Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Spordivaldkonna meetmed

Programmi „Erasmus+“ spordivaldkonna meetmete eesmärk on edendada spordi harrastamist ning kehalist ja vabatahtlikku tegevust.

Meetmetega soovitakse lahendada ühiskondlikke ja spordiga seotud probleeme. Organisatsioonidele pakutakse võimalusi kolme neid probleeme käsitleva projektikonkursi raames.

Meetmed

Koostööpartnerlused

Need on kavandatud organisatsioonidele, et arendada ja viia ellu ühistegevusi (muu hulgas) spordi ja kehalise tegevuse valdkonnas, tegeleda spordiausust ohustavate probleemidega (nagu dopingu kasutamine ja tulemuste kokkuleppimine), edendada sportlaste topeltkarjääri, täiustada head juhtimistava ning soodustada sallivust ja sotsiaalset kaasatust.

Lisateave ja kandideerimine

Väikepartnerlused

Need on mõeldud rohujuuretasandi organisatsioonidele, vähem kogenud organisatsioonidele ja programmi uustulnukatele. Väikepartnerlustel on lihtsam halduskord, väiksemad toetused ja lühem kestus kui koostööpartnerlustel.

Lisateave ja kandideerimine

Mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused

Nende eesmärk on edendada sportimist, rakendada ELi sotsiaalse kaasamise strateegiaid spordi kaudu, edendada vabatahtlikku tegevust spordi valdkonnas, võidelda diskrimineerimise vastu ning julgustada inimesi osalema spordis ja kehalises tegevuses.

Lisateave ja kandideerimine