Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Töötajad (koolitus)

Erasmus+ pakub koolitusvõimalusi haridusvaldkonna töötajatele, olenemata sellest, kas nende töö seisneb õpetamises või mitte.

Välismaal veedetavad koolitusperioodid võivad hõlmata töövarjuna tegutsemist, vaatlemist, ametialaseid koolitusi või pädevuse suurendamise alast tegevust.

Erasmus+ toetab koolitusi nii kõrgkoolides kui ka muudes organisatsioonides.

Ametialase arenguga seotud tegevuses saavad osaleda kõigi haridustasemete töötajad.

Võimalused

Kõrgharidus

Erasmus+ toetab kõrgkoolide töötajate koolitusperioode. Tänu programmile Erasmus+ saate osaleda programmi- või partnerriikide kõrgkoolides toimuvatel koolitustel. Kui töötate programmiriigi kõrgkoolis, siis saate osaleda ka koolitustel, mis toimuvad programmiriigis asuvates muudes organisatsioonides.

Lisateave

Kutseharidus ja -koolitus

Erasmus+ toetab kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas töötavate inimeste ametialast arengut välismaalveedetavate koolitusperioodide abil. Koolitusperioodid võivad hõlmata tööpraktikat, töövarjuna tegutsemist või vaatlemist kutseharidus- ja -koolitusasutuses või Erasmus+ programmiriigis asuvas muus organisatsioonis.

Lisateave

Kooliharidus

Programmi Erasmus+ raames saavad alus-, alg-, põhi- ja keskhariduse valdkonnas töötavad spetsialistid osaleda teistes riikides toimuvas koolitustegevuses. Need võimalused võivad hõlmata liigendatud kursusi või muid üritusi või töövarjuna tegutsemist koolides või koolihariduse valdkonna muudes organisatsioonides.

Lisateave

Täiskasvanuõpe

Erasmus+ toetab koolituse pakkumist välismaal asuvates täiskasvanuõppe organisatsioonides. Need võimalused võivad hõlmata liigendatud kursusi, välismaal veedetavaid koolitusperioode, töövarjuna tegutsemist või vaatlemist koolides või muudes organisatsioonides.

Lisateave

Füüsiliste, vaimsete või tervislike erivajadustega töötajad

Selleks on olemas täiendavad rahalised vahendid ja töötajatel on õigus samaväärsetele tugiteenustele, mida vastuvõttev asutus pakub kohalikele töötajatele.

Lisateave