Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus Munduse ühiste magistriõppekavade stipendiumid

Taotleja profiil

Kandideerida võivad magistriastme üliõpilased kogu maailmast. Taotlejal peab olema bakalaureuse kraad (esimene kraad) või ta peab olema bakalaureuseõppe viimase aasta üliõpilane ja lõpetama õpingud enne magistriõppe programmi algust.

Taotluse võite esitada ka juhul, kui tõendate oma õpingute samaväärsust bakalaureuse kraadiga. Teie õpingud peavad olema ametlikult tunnustatud nende kohta tunnistuse andnud riigi õigusaktide ja tavade kohaselt.

Erasmus Munduse ühiste magistriõppekavade stipendiumidest

Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad on kõrgetasemelised ja integreeritud magistritaseme õppeprogrammid. Neid kavandatakse ja rakendatakse kõrgkoolide rahvusvahelise partnerluse kaudu. Selline õppekava hõlmab vähemalt kolme kõrgkooli kolmest eri riigist, kusjuures vähemalt kaks riiki peavad olema ELi liikmesriigid ja programmiga liitunud kolmandad riigid (varem nimetati neid programmiriikideks).

EL soovib selliste ühiselt tunnustatud magistriõppekavade toetamisega soodustada osalevate kõrgkoolide tipptaseme saavutamist ja rahvusvahelisemaks muutumist. Nendes mainekates programmides osalemiseks on üliõpilastele ette nähtud stipendiumid, mida magistriõppes pakutakse parimatele taotlejatele igalt poolt maailmast.

Stipendiumid katavad üliõpilase programmis osalemise kulud, reisikulud ja elamistoetuse.

Tegevus ja tulemused

Programm katab õpingute, teadusuuringute, praktika, lõputöö kirjutamise ja kaitsmise ajavahemiku, nagu ühise magistriõppekava tingimused ette näevad. Magistriõppekava hõlmab vähemalt kahte õppeperioodi kahes riigis, mis kumbki ei või olla teie elukohariik. Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad pakuvad erinevaid õppesuundi, mis sellele tingimusele vastavad.

Magistriõppe kestus: 1–2 õppeaastat (60, 90 või 120 ECTSi ainepunkti).

Antava kraadi liik: kas ühiskraad (st üks kraadi kinnitav tunnistus, mis on välja antud vähemalt kahe kõrgkooli nimel) või mitu kraadi (st vähemalt kaks kraadi kinnitavat tunnistust, mille on välja andnud kaks konsortsiumis osalevat kõrgkooli).

Taotlused ja lisateave

Tutvuge Erasmus Munduse magistriõppekavade veebikataloogiga. Kataloogis on esitatud täpne teave selliste ELi rahastatud programmide kohta ja link magistriõppekavade veebisaitidele. Veebisaitidel on esitatud kogu vajalik teave, et otsustada, kas see on teie jaoks õige programm: õppekava kirjeldus, osalevate ülikoolide nimekiri ja sisseastumisnõuded.

Programmi veebisaidil juhatatakse teid läbi kõikide taotlemisprotsessi etappide. Kui teil on rohkem küsimusi, võtke julgesti ülikooliga ühendust!

Igal aastal lisatakse loetellu uued Erasmus Munduse magistriõppekavad. Järgmisel akadeemilisel aastal algavateks kursusteks võtab enamik konsortsiumidest taotlusi vastu eelneva aasta oktoobrist jaanuarini.

Kasulik teave

Tundke oma õigusi välismaal õppides.

Erasmus Munduse ühendus (EMA) on ühise magistriõppe vilistlasühendus. Ühenduse veebisait pakub stipendiumitaotlejatele nõu ja ideid.

Erasmus+ üliõpilas- ja vilistlasühendus (ESAA) on Erasmus+ üliõpilaste ja vilistlaste pidevalt uuenev suhtlusfoorum, mille kaudu saab kontakte luua, ennast erialaselt täiendada ning õppida tundma teisi kultuure.

EL toetab ka doktorantide teadusuuringuid välismaal Marie Skłodowska-Curie meetmetega.