Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus+ magistrilaenud

Võimalused

Programmi Erasmus+ raames saavad osalemiskõlblikud finantsvahendajad (nt pangad ja õppelaenuagentuurid) pakkuda üliõpilastele ELi tagatisega laenu magistrikraadi omandamiseks välismaal.

Magistrilaenude tagamist haldab ja rakendab Euroopa Komisjoni nimel Euroopa Investeerimisfond Erasmus+ magistriõppe laenutagamisrahastu kaudu.

Kuidas see toimib?

Osalemiskõlblikud finantsvahendajad saavad esitada taotluse Euroopa Investeerimisfondile, vastates osalemiskutsele, mis on avatud kuni 2020. aasta septembrini või rahastu vahendite ammendumiseni.

Osalemiskõlblikeks organisatsioonideks on avaliku ja erasektori finantsvahendajad, kellel on kooskõlas kehtivate õigusaktide ja -normidega õigus anda laenu eraisikutele.

Nende asukoht peab olema programmiriigis, st Euroopa Liidu liikmesriigis või:

  • Islandil,
  • Põhja-Makedoonia
  • Türgis,
  • Liechtensteinis
  • Norras
  • Ühendkuningriik

Programmi Erasmus+ kaudu annab Euroopa Investeerimisfond osalemiskõlblikele finantsvahendajatele õppelaenuportfellide jaoks tagatise, tänu millele on neil võimalik anda rohkem väiksema riski ja intressiga laene suuremale arvule üliõpilastele.

Mida peaksite veel teadma?

Erasmus+ magistrilaenu ülemmäär on 12 000 eurot (või samaväärne summa kohalikus valuutas) üheaastase magistrikursuse puhul ning 18 000 eurot (või samaväärne summa) pikema kui üheaastase kursuse puhul.

Laenude eesmärk on pakkuda üliõpilastele võimalusi oma õpingute rahastamiseks ning seepärast kehtivad laenuandjate suhtes teatavad tingimused, nt peavad nad loobuma tagatisenõudest (kuna tagatise maksekohustuse täitmatajätmise vastu annab EL) ning andma võimaluse lükata tagasimaksmine edasi õpingute lõpuni (vähemalt üks ja kuni kaks aastat).

Täisajaga magistriõppesse vastu võetud üliõpilased saavad laenu taotleda juhul, kui õppetöö toimub muus riigis kui nende elukohariik ja riik, kus nad omandasid hariduse, mis annab neile õiguse asuda magistriõppesse.

Kõrgkoolil, kuhu üliõpilane õppima asub, peab olema kehtiv Erasmuse kõrgharidusharta.

Kuidas taotleda?

Taotlused tuleb esitada Euroopa Investeerimisfondile, lisades vajalikud dokumendid, mis on loetletud laenutagamisrahastu veebilehel.

Laenu andmise taotlused tuleb esitada Euroopa Investeerimisfondile enne 30. septembrit 2020.

Lisateave

Lisateavet Erasmus+ magistrilaenude kohta leiate Euroopa Investeerimisfondi veebilehelt.