Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet’ õpetajakoolitus

Taotleja profiil

  • Õpetajakoolitust pakkuvad kõrgkoolid
  • Õpetajakoolituse instituudid/agentuurid

Erasmus+ programmiriigis asutatud organisatsioonidel peab olema kehtiv Erasmuse kõrgharidusharta.

Partnerriikide organisatsioonidel ei ole Erasmuse kõrgharidushartat vaja.

Kestus: 3 aastat

Maksimaalne toetus õpetajakoolituse kohta: 300 000 eurot (kuni 80% kogukuludest)

Mis vastab Jean Monnet’ õpetajakoolituse tingimustele?

Jean Monnet’ õpetajakoolituse pakkuja on kõrgkool, mis pakub õpetajakoolitust, või õpetajakoolituse instituut või agentuur, mis toetab koole ning kutseharidus- ja -õppeasutusi Euroopa Liiduga seotud materjalide kavandamisel, korraldamisel ja edastamisel õppekava raames ja õppekavavälises tegevuses.

Jean Monnet’ õpetajakoolituse pakkuja tagab õpetajakoolituse osana parema arusaamise Euroopa Liidust nii üldhariduses kui ka kutseõppes ning tugevdab teadmisi ja oskusi ELi teemade õpetamisel. Olles läbinud õppe Jean Monnet’ õpetajakoolituse pakkuja juures, on õpetajatel paremad oskused ELi teemade õpetamiseks.

Jean Monnet’ õpetajakoolitus võib hõlmata nii õpetajate põhikoolitust kui ka täienduskoolitust.

Mida Jean Monnet’ õpetajakoolituse pakkujalt oodatakse?

Jean Monnet’ õpetajakoolituse pakkuja pakub koolidele ning kutseharidus- ja -õppeasutustele struktureeritud koolitusprojekte ELi teemadel ning EList huvitatud õpetajatele spetsiaalseid individuaalseid või rühmakoolitusi (moodul-, auditoorne, põim- või veebiõpe).

See võib hõlmata materjali kavandamist eesmärgiga:

  • pakkuda materjale ja metoodikat eri tasandite, tausta ja kogemustega õpetajatele;
  • võimaldada koolidel ning kutseharidus- ja -õppeasutustel pakkuda oma õpetajatele teadmisi ELi kohta.

Jean Monnet’ õpetajakoolituse pakkuja aitab kogu oma tegevusega suurendada õpetajate kindlustunnet ELi vaatenurga lõimimiseks igapäevasesse õppetöösse.

Tähtajad ja taotlusvormid

Erasmus+ programmijuhend

Taotlemisprotsessi sammsammuline juhend

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-OFET-TT

Suletud
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet actions for other fields of education and training – Teacher training

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-OFET-TT

Suletud
Deadline
1 Mar 2022

Jean Monnet Actions - Teacher Training

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).

Other resources

Watch a recording of the April 2021 launch event for Jean Monnet Teacher Training. The streaming includes EACEA advice on how to apply for grants.

Go to the session

Questions and answers from the session