittyvien keskustelujen ja näkemystenvaihdon edistäminen keskiasteen oppilaitoksissa.

Uusi laajempi tarjonta perustuu aiempien toimien onnistumiseen. Toimet on vuodesta 1989 lähtien keskitetty korkeakouluihin. Jean Monnet -toimilla jatketaan työtä myönteisten ja kestävien vaikutusten aikaansaamiseksi opiskelijoiden, opettajien, professoreiden, oppilaitosten ja osallistujaorganisaatioiden sekä niiden toimintaympäristöjen hyväksi. 

Jean Monnet -toimien kohokohtia vuodesta 1989 lähtien

Vuonna 1989 käynnistetyissä Jean Monnet -toimissa on keskitytty korkeakouluihin. Likimain 9 000 korkeakouluopettajaa ja yli 1 000 korkeakoulua noin 100 maassa on saanut taloudellista tukea, jonka avulla ne ovat voineet tarjota Eurooppa-opintoihin liittyvää uutta sisältöä osana opetussuunnitelmiaan. Jean Monnet -toimet ovat tuoneet yhteen tiedemaailman edustajia, tutkijoita ja poliittisia päättäjiä ja siten vauhdittaneet kansainvälistä vuoropuhelua ja tukeneet päättäjiä kansallisella ja EU:n tasolla.

Esimerkkejä Jean Monnet -toimilla tuetuista hankkeista

Mitä toimia tuetaan?

Jean Monnet -toimet korkeakouluja varten

(Ks. myös muita koulutusasteita varten tarjolla olevat mahdollisuudet)

Opetus- ja tutkimustoiminta korkeakouluissa: 

Moduulit

Jean Monnet -moduulit ovat EU-opintoja koskevia lyhyitä koulutusohjelmia tai kursseja korkeakouluissa. Niitä järjestää yksi opettaja tai professori, mahdollisesti yhteistyössä kollegojen ja asiantuntijoiden kanssa. Ne voivat olla luonteeltaan yleisiä johdantoja EU:hun, tiettyyn alaan tai oppiaineeseen rajattuja kursseja tai lähtökohdiltaan monialaisempia EU-opintoja.

Rahoituksen kesto: 3 vuotta.

Lisätietoa Jean Monnet -moduuleista

Erasmus+ -hankkeiden tulokset – Jean Monnet

Oppituolit

Jean Monnet -oppituolit ovat EU-opintoihin liittyviä opetusvirkoja yliopistoprofessoreille.

Rahoituksen kesto: 3 vuotta.

Lisätietoa Jean Monnet -oppituoleista

Osaamiskeskukset

Osaamiskeskukset ovat EU-aiheita koskevan asiantuntemuksen ja tiedon keskuksia. Tutkimustoiminnan lisäksi osaamiskeskusten keskeisenä tehtävänä on tavoittaa opiskelijoita muista tiedekunnista, joissa ei yleensä käsitellä EU-kysymyksiä, sekä päättäjiä, virkamiehiä, kansalaisjärjestöjä ja kansalaisia.

Rahoituksen kesto: 3 vuotta.

Lisätietoa Jean Monnet -osaamiskeskuksista

Jean Monnet -toimet muita koulutusasteita varten

Opettajankoulutus

Toimilla edistetään tietämystä EU:sta ohjelmamaiden kouluissa ja ammattioppilaitoksissa. Tarkoitus on tarjota mahdollisuuksia

 • koulutuksen tarjoajille, jotta ne voivat kehittää ja tuottaa sisältöä oppijoille
 • opettajankoulutuksen tarjoajille, jotta ne voivat tarjota opettajille menetelmiä ja tuoretta tietoa EU-kysymyksistä
 • keskustelun ja näkemystenvaihdon edistämiseen koulujen ja ammattioppilaitosten edustajien ja sidosryhmien välillä EU-aiheiden oppimisesta.

Lisätietoa Jean Monnet -opettajankoulutuksesta

Verkostot

Verkostot edistävät eri toimijoiden (koulut, ammattioppilaitokset, sidosryhmät jne.) yhteenliittymien perustamista ja kehittämistä EU-opintojen alalla. Ne keräävät tietoa, vaihtavat käytäntöjä ja parantavat tietämystä.

Rahoituksen kesto: 3 vuotta.

Lisätietoa verkostoista muita koulutusasteita varten

Muita tulevia mahdollisuuksia

Jean Monnet -toimet korkeakouluja varten

(Ks. myös muita koulutusasteita varten tarjolla olevat mahdollisuudet)

Hankkeet

Jean Monnet -hankkeilla pyritään tukemaan innovointia (esim. EU-aiheita koskevat uudet opetusmenetelmät), vuorovaikutusta (EU-aiheita koskevien keskustelujen ja pohdintojen edistäminen) ja EU-aiheisen sisällön jakamista tiedotus- ja levittämistoimien avulla.

Rahoituksen kesto: 1 vuosi tai 2 vuotta.

Lisätietoa hankkeiden tukemisesta

Verkostot

Verkostojen tavoitteena on edistää kansainvälisten toimijoiden (korkeakoulujen, osaamiskeskusten, tiedekuntien ja laitosten, tutkimuskeskusten jne.) yhteenliittymien perustamista ja kehittämistä tietyllä vuotuisessa ehdotuspyynnössä määritellyllä EU:n painopistealalla. Verkostot keräävät tietoa, vaihtavat käytäntöjä, parantavat tietämystä ja tuottavat näyttöä hyödynnettäväksi periaatekeskustelussa ja raportoitavaksi Euroopan komissiolle parhaiden tulosten yhteydessä.

Rahoituksen kesto: 3 vuotta.

Jean Monnet -toimet muita koulutusasteita varten

Verkostot

EU-asioiden oppimisaloitteiden kautta tuodaan EU-aiheita oppijoiden ulottuville yleissivistävissä ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Aloitteen on sisällettävä vähintään 40 tuntia opetusta vuodessa. EU-aiheinen koulutus voi joko sisältyä opetussuunnitelmaan yhden tai useamman oppiaineen osana tai olla opetussuunnitelman ulkopuolista koulutusta. Aloitteilla autetaan oppilaitoksia laatimaan strategia EU-aiheita koskevan sisällön opettamiseen.

Rahoituksen kesto: 3 vuotta.

Hakumenettely

Lisätietoa hakumenettelystä, ks.

Tausta

Euroopan komissio käynnisti Jean Monnet -toimet vuonna 1989 edistääkseen huippuosaamista EU-opintoihin liittyvän opetuksen ja tutkimuksen alalla kaikkialla maailmassa. Toimet on nimetty Euroopan unionin edeltäjän, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön korkean viranomaisen ensimmäisen puheenjohtajan Jean Monnet’n (1888–1979) mukaan. Jean Monnet -toimet ovat nykyään osa Erasmus+ -ohjelmaa. Vuonna 2019 vietettiin ohjelman 30-vuotisjuhlavuotta.

Edellä kuvattujen Jean Monnet -toimien lisäksi toiminta-avustuksia on annettu useille eurooppalaisille korkeakouluille huippuluokan EU-opintoja ja -tutkimusta varten:

 • Firenzen yliopistollinen Eurooppa-instituutti
 • College of Europe, Brugge
 • College of Europe, Natolin
 • Eurooppaoikeuden akatemia, Trier
 • Eurooppakoulutuksen kansainvälinen keskus, Nizza
 • Julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti, Maastricht
 • Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskus, Odense.

Julkaisuja

Jean Monnet -toimia koskevia julkaisuja (EU:n julkaisutoimisto)

Learning about the EU: European topics and school curricula across EU Member States (tutkimus)

Teaching tools

Links to tools and resources for teachers can be found at the bottom of this page.

To find out more about the background of the Jean Monnet Actions for schools, read the publication "Learning EU at school".

 Higher education institutions actions

These support teaching and research in the field of European Union studies worldwide, covering the study of Europe in its entirety, with particular emphasis on the EU dimension, from an internal but also from a global perspective. The scope of EU studies can be varied as long as the EU angle is explored.

EU studies should promote active European citizenship and values and deal with the role of the EU in a globalised world, enhancing awareness of the Union and facilitating future engagement as well as people-to-people dialogue.

Teaching and research activities at higher education institutions: 

Jean Monnet Modules

Short teaching programmes or courses in the field of European Union studies.

Learn more about Modules and see how to apply

Jean Monnet Chairs

Teaching posts with a specialisation in European Union studies practiced by university professors.

Learn more about Jean Monnet Chairs

Jean Monnet Centres of Excellence

Pooling knowledge and competence on European Union subjects. They also play a key role in reaching out to students from faculties not normally dealing with EU studies.

Learn about the Centres and the opportunity

Jean Monnet Networks in Higher Education

Support to large thematic networks to bolster the policy debate.

See who can apply for Networks and what qualifies

Background

The European Commission started the Jean Monnet Actions in 1989 to promote excellence in teaching and research in the field of European Union studies worldwide.

Since their creation, these actions have focused on higher education institutions. Around 9,000 university teachers and more than 1,000 universities in around 100 countries have received financial support, enabling them to offer new content on European studies as part of their curricula. By connecting academics, researchers and policy-makers, the Jean Monnet Actions have stimulated international dialogue and supported policymakers at both national and international levels.