Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Rahastatavad meetmed ja kuhu esitada taotlus

Rahastamisvõimalusi haldavad kas Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA) või riiklikud bürood.

Allpool esitatud projektiloetelus on näha, mis asutused milliseid programmi meetmeid haldavad.

Kuhu taotlus esitada?

Sõltuvalt konkursist saate taotluse esitada kas

Teil pole veel EU Logini kontot? Looge konto siin.

Projektide loetelu

1. põhimeede – üksikisikute õpiränne

Meetme liik Korraldusasutus
Kooliõpilaste ja koolipersonali õpirände projektid Riiklikud bürood
Kutseõppurite ja kutsekoolide töötajate õpirände projektid Riiklikud bürood
Üliõpilaste ja kõrgkoolide töötajate õpirände projektid Riiklikud bürood
Täiskasvanuhariduse valdkonna õppijate ja töötajate õpirände projektid Riiklikud bürood
Noortevaldkonna õpirände projektid Riiklikud bürood
Noorte osalustegevus Riiklikud bürood

2. põhimeede – organisatsioonide ja asutuste koostöö

Meetme liik Korraldusasutus
Koostööpartnerlused kõrghariduse, kutsehariduse ja -õppe, üldhariduse, täiskasvanuhariduse ja noortevaldkonnas (v.a Euroopa vabaühenduste taotlused) Riiklikud bürood
Väikepartnerlused kutsehariduse ja -õppe, üldhariduse, täiskasvanuhariduse ja noortevaldkonnas Riiklikud bürood
Koostööpartnerlused kõrghariduse, kutsehariduse ja -õppe, üldhariduse, täiskasvanuhariduse ja noortevaldkonnas (Euroopa vabaühenduste taotlused) EACEA
Koostööpartnerlused ja väikepartnerlused spordi valdkonnas EACEA
Kutsehariduse tipptaseme keskused EACEA
Erasmus+ õpetajate akadeemiad EACEA
Erasmus Munduse meetmed EACEA
Innovatsiooniliidud EACEA
Suutlikkuse suurendamine noortevaldkonnas EACEA
Mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused EACEA

3. põhimeede – poliitikareformi toetamine

Meetme liik Korraldusasutus
Algatus „Euroopa noored üheskoos“ EACEA

Jean Monnet’ meetmed

Meetme liik Korraldusasutus
Jean Monnet’ meetmed kõrghariduse valdkonnas: moodulid, õppetoolid ja tippkeskused EACEA
Jean Monnet’ meetmed hariduse ja koolituse muudes valdkondades: õpetajakoolitus ja võrgustikud EACEA