Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus+ magistriõppe laenuprogramm

Tuleviku rahastamine on meie kõigi ühine ülesanne

Üks suurimaid takistusi üliõpilase haridustee rahastamisel on juurdepääs finantsvahenditele, eriti kui ta soovib õppida välismaal. Kraadiõpe ning välismaal elamise ja töötamise kogemus on üha vajalikum, et luua püsivalt konkurentsivõimeline CV.

„Kui ma ei oleks saanud Erasmus+ laenu, poleks mul kuidagi olnud võimalik oma õpinguid alustada. Sellel oli minu elule ülipositiivne mõju.“

Boris

Välismaal läbitud magistriõpe võib anda suurepäraseid töö-, isiklikke ja akadeemilisi kogemusi, mida on kindlasti vaja, et tänapäeva ülemaailmsel tööturul läbi lüüa. Õpingute jätkamine ei tohiks aga inimest võlaorjusesse viia.

Kui olete vastu võetud välismaal toimuvasse magistriõppesse ning otsite õppe- ja elamiskulude kandmise võimalusi, siis Erasmus+ magistrilaen võib olla teie lahendus.

Mis on Erasmus+ magistrilaen?

Erasmus+ kraadiõppe laenud on ELi tagatisega ja soodsate tagasimaksetingimustega laenud. Nende eesmärk on aidata üliõpilastel rahastada oma magistriõpet Erasmus+ programmiriigis võimalikult lühiajalise majandusliku mõjuga.

Laen annab kraadiõppe üliõpilastele vahendid õppe- ja elamiskulude tasumiseks ning ühtlasi võimaluse keskenduda õpingutele ilma pangaarve seisu pärast muretsemata. Kraadiõppe laenude programmid on võimalikult kaasavad ning tuginevad järgmistele põhimõtetele:

 • üliõpilaselt ega tema vanematelt ei nõuta tagatist, laenu saamise võimalused peaksid olema kõigil võrdsed;
 • laenu intressimäärad on turuintressimääradest soodsamad;
 • tagasimaksmist on võimalik edasi lükata kuni kaks aastat, et oleks aega enne töö leida.

Laenu antakse aastase magistriõppeprogrammi puhul kuni 12 000 eurot ja kaheaastase magistriõppeprogrammi puhul kuni 18 000 eurot (euroalasse mittekuuluvate riikide pankade puhul samaväärsed summad nende riigi vääringus ja arvestades muutusi vahetuskursis).

Kus saab Erasmus+ magistriõppe laenu taotleda?

Praegu on kava kättesaadav üliõpilastele, kes elavad järgmistes programmiriikides ja kes soovivad õppida välismaal mõnes teises programmiriigis:

 • Hispaania
 • Itaalia (Emilia Romagna piirkond)
 • Horvaatia
 • Rumeenia

Muudest programmiriikidest pärit üliõpilased võivad avaldada soovi läbida magistriõpe HispaaniasLuxembourgi Ülikool ja Küprose Ülikool pakuvad nendes ülikoolides magistriõppe läbimiseks laenuga samaväärseid vahendeid mis tahes programmiriigist pärit ja nendes riikides õppida soovivatele üliõpilastele.

Nad ei paku mitte aga finantslaenu, vaid aitavad kanda teatavaid kulusid nagu õppemaks, elamiskulud jms, mis tulevad pärast õpingute lõpetamist tagasi maksta. Laenu puhul kehtib ELi tagatis, st laenuvõtjalt tagatist ei nõuta.

Programmis osalevate vahendajate nimekiri aja jooksul tõenäoliselt üha pikeneb, sest programmiga ühineb pidevalt uusi finantsasutusi ja ülikoole. See toimub järk-järgult ning seepärast soovitame teil seda veebisaiti regulaarselt külastada, et uudistega kursis olla.

„See muudab kindlasti Sinu suhtumist. Sa saad tõenäoliselt enesekindlamaks ega tunne välismaal elamise ja õppimise ees enam hirmu.“

Xavi

Kes saab taotleda?

Laenu saavad taotleda üliõpilased, kes:

 • elavad programmiriigis;
 • on enne taotlemist omandanud bakalaureusekraadi (või samaväärse kvalifikatsiooni),
 • on (enne taotlemist) vastu võetud täisajaga magistriõppesse teises programmiriigis. Laenuprogrammi vahendav ülikool peab olema ühinenud Erasmus+ kõrgharidushartaga.

Erasmus+ laenuga toetatakse programmiriikide elanike täisajaga magistriõpet, mis toimub muus kui nende elukohariigis VÕI muus riigis kui see, kus nad said oma esimese kraadi. Üliõpilastel, kes läbivad oma magistriõppest vaid osa välismaal, võib olla võimalik taotleda muud Erasmus+ toetust.

Kuidas taotleda?

Taotleda tuleb finantsasutuse või ülikooli kaudu või internetis, esitades järgmised dokumendid:

 • tõend enne taotletavat magistriõpet saadud viimase kraadi kohta,
 • tõend kursustele registreerimise tasude maksmise kohta VÕI tõend selle kohta, et teid on magistriõppesse vastu võetud, ja selle maksumus.

Igal laenu andval asutusel on erinevad tingimused, kuid kõikide nende intressimäärad on turuintressimääradest oluliselt madalamad. Üliõpilased saavad teavet tingimuste kohta konkreetse panga või laenu andva asutuse veebisaidilt. Erasmus+ magistriõppe laenuprogrammis osalevad järgmised finantsasutused.

Lisateave

2018. aasta aruandes magistriõppe laenu kohta on esitatud aastatel 2015–2018 laenuprogrammis osalenud üliõpilaste tagaside ülevaade.

Erasmus+ magistrilaenu taustainfo saate Euroopa Investeerimisfondist.