Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet’ ELi käsitleva õppe algatused koolidele ning kutseharidus- ja -õppeasutustele

Taotleja profiil

Kõigi Erasmus+ programmiriikide koolid ning kutseharidus- ja -õppeasutused (ISCED 1–4). Üksikisikud osaleda ei saa.

Kestus: 3 aastat

ELi Jean Monnet’ ELi käsitleva õppe algatust tuleb rakendada vähemalt 40 tundi õppeaasta kohta kolmel järjestikusel aastal.

Maksimaalne toetus: 30 000 eurot (kuni 80% kogukuludest).

Mida loetakse Jean Monnet’ ELi käsitleva õppe algatuseks?

Sellist algatust, kus koolides ning kutseharidus- ja -õppeasutustes seatakse sisse konkreetsete ELiga seotud teemade (muu hulgas väärtused, ajalugu, ELi toimimine, kultuuriline mitmekesisus) õpetamine. Õppetegevus peab toimuma õppeaasta jooksul ning see võib sisaldada projektinädalaid, õppekülastusi ja muid interaktiivseid tegevusi.

Õppe pakkujad võivad luua õpikogemusi ise või kõrgkoolide või muude asjaomaste organisatsioonide (vabaühendused, ühendused jne) toel.

Oodatavad tulemused

Algatuse tulemusena peaksid koolid ning kutseharidus- ja -õppeasutused olema suutlikud

  • võimestama õpetajaid käsitlema tundides ELi teemasid kaasahaaraval viisil ning jagama õppijatele ELiga seotud fakte ja teadmisi;

  • parandama õpitulemusi ELi teemadel;

  • suurendama ELi alast pädevust;

  • tekitama huvi Euroopa Liidu vastu ning looma aluse selleks, et suurendada õpilaste osalust demokraatlikus protsessis ja nende kodanikuaktiivsust.

Taotlemisprotsess

Lisateave taotlemisprotsessi kohta:

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU

Suletud

Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training: Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU

Suletud

Jean Monnet - Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).