Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Innovaatioyhteenliittymät

Tietoa rahoitusmahdollisuudesta

Innovaatioyhteenliittymillä pyritään vahvistamaan Euroopan innovointikykyä tehostamalla yhteistyötä ja tiedonkulkua korkea-asteen koulutuksen, ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen, yritysten sekä laajemman sosioekonomisen toimintaympäristön keskuudessa, tutkimus mukaan lukien.

Niillä pyritään myös kannustamaan uusien taitojen oppimista ja puuttumaan osaamisen kohtaanto-ongelmaan suunnittelemalla uusia korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmia, joilla tuetaan aloitteellisuuden ja yrittäjähenkisyyden kehittämistä EU:ssa.

Tuen kohteet

Esimerkkejä:

Kategoria 1 (Oppilaitosten ja yritysten väliset yhteenliittymät)

 • innovoinnin edistäminen korkea- ja ammattikoulutuksessa ja elinkeinoelämässä
 • yrittäjyyden ja osaamisen kehittäminen
 • tiedonkulun ja -vaihdon edistäminen korkea-asteen koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja yritysten välillä

Kategoria 2 (Alakohtaisen osaamisyhteistyön yhteenliittymät)

 • alakohtaista osaamisyhteistyötä koskevien yleiseurooppalaisten strategisten lähestymistapojen suunnittelu
 • eurooppalaisten sektorinlaajuisten opetussuunnitelmien ja koulutusohjelmien suunnittelu

Hakukelpoisuus

Kumpikin kategoria

Osallistumisesta kiinnostuneiden organisaatioiden on osallistuttava konsortiona.

Kategoria 1

 • mukana on oltava vähintään 4 ohjelmamaata ja vähintään 8 täysivaltaista kumppania
 • mukana on oltava vähintään 3 yritystä (tai yrityksiä edustavaa välittäjäorganisaatiota, esimerkiksi kauppa- tai teollisuuskamaria, ammattijärjestöä tai ammattialajärjestöä) ja 3 koulutuksen järjestäjää (ammattioppilaitosta ja/tai korkeakoulua) täysivaltaisina kumppaneina
 • kussakin ehdotuksessa mukana olisi oltava vähintään yksi korkeakoulu ja yksi ammatillisen koulutuksen järjestäjä täysivaltaisina kumppaneina

Kategoria 2

 • mukana on oltava vähintään 8 ohjelmamaata ja vähintään 12 täysivaltaista kumppania
 • mukana on oltava 5 työmarkkinatoimijaa (yritystä tai yrityksiä edustavaa välittäjäorganisaatiota tai teollisuuden tai sektorin edustajaa, esimerkiksi kauppa- tai teollisuuskamaria, ammattijärjestöä tai ammattialajärjestöä) ja vähintään 5 koulutuksen järjestäjää (ammattioppilaitosta ja/tai korkeakoulua) täysivaltaisina kumppaneina
 • kussakin ehdotuksessa mukana olisi oltava vähintään yksi korkeakoulu ja yksi ammatillisen koulutuksen järjestäjä täysivaltaisina kumppaneina

Hakeminen

Hakemukset toimitetaan Euroopan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston julkaisemien vuotuisten ehdotuspyyntöjen perusteella.