Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

See veebileht ei kajasta veel Erasmus+ 2022. aasta programmijuhendi sisu. Saate 2022. aasta täieliku programmijuhendi oma valitud keeles PDFina alla laadida selle lehekülje paremas servas asuvalt ribalt „Download“.

1. Etapp. Registreerimine

Kõik taotlejad peavad olema registreeritud aadressil https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc.

Rakendusameti hallatavad meetmed

Rahastus- ja hankeportaalis registreerumiseks peab taotleja esindaja toimima alljärgnevalt.

  • Looma EU Logini konto (v.a juhul, kui taotlejat esindaval isikul on juba konto). Uue EU Logini konto saab luua veebisaidil https://webgate.ec.europa.eu/cas/.
  • Sisenema rahastus- ja hankeportaali aadressil https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home ning (vajaduse korral) registreerima esindatava organisatsiooni/rühma. Juhised ja korduma kippuvad küsimused on kättesaadavad portaalis. Taotleja peab registreeruma vaid korra. Kui taotleja on registreeritud, saab ta osaleja tunnuskoodi1 . Osaleja tunnuskood, mis on kordumatu tunnus ja mida läheb vaja taotluste esitamisel, teeb taotlejal taotlusvormi täitmise lihtsamaks (st kui vormil märgitakse osaleja tunnuskood, kuvatakse automaatselt kogu teave, mille taotleja esitas registreerimisetapis).

Programmi „Erasmus+“ riiklike büroode hallatavad meetmed

Programmi „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse organisatsioonide registreerimise süsteemis registreerumiseks peab taotleja esindaja toimima alljärgnevalt.

  • Looma EU Logini konto (v.a juhul, kui taotlejal on konto). Uue EU Logini konto saab luua veebisaidil https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi.
  • Sisenema programmi „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse organisatsioonide registreerimise süsteemi aadressil https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc ning (vajaduse korral) registreerima esindatava organisatsiooni/rühma. Taotlejad peavad registreeruma vaid korra. Kui taotleja on registreeritud, saab ta organisatsiooni tunnuskoodi. Taotleja saab oma organisatsiooni tunnuskoodi vaadata või teatavat seotud teavet muuta programmi „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse organisatsioonide registreerimise süsteemis. Organisatsiooni tunnuskoodi sisestamisel laaditakse kogu teave, mille taotleja registreerimisetapis esitas, ning kuvatakse vormil.

Õigusliku seisundi tõendamine

Registreerumisprotsessi käigus peavad taotlejad laadima üles ka järgmised dokumendid.

Üle 60 000 euro suuruste toetuste puhul võib olla vaja finantssuutlikkuse tõendamiseks üles laadida eridokumente. Lisateave on esitatud allpool jaotises „Valikukriteeriumid”.

  • 1 Osaleja tunnuskoodi märkimine taotlusvormil on kohustuslik.