Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad

Taotleja profiil

  • Programmi- või partnerriigis asutatud kõrgkoolid
  • Taotleja esitab taotluse integreeritud ühise magistriõppekava välja töötanud ja seda ellu viivate teiste kõrgkoolide või muude haridusvaldkonna sidusrühmade partnerluse nimel.

Kestus: kuus akadeemilist aastat, mis hõlmab vähemalt nelja järjestikust magistriprogrammi

Toetus projekti kohta: kuni 5 miljonit eurot

ELi stipendiumid üksikisikutele: 1400 eurot kuus (kuni 24 kuud)

Teave Erasmus Munduse ühiste magistriõppekavade kohta

Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad on kõrgetasemelised integreeritud magistritaseme õppeprogrammid. Programme kavandab ja viib ellu maailma eri riikide kõrgkoolide rahvusvaheline partnerlus. Partnerluses võivad osaleda ka teised haridus- ja/või haridusvälised partnerid, kellel on õppevaldkonnas eriteadmised ja huvi selle vastu.

EL rahastab neid programme ja konkurentsipõhiseid stipendiume, mida programmide raames pakutakse parimatele üliõpilaskandidaatidele kogu maailmast.

Tegevus ja tulemused

  • Erasmus Munduse ühine magistriõppekava on ühiselt välja töötatud ja täielikult integreeritud õppekava. Taotluse esitamise etapis tuleb Erasmus Munduse ühise magistriõppekava projektiettepanekus esitada täielikult valmis ühisõppekava, mida saab hakata rakendama ja kogu maailmas tutvustama pärast seda, kui projekt välja valitakse.
  • Programmi viiakse ellu partnerluse kaudu, milles osaleb vähemalt kolm täieõiguslikku partnerkõrgkooli kolmest eri riigist, millest vähemalt kaks peavad olema programmiriigid.
  • Erasmus Munduse ühise magistriõppekava kestus: 1–2 õppeaastat (60, 90 või 120 ECTSi ainepunkti).
  • Erasmus Munduse ühise magistriõppekava õppekava peab sisaldama vähemalt kaht õppeperioodi kahes riigis (v.a üliõpilase elukohariik), millest vähemalt üks peab olema programmiriik.
  • Antava kraadi liik: kas ühiskraad (soovitatav) või mitu kraadi.

Taotlused ja lisateave

2021.–2027. aasta rahastamisvõimalused ja teave selle kohta, kuidas kandideerida, on esitatud Euroopa Komisjoni rahastamis- ja hankevõimaluste portaalis.

Otsige rahastamisvõimalusi

Lisateavet nende võimaluste kohta leiate Erasmus+ programmijuhendist.

Lisateave

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-PEX-EMJM-MOB

Open
Deadline
16 Feb 2022

Erasmus Mundus Joint Masters

The EMJM supports high-level integrated transnational study programmes at Master level.