Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus Mundus -maisteriohjelmien apurahat

Hakijaprofiili

  • Ohjelmaan voivat hakea maisteritason opiskelijat kaikkialta maailmasta.
  • Hakijalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa oppimäärää, joka on suoritettu maisteritutkinnon myöntävän maan hyväksymällä ja tunnustamalla tavalla. Myös alemman korkeakoulututkinnon viimeistä vuotta suorittavat voivat hakea, jos he saavat tutkintonsa suoritettua ennen maisteriohjelman alkua.

Erasmus Mundus -maisteriohjelmien kuvaus

Erasmus Mundus -maisteriohjelmat ovat korkean tason integroituja maisteriohjelmia. Ohjelmien suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat kansainväliset kumppanuudet, joissa on mukana korkeakouluja eri maista.

Erasmus+ -ohjelmasta tarjotaan apurahoja näihin maisteriohjelmiin osallistuville opiskelijoille. Maisteriohjelmat tarjoavat vuosittaisella hakukierroksella apurahoja parhaille opiskelijahakijoille kaikkialla maailmassa.

EU:n apurahoilla katetaan opiskelijan osallistumiskustannukset ohjelmaan sekä matka- ja oleskelukustannuksia.

Toiminnot ja tulokset

  • Erasmus Mundus -maisteriohjelma vastaa 60, 90 tai 120 ECTS-opintopistettä. Tämä tarkoittaa, että opiskelujakson pituus on vähintään 12 ja enintään 24 kuukautta. Suurin osa ohjelmista kestää 24 kuukautta.
  • Opintoihin täytyy sisältyä vähintään kaksi opiskelujaksoa kahdessa maassa (muualla kuin asuinmaassasi). Ohjelmat tarjoavat erilaisia opintolinjoja, jotka täyttävät tämän edellytyksen.
  • Maisteriohjelman menestyksekkäästi suorittaneille myönnetään joko yhteistutkinto (yksi tutkintotodistus vähintään kahden ohjelmaan osallistuneen korkeakoulun puolesta) tai usean tutkinnon yhdistelmä (vähintään kaksi tutkintotodistusta kahden ohjelmaan osallistuneen korkeakoulun puolesta).

Hakemukset ja lisätiedot

Ensin kannattaa tutustua Erasmus Mundus -maisteriohjelmien verkkokatalogiin. Kunkin ohjelman verkkosivustolla on kaikki tarvittavat tiedot ohjelman sisällöstä, pääsyvaatimuksista ja korkeakouluista, jotta voit päättää, sopiiko ohjelma sinulle.

Ohjelman verkkosivustolla selostetaan myös sähköisen hakumenettelyn kaikki vaiheet.

Luetteloon lisätään joka kesä uudet valitut Erasmus Mundus -maisteriohjelmien kurssit. Useimmille konsortioille on jätettävä hakemus loka- ja tammikuun välisenä aikana seuraavana lukuvuonna alkavia kursseja varten.

Tutustu ennen lähtöäsi ulkomailla opiskelevan oikeuksiin.

Erasmus Mundus Association (EMA) on yhteisten maisterintutkintojen alumniyhdistys. Sen verkkosivusto tarjoaa hakijoille neuvoja ja inspiraatiota.

Erasmus+ Student and Alumni Alliance -yhdistyksessä (ESAA) nykyiset ja entiset Erasmus+ -opiskelijat voivat verkostoitua kansainvälisesti ja kehittää ammatillista osaamistaan.

Väitöskirjatutkijat voivat myös saada EU-tukea ulkomailla suoritettaviin tutkimusjaksoihin Marie Skłodowska-Curie -toimien puitteissa.