Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet’ meetmed: Euroopa Liidu teemalise õppe ja teadusuuringute soodustamine

Jean Monnet Actions run under Erasmus+ to support teaching, learning, research and debates on various aspects of the European Union.

Jean Monnet’ meetmeid rakendatakse programmi „Erasmus+“ raames, et toetada Euroopa Liidu eri aspektidega seotud õpetamist, õppimist, teadusuuringuid ja arutelusid.

Alates 2021. aasta märtsist pakutakse Jean Monnet’ meetmetega programmi „Erasmus+“ (2021–2027) raames uusi rahastamisvõimalusi:

 • koolidele;
 • kutseharidus- ja -õppeasutustele;
 • õpetajakoolituse organisatsioonidele;
 • ELi teemaliste arutelude ja vahetuste edendamiseks keskharidusasutustes.

Võimalusi on laiendatud seetõttu, et meetmed, mis on alates 1989. aastast olnud suunatud kõrgharidusasutustele, on olnud edukad. See tähendab, et Jean Monnet’ meetmetega soovitakse jätkuvalt avaldada positiivset ja pikaajalist mõju õpilastele ja üliõpilastele, õpetajatele ja professoritele, haridusasutustele ja meetmeid edendavatele organisatsioonidele ning poliitikasüsteemidele, mille raames meetmed on kujundatud. 

Jean Monnet’ meetmete olulisus alates 1989. aastast

Need meetmed on alates nende loomisest 1989. aastal olnud suunatud kõrgharidusasutustele. Rahalist toetust on saanud ligikaudu 9000 õppejõudu ja enam kui 1000 ülikooli umbes 100 riigis. See on võimaldanud neil pakkuda õppekava osana uut õppesisu Euroopa uuringute vallas. Tuues kokku akadeemilised ringkonnad, teadlased ja poliitikakujundajad, on Jean Monnet’ meetmed soodustanud rahvusvahelist dialoogi ning toetanud riikide ja ELi tasandi poliitikakujundajaid.

Sirvige varasemaid Jean Monnet’ meetmete raames toetatud projekte

Milliseid meetmeid toetatakse?

Jean Monnet’ meetmed kõrgkoolidele

(Vt ka: olemasolevad võimalused muude haridus- ja koolitustasemete jaoks)

Õpetamis- ja teadustegevus kõrgkoolides: 

Moodulid

Jean Monnet’ moodulid on lühikesed ELi uuringute õppeprogrammid või kursused kõrgkoolides. Neid korraldab üks teadlane või professor ning neis võivad osaleda ka tema kolleegid ja eksperdid. Need võivad olla sissejuhatavad moodulid ELi kohta, kursused, mis keskenduvad ELi uuringute konkreetsele aspektile või valdkonnale, või olla lähenemisviisilt multidistsiplinaarsemad.

Rahastamise kestus: 3 aastat.

Lisateave Jean Monnet’ moodulite kohta

Erasmus+ projektide otsingu tulemused – Jean Monnet

Õppetoolid

Jean Monnet’ õppetoolid on ELi uuringute õppejõu ametikohad ülikooliprofessoritele.

Rahastamise kestus: 3 aastat.

Lisateave Jean Monnet’ õppetoolide kohta

Tippkeskused

Tippkeskused on Euroopa Liitu käsitlevate teemadega tegelevad pädevus- ja teadmuskeskused. Lisaks teadustegevusele on tippkeskuste oluline ülesanne jõuda üliõpilasteni teaduskondades, kus Euroopa Liidu teemasid tavaliselt ei käsitleta, ning samuti poliitikakujundajateni, ametnikeni, kodanikuühiskonna organiseerunud liikmeteni ja laiema avalikkuseni.

Rahastamise kestus: 3 aastat.

Lisateave Jean Monnet’ tippkeskuste kohta

Jean Monnet’ meetmed muude haridus- ja koolitustasemete jaoks

Õpetajakoolituse meetmed

Nende meetmetega edendatakse Euroopa Liidu alaste teadmiste omandamist programmiriikide koolides ning kutseharidus- ja -õppeasutustes. Nende eesmärk on pakkuda võimalusi:

 • haridusteenuse osutajatele, et töötada välja ja pakkuda õppijatele õppesisu;
 • õpetajakoolituse pakkujatele, et toetada õpetajaid metoodika ja ajakohastatud teadmistega Euroopa Liidu teemadel;
 • edendada koolide ning kutsehariduse ja -õppe valdkonna esindajate ja sidusrühmade vahelist arutelu ja teabevahetust, mis on seotud Euroopa Liidu teemade õppimisega.

Lisateave Jean Monnet’ õpetajakoolituse kohta

Võrgustikud

Võrgustikud soodustavad osaliste (koolid, kutseharidus- ja -õppeasutused, sidusrühmad jne) konsortsiumide loomist ja arendamist Euroopa Liidu uuringute valdkonnas. Võrgustikes kogutakse teavet, vahetatakse kogemusi ja luuakse teadmisi.

Rahastamise kestus: 3 aastat.

Lisateave muude haridus- ja koolitustasemete võrgustike kohta

Muud edasised võimalused

Jean Monnet’ meetmed kõrgkoolidele

(Vt ka: edasised võimalused muude haridus- ja koolitustasemete jaoks)

Projektid

Jean Monnet’ projektide eesmärk on toetada innovatsiooni (nt uute meetodite uurimine ELi teemade õpetamiseks), vastastikust täiendamist (arutelu edendamine ELi teemadel) ning Euroopa Liidu teemalise infosisu levitamist teabe- ja levitamistegevuse kaudu.

Rahastamise kestus: 1 või 2 aastat.

Lisateave projektitoetuste kohta

Võrgustikud

Võrgustike eesmärk on edendada rahvusvaheliste osaliste (kõrgkoolid, olemasolevad tippkeskused, teaduskonnad ja osakonnad, teaduskeskused jne) konsortsiumide loomist ja arendamist Euroopa Liidu konkreetse prioriteedi raames, mis määratakse kindlaks iga-aastases konkursikutses. Võrgustikes kogutakse teavet, vahetatakse tavasid, kogutakse teadmisi ja tõendeid, mis on aluseks poliitilisele arutelule ja mille põhjal antakse Euroopa Komisjonile aru parimate tulemuste kohta.

Rahastamise kestus: 3 aastat.

Jean Monnet’ meetmed muude haridus- ja koolitustasemete jaoks

Võrgustikud

ELi kohta õppimise algatuste kaudu tuuakse Euroopa Liidu küsimustest saadud kogemusi kooliõpilaste ja kutseõppuriteni. Algatuse miinimumkestus peab olema 40 õppetundi aastas ning see võib olla osa õppekavast, kuuluda konkreetse õppeaine alla või olla multidistsiplinaarne või õppekavaväline. Algatused aitavad luua õppeasutuse käsitlusviisi Euroopa Liidu teemade õppimiseks.

Rahastamise kestus: 3 aastat.

Taotlemisprotsess

Lisateave taotlemisprotsessi kohta:

Taustteave

Euroopa Komisjon alustas Jean Monnet’ meetmetega 1989. aastal, et edendada tipptasemel õpetamist ja teadusuuringuid Euroopa Liidu uuringute valdkonnas kogu maailmas. Jean Monnet’ meetmed, mis said nime Jean Monnet’ (1888–1979), Euroopa Söe- ja Teraseühenduse (millest on saanud Euroopa Liit) Ülemameti esimese presidendi järgi, on nüüd programmi „Erasmus+“ osa. 2019. aastal tähistati meetmete 30. aastapäeva.

Lisaks eespool kirjeldatud Jean Monnet’ meetmetele on antud ka tegevustoetusi valitud Euroopa kõrgkoolidele ELi uuringutes tipptaseme saavutamiseks. Need on:

 • Firenzes asuv Euroopa Ülikool-Instituut,
 • Euroopa Kolledž Brugges,
 • Euroopa Kolledž Natolinis,
 • Euroopa Õigusakadeemia Trieris,
 • Euroopa Rahvusvaheline Koolituskeskus Nice’is,
 • Euroopa Avaliku Halduse Instituut Maastrichtis,
 • Euroopa Eriõppe ja Kaasava Hariduse Agentuur Odenses.

Väljaanded

Sirvige Jean Monnet’ meetmeid käsitlevaid väljaandeid (ELi Väljaannete Talitus)

ELi teemaline õpe: Euroopa teemad ja koolide õppekavad ELi liikmesriikides (uuring)

Teaching tools

Links to tools and resources for teachers can be found at the bottom of this page.

To find out more about the background of the Jean Monnet Actions for schools, read the publication "Learning EU at school".

 Higher education institutions actions

These support teaching and research in the field of European Union studies worldwide, covering the study of Europe in its entirety, with particular emphasis on the EU dimension, from an internal but also from a global perspective. The scope of EU studies can be varied as long as the EU angle is explored.

EU studies should promote active European citizenship and values and deal with the role of the EU in a globalised world, enhancing awareness of the Union and facilitating future engagement as well as people-to-people dialogue.

Teaching and research activities at higher education institutions: 

Jean Monnet Modules

Short teaching programmes or courses in the field of European Union studies.

Learn more about Modules and see how to apply

Jean Monnet Chairs

Teaching posts with a specialisation in European Union studies practiced by university professors.

Learn more about Jean Monnet Chairs

Jean Monnet Centres of Excellence

Pooling knowledge and competence on European Union subjects. They also play a key role in reaching out to students from faculties not normally dealing with EU studies.

Learn about the Centres and the opportunity

Jean Monnet Networks in Higher Education

Support to large thematic networks to bolster the policy debate.

See who can apply for Networks and what qualifies

Background

The European Commission started the Jean Monnet Actions in 1989 to promote excellence in teaching and research in the field of European Union studies worldwide.

Since their creation, these actions have focused on higher education institutions. Around 9,000 university teachers and more than 1,000 universities in around 100 countries have received financial support, enabling them to offer new content on European studies as part of their curricula. By connecting academics, researchers and policy-makers, the Jean Monnet Actions have stimulated international dialogue and supported policymakers at both national and international levels.