Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ακαδημιες Εκπαιδευτικων Erasmus+

Το ψήφισμα του 2019 του Συμβουλίου σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης1  καλεί την Επιτροπή να «αναπτύξει νέα μέσα για την κατάρτιση και τη στήριξη των εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών, παιδαγωγών και διευθυντών σχολείων που διαθέτουν ικανότητες, κίνητρα και υψηλά προσόντα, και να προωθήσει τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη και την υψηλής ποιότητας επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με βάση την έρευνα».2  3

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, του Μαΐου 20204 , για τους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές για το μέλλον επαναλαμβάνεται ο ρόλος των εκπαιδευτικών ως ο ακρογωνιαίος λίθος του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και ζητείται η περαιτέρω στήριξη στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, καθώς και στην ευημερία τους σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους. Τα συμπεράσματα τονίζουν τα οφέλη της κινητικότητας των εκπαιδευτικών και την ανάγκη ενσωμάτωσης της κινητικότητας ως μέρος της αρχικής και συνεχούς εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, τα συμπεράσματα καλούν την Επιτροπή να στηρίξει τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των παρόχων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.

Η ανακοίνωση του 2020 της Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 20255  αναγνωρίζει τον βασικό ρόλο των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών και σκιαγραφεί το όραμα για εξαιρετικά ικανούς εκπαιδευτικούς που να διαθέτουν κίνητρα και να μπορούν να επωφελούνται από διάφορες μορφές στήριξης και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης καθ’ όλη τη διάρκεια της πολυποίκιλης σταδιοδρομίας τους Προτείνει μια σειρά δράσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου για τη δημιουργία Ακαδημιών Εκπαιδευτικών Erasmus+.

Το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027)6 της Επιτροπής τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές έχουν την εμπιστοσύνη και τις ικανότητες να χρησιμοποιούν την τεχνολογία αποτελεσματικά και δημιουργικά ώστε να κινητοποιούν και να παροτρύνουν τους μαθητές τους, καθώς και για να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν τις ψηφιακές τους ικανότητες για μάθηση, ζωή και εργασία σε έναν ολοένα και πιο ψηφιοποιημένο κόσμο.

Το ψήφισμα του Συμβουλίου περί στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με στόχο τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης και πέραν αυτού (2021- 2030) αναφέρεται στις δυνατότητες που ενέχουν οι Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+ όσον αφορά τη διευκόλυνση της δικτύωσης, της ανταλλαγής γνώσεων, της κινητικότητας και της παροχής μαθησιακών ευκαιριών στους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους.

Είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η ελκυστικότητα του επαγγέλματος: στις χώρες της ΕΕ που συμμετέχουν στην έρευνα TALIS του ΟΟΣΑ, κατά μέσο όρο, λιγότερο από το 20 % των εκπαιδευτικών της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεωρεί ότι εκτιμάται το επάγγελμά τους από την κοινωνία. Η γήρανση των επαγγελματιών στον χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί πηγή ανησυχίας καθότι το επερχόμενο κύμα συνταξιοδοτήσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιθανές ελλείψεις στο εκπαιδευτικό εργατικό δυναμικό μιας χώρας. Το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Παρακολούθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης»7  του 2019 αναφέρει επίσης ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, είτε σε όλους τους τομείς ή σε ορισμένα αντικείμενα, όπως οι επιστήμες, είτε σε συγκεκριμένα προφίλ, όπως η διδασκαλία σε μαθητές με ειδικές ανάγκες.

Παρά την ευρεία προσφορά συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης, οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να αναφέρουν την έλλειψη ευκαιριών για επαγγελματική ανάπτυξη σύμφωνα με την έρευνα TALIS του ΟΟΣΑ. Παρά τα οφέλη που προσφέρει η κινητικότητα, δεν έχει, ωστόσο, ενσωματωθεί αποτελεσματικά στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών λόγω των πολλών πρακτικών εμποδίων που θα πρέπει να εξαλειφθούν μέσα από την εφαρμογή πιο συνεπών πολιτικών.

Οι Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+ θα αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά, θα συμπληρώσουν το έργο που έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της επίτευξης του Χώρου Εκπαίδευσης και θα συμβάλουν στη μεταφορά των αποτελεσμάτων στη χάραξη εθνικής και περιφερειακής πολιτικής και, εν τέλει, στην εκπαίδευση και τη στήριξη των εκπαιδευτικών για τα σχολεία. Θα βασιστούν στις καινοτομίες και την αποτελεσματική πρακτική που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της εθνικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και της ευρωπαϊκής συνεργασίας και θα τις αναπτύξουν περαιτέρω. Θα αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσματικών πρακτικών που εφαρμόζονται στις χώρες, αλλά και από τους παρόχους εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, όπως και στην εξασφάλιση ανατροφοδότησης και αντίκτυπου σε επίπεδο χάραξης πολιτικής.

Στοχοι της δρασης

Ο γενικός στόχος της δράσης αυτής είναι η δημιουργία ευρωπαϊκών συμπράξεων μεταξύ παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών για τη σύσταση Ακαδημιών Εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του Erasmus+, μέσω των οποίων θα αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή και διεθνής προοπτική για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Οι εν λόγω ακαδημίες θα ενστερνιστούν την πολυγλωσσία, τη γλωσσική ευαισθητοποίηση και την πολιτιστική πολυμορφία, θα αναπτύξουν την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΕΕ στην εκπαιδευτική πολιτική και θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης.

Οι Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+ θα εκπληρώσουν τους ακόλουθους στόχους:

 • Να συμβάλουν στη βελτίωση των πολιτικών και των πρακτικών εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη, δημιουργώντας δίκτυα και κοινότητες πρακτικής άσκησης στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών τα οποία να φέρνουν σε επαφή τους παρόχους της αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (προ-υπηρεσιακή εκπαίδευση για μελλοντικούς εκπαιδευτικούς) και τους παρόχους συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης (ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση), άλλους σχετικούς φορείς, όπως ενώσεις εκπαιδευτικών, υπουργεία και ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την ανάπτυξη και τον έλεγχο στρατηγικών και προγραμμάτων για μια επαγγελματική επιμόρφωση αποτελεσματική, προσβάσιμη και μεταβιβάσιμη σε άλλα πλαίσια.
 • Να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή διάσταση και τη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών μέσω της καινοτόμου και πρακτικής συνεργασίας με τους εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών και τους εκπαιδευτικούς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και μέσω της ανταλλαγής εμπειριών για την περαιτέρω ανάπτυξη της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη. Η εν λόγω συνεργασία θα καλύψει τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η μάθηση στον ψηφιακό κόσμο, η βιωσιμότητα, η ισότητα και η ένταξη, μεταξύ άλλων με την προσφορά μαθημάτων, ενοτήτων διδασκαλίας και άλλων ευκαιριών μάθησης για τα θέματα αυτά στους εκπαιδευτικούς.
 • Να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν από κοινού διαφορετικά μοντέλα κινητικότητας (εικονική, με φυσική παρουσία και μικτή) στην αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών και ως μέρος της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών με σκοπό να ενισχυθούν η ποιότητα και ο αριθμός των περιόδων κινητικότητας, καθώς και να καταστεί η κινητικότητα αναπόσπαστο μέρος της παροχής εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη.
 • Να αναπτύξουν βιώσιμη συνεργασία μεταξύ των παρόχων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών με αντίκτυπο στην ποιότητα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη και με σκοπό την ενημέρωση των σχετικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Κριτηρια επιλεξιμοτητας

Για να είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση στο πλαίσιο του Erasmus+, οι προτάσεις σχεδίου για τις Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+ πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αίτηση μπορεί να υποβάλει κάθε αναγνωρισμένος σε εθνικό επίπεδο οργανισμός (με τα χαρακτηριστικά του συμμετέχοντος οργανισμού που παρατίθενται κατωτέρω) που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα. Ο οργανισμός αυτός υποβάλλει την αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο.

Τι είδους οργανισμοί είναι επιλέξιμοι για να συμμετέχουν στο σχέδιο;

Οι παρακάτω οργανισμοί, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα (βλ. ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο μέρος Α του παρόντος οδηγού) μπορούν να συμμετέχουν ως πλήρεις εταίροι ή συνεργαζόμενοι εταίροι:

 • ιδρύματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (κολέγια, ινστιτούτα, πανεπιστήμια που παρέχουν αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών και/ή συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη) για εκπαιδευτικούς σε επίπεδο 1 έως 3 ISCED, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών ΕΕΚ·
 • υπουργεία ή παρόμοιοι δημόσιοι φορείς που είναι υπεύθυνοι για τις πολιτικές στη σχολική εκπαίδευση·
 • (τοπικοί, περιφερειακοί ή εθνικοί) δημόσιοι φορείς και ιδιωτικοί φορείς που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη πολιτικών και την παροχή εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, καθώς και τον καθορισμό προτύπων για τα προσόντα των εκπαιδευτικών·
 • ενώσεις εκπαιδευτικών ή άλλοι αναγνωρισμένοι σε εθνικό επίπεδο πάροχοι εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης·
 • αρχές αρμόδιες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση εκπαιδευτικών, καθώς και την επίβλεψη της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης και των προσόντων τους·
 • σχολεία που συνεργάζονται με παρόχους εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ώστε να καταστεί δυνατή η πρακτική κατάρτιση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών·
 • άλλα σχολεία (από τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έως την αρχική ΕΕΚ) ή άλλες οργανώσεις (π.χ. ΜΚΟ, ενώσεις εκπαιδευτικών) που σχετίζονται με το σχέδιο.

Αριθμός και προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών

Οι Ακαδημίες Εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του Erasmus+ πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 3 πλήρεις εταίρους από τουλάχιστον 3 κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 2 κρατών μελών της ΕΕ) με τη συμμετοχή:

 • τουλάχιστον δύο αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο παρόχων αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών από 2 διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα· και
 • τουλάχιστον ενός αναγνωρισμένου σε εθνικό επίπεδο παρόχου συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης (ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση) για εκπαιδευτικούς.

Επιπλέον, οι συμπράξεις πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν, ως πλήρη εταίρο ή συνεργαζόμενο εταίρο, τουλάχιστον ένα σχολείο πρακτικής άσκησης/κατάρτισης.

Επίσης, η σύμπραξη μπορεί να περιλαμβάνει, ως πλήρεις εταίρους ή συνεργαζόμενους εταίρους, άλλους οργανισμούς με σχετική εμπειρογνωσία στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών και/ή φορείς που καθορίζουν τα πρότυπα, τα προσόντα ή τη διασφάλιση ποιότητας σχετικά με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.

Τόπος των δραστηριοτήτων

Όλες οι δραστηριότητες των Ακαδημιών Εκπαιδευτικών Erasmus+ πρέπει να πραγματοποιούνται σε κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Διάρκεια του σχεδίου

3 έτη

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης έως τις 7 Σεπτεμβρίου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).

Οι αιτούντες οργανισμοί αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Οργανωση σχεδιου

Κάθε Ακαδημία Εκπαιδευτικών Erasmus+ εφαρμόζει μια συνεκτική και ολοκληρωμένη δέσμη δραστηριοτήτων, όπως ακολούθως:

 • Να συνεργάζεται και να δημιουργεί δίκτυα και κοινότητες πρακτικής άσκησης με παρόχους εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, ενώσεις εκπαιδευτικών, δημόσιους οργανισμούς που συμμετέχουν στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και άλλους σχετικούς φορείς για τη δημιουργία καινοτόμων στρατηγικών και προγραμμάτων για την αρχική εκπαίδευση και τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη όσον αφορά εκπαιδευτικούς και σχολεία.
 • Να αναπτύσσει και να παρέχει κοινές, καινοτόμες και αποτελεσματικές ενότητες μάθησης σχετικά με την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και τις ικανότητες των εκπαιδευτικών σε δύσκολα και/ή νέα παιδαγωγικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων καθηγητών (στο πλαίσιο της αρχικής εκπαίδευσής τους) και των εν ενεργεία εκπαιδευτικών (στο πλαίσιο της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης).
 • Να αναπτύσσει κοινή προσφορά μάθησης με ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση που να περιλαμβάνει δραστηριότητες κινητικότητας σε όλες τις μορφές της, με τη θέσπιση, για παράδειγμα, θερινών σχολείων, επισκέψεων μελέτης για σπουδαστές και εκπαιδευτικούς, καθώς και άλλες μορφές διαπανεπιστημιακής συνεργασίας, τόσο με φυσική παρουσία όσο και εικονικά.
 • Να προσδιορίζει αποτελεσματικούς τρόπους εξάλειψης των εμποδίων στην κινητικότητα και να καθορίζει τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών ρυθμίσεων και της αναγνώρισης της μάθησης με σκοπό την αύξηση του αριθμού και της ποιότητας της κινητικότητας και της ένταξής της ως αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς αρχικής και συνεχούς μάθησης στους εκπαιδευτικούς.
 • Να εμπλέκει σχολές και ιδίως σχολεία κατάρτισης για τη δοκιμή και κοινή χρήση καινοτόμων νέων τρόπων διδασκαλίας (συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων μικτής και εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης).
 • Να αναλαμβάνει, σύμφωνα με τους στόχους της πρόσκλησης, μελέτες και/ή έρευνες ή συλλογές αποτελεσματικών πρακτικών για την κατάρτιση συνόψεων, εγγράφων προβληματισμού, συστάσεων κ.λπ. για την προώθηση της συζήτησης και την ενημέρωση για τις πολιτικές στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
 • Να προωθεί και να επιλέγει κατά προτίμηση υφιστάμενα εργαλεία του Erasmus+, όπως η πλατφόρμα eTwinning και η πύλη σχολικής εκπαίδευσης (SEG) για τον σκοπό της εικονικής κινητικότητας, της συνεργασίας, της επικοινωνίας για τη δοκιμή και τη διάδοση των αποτελεσμάτων.

Αναμενομενος αντικτυπος

Η ανάπτυξη των Ακαδημιών Εκπαιδευτικών Erasmus+ αναμένεται να βελτιώσει την ελκυστικότητα του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού και να διασφαλίσει υψηλού επιπέδου αρχική εκπαίδευση και συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη για τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές και τους διευθυντές σχολείου.

Οι Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+ αναμένεται να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή διάσταση και τη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών με τη δημιουργία ευρωπαϊκών συμπράξεων των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών. Η στενή συνεργασία μεταξύ των σχετικών φορέων σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης προβλέπει καινοτόμες συνεργασίες και ουσιαστική ανάπτυξη πολιτικών και πρακτικών για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών με βάση τις υφιστάμενες καινοτομίες και αποτελεσματικές πρακτικές στο πλαίσιο των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και την κοινή προσφορά μάθησης που οργανώνεται για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Η εν λόγω προσέγγιση αναμένεται να προετοιμάσει το έδαφος ώστε να καταστεί η κινητικότητα αναπόσπαστο μέρος της παροχής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην Ευρώπη με την εξάλειψη των πραγματικών εμποδίων στην κινητικότητα και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων για πετυχημένες στρατηγικές και προγράμματα κινητικότητας.

Με τη δραστηριοποίηση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+ θα δημιουργήσουν ισχυρές και βιώσιμες συμπράξεις μεταξύ των παρόχων αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και των παρόχων συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης. Θα παράσχουν στενότερη συνεργασία μεταξύ των παρόχων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ανοίγοντας τον δρόμο για δομικές συμπράξεις και κοινά προγράμματα μεταξύ ιδρυμάτων. Ως εκ τούτου, οι Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+ θα διασφαλίσουν την υψηλή ποιότητα, την αποτελεσματική αρχική εκπαίδευση και συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, καθώς και την επίτευξη αποτελεσμάτων που θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν χωρίς την ανταλλαγή γνώσεων και την αποτελεσματική συνεργασία.

Μέσω της χρήσης διαφόρων διαύλων διάδοσης σε διακρατικό, εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο, καθώς και μέσω της ανάπτυξης ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για τη σταδιακή υλοποίηση των παραδοτέων του σχεδίου, τα σχέδια αναμένεται να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών εντός και εκτός των συμμετεχόντων οργανισμών και να εξασφαλίσουν διαρκή αντίκτυπο και μετά τη διάρκεια του σχεδίου.

Κριτηρια χορηγησης

Συνάφεια του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 35 βαθμοί)

 • Σύνδεση με πολιτική: ο βαθμός στον οποίο η πρόταση θεσπίζει και αναπτύσσει ευρωπαϊκές συμπράξεις παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών για τη δημιουργία Ακαδημιών Εκπαιδευτικών Erasmus+ με καινοτόμες προσφορές μάθησης στους εκπαιδευτικούς.
 • Συνοχή: ο βαθμός στον οποίο η πρόταση βασίζεται σε επαρκή ανάλυση των αναγκών· σαφώς καθορισμένοι και ρεαλιστικοί στόχοι και αντιμετωπίζει ζητήματα σχετικά με τους συμμετέχοντες οργανισμούς και τη δράση.
 • Καινοτόμος προσέγγιση: η πρόταση εξετάζει σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές και οδηγεί σε καινοτόμα αποτελέσματα και λύσεις σχετικά με το πεδίο της γενικά ή για το γεωγραφικό πλαίσιο στο οποίο υλοποιείται το σχέδιο (π.χ. το περιεχόμενο, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, οι μέθοδοι εργασίας που εφαρμόστηκαν, οι οργανισμοί και τα πρόσωπα που συμμετείχαν ή το κοινό-στόχο).
 • Συνεργασία και συμπράξεις: ο βαθμός στον οποίο η πρόταση είναι κατάλληλη για την διαμόρφωση μιας ισχυρής και συνεχούς σχέσης σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο μεταξύ των παρόχων αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (προ-υπηρεσιακή εκπαίδευση για μελλοντικούς εκπαιδευτικούς) και των παρόχων συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης (ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση), στην οποία οι αλληλεπιδράσεις είναι ισορροπημένες και αμοιβαία επωφελείς.
 • Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία: η πρόταση αποδεικνύει σαφώς την προστιθέμενη αξία σε ατομικό (εκπαιδευόμενος και/ή προσωπικό), θεσμικό και συστημικό επίπεδο, η οποία προκύπτει μέσω αποτελεσμάτων που θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν από εταίρους που δρουν χωρίς την ευρωπαϊκή συνεργασία. η πρόταση χρησιμοποιεί και προωθεί τα υφιστάμενα εργαλεία σε επίπεδο ΕΕ, όπως η πλατφόρμα eTwinning και η Πύλη Σχολικής Εκπαίδευσης (SEG) για τον σκοπό της συνεργασίας, της επικοινωνίας, καθώς και για τη δοκιμή και τη διάδοση των αποτελεσμάτων.
 • Διεθνοποίηση: η πρόταση καταδεικνύει τη συμβολή της στη διεθνή διάσταση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης κοινών μοντέλων κινητικότητας (εικονική, με φυσική παρουσία και μικτή) και άλλων προσφορών μάθησης στο πλαίσιο της αρχικής εκπαίδευσης και της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.
 • Ψηφιακές δεξιότητες: ο βαθμός στον οποίο η πρόταση προβλέπει δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων (π.χ. σχεδιασμός καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών και μεθόδων διδασκαλίας, αποτελεσματικές ενότητες μάθησης κ.λπ.).
 • Πράσινες δεξιότητες: ο βαθμός στον οποίο η πρόταση προβλέπει δραστηριότητες (π.χ. καινοτόμα προγράμματα σπουδών και μεθοδολογίες διδασκαλίας, αποτελεσματικές ενότητες μάθησης κ.λπ.) που συνδέονται με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη μετάβαση σε μια κυκλική και πιο πράσινη οικονομία.
 • Κοινωνική διάσταση: η πρόταση περιλαμβάνει μια οριζόντια διάσταση σε όλες τις διάφορες δράσεις για την αντιμετώπιση ζητημάτων πολυμορφίας και την προαγωγή των κοινών αξιών, της ισότητας, της μη διακριτικής μεταχείρισης και της κοινωνικής ένταξης, μεταξύ άλλων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες / λιγότερες ευκαιρίες και την εργασία σε πολυγλωσσικά και πολυπολιτισμικά πλαίσια.
 • Ευαισθησία ως προς τη διάσταση του φύλου: ο βαθμός στον οποίο η πρόταση αντιμετωπίζει την ισότητα των φύλων και συμβάλλει στην εξεύρεση λύσεων για την αποτελεσματική προώθηση της διδασκαλίας που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου στα σχολεία.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Συνοχή: ο γενικότερος σχεδιασμός του σχεδίου διασφαλίζει συνοχή μεταξύ των στόχων, των δραστηριοτήτων και του προτεινόμενου προϋπολογισμού του σχεδίου. Η πρόταση παρουσιάζει μια συνεκτική και ολοκληρωμένη δέσμη κατάλληλων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών οι οποίες καλύπτουν τις διαπιστωμένες ανάγκες και αποφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
 • Μεθοδολογία: η ποιότητα και η σκοπιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας και η καταλληλότητά της για την παραγωγή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων
 • Δομή: η σαφήνεια, η πληρότητα και η ποιότητα του προγράμματος εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης προετοιμασίας, υλοποίησης, παρακολούθησης, αξιοποίησης, αξιολόγησης, και διάδοσης.
 • Διαχείριση: προβλέπονται ρυθμίσεις αποτελεσματικής διαχείρισης. Τα χρονοδιαγράμματα, η οργάνωση, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθορίζονται αναλυτικά και χαρακτηρίζονται από ρεαλισμό. Η πρόταση κατανέμει τους κατάλληλους πόρους σε κάθε δραστηριότητα.
 • Προϋπολογισμός: ο προϋπολογισμός προβλέπει τους κατάλληλους πόρους που απαιτούνται για την επιτυχία του σχεδίου. Δεν είναι ούτε υπερτιμημένος ούτε υποτιμημένος.
 • Διαχείριση κινδύνου: οι προκλήσεις/κίνδυνοι του σχεδίου προσδιορίζονται με σαφήνεια και λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.
 • Διασφάλιση ποιότητας: τα μέτρα ελέγχου (συνεχής αξιολόγηση της ποιότητας, αξιολογήσεις από ομοτίμους, δραστηριότητες συγκριτικής αξιολόγησης κ.λπ.) εφαρμόζονται επαρκώς.
 • Εργαλεία παρακολούθησης: ορίζονται δείκτες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η υλοποίηση του σχεδίου είναι υψηλού επιπέδου και οικονομικά αποδοτική.

Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας (μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Διάρθρωση: το σχέδιο περιλαμβάνει κατάλληλο συνδυασμό συμπληρωματικών συμμετεχόντων οργανισμών οι οποίοι διαθέτουν τα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες, την πείρα και την εξειδίκευση που απαιτούνται ώστε να υλοποιήσουν με επιτυχία όλες τις πτυχές του σχεδίου.
 • Ανοδική σύγκλιση: ο βαθμός στον οποίο η σύμπραξη δημιουργεί δίκτυα και κοινότητες πρακτικής άσκησης με παρόχους εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, δημόσιες αρχές που συμμετέχουν στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και άλλους σχετικούς φορείς και δίνει τη δυνατότητα για την αποτελεσματική ανταλλαγή εμπειρογνωσίας και γνώσεων μεταξύ των εν λόγω εταίρων.
 • Γεωγραφική διάσταση: ο βαθμός στον οποίο η σύμπραξη περιλαμβάνει σχετικούς εταίρους από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, καθώς και ο βαθμός στον οποίο ο αιτών έχει αιτιολογήσει τη γεωγραφική σύνθεση της σύμπραξης και κατέδειξε τη συνάφειά της με την επίτευξη των στόχων των Ακαδημιών Εκπαιδευτικών Erasmus+· καθώς και ο βαθμός στον οποίο η σύμπραξη περιλαμβάνει ένα ευρύ και κατάλληλο φάσμα σχετικών φορέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Εικονική συνεργασία και κινητικότητα: ο βαθμός στον οποίο η συνεργασία συνδέεται με τα υπάρχοντα εργαλεία του Erasmus+, όπως η πλατφόρμα eTwinning και η πύλη σχολικής εκπαίδευσης (SEG).
 • Δέσμευση: η κατανομή των ευθυνών και των καθηκόντων πραγματοποιείται με σαφή και κατάλληλο τρόπο και καταδεικνύει τη δέσμευση και την ενεργό συμβολή όλων των συμμετεχόντων οργανισμών ανάλογα με την ειδική εμπειρογνωσία και τις ικανότητές τους.
 • Καθήκοντα: ο συντονιστής διαθέτει ικανότητες υψηλού επιπέδου σε θέματα διαχείρισης και συντονισμού διακρατικών δικτύων, καθώς και ηγετικές ικανότητες σε σύνθετο περιβάλλον· τα επιμέρους καθήκοντα ανατίθενται με βάση την ειδική τεχνογνωσία του κάθε εταίρου.
 • Συνεργασία: προτείνεται αποτελεσματικός μηχανισμός για τη διασφάλιση του ορθού συντονισμού, της αποτελεσματικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της απρόσκοπτης επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών, των λοιπών συμμετεχόντων, καθώς και άλλων σχετικών ενδιαφερομένων.

Αντίκτυπος (μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Αξιοποίηση: η πρόταση παρουσιάζει με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα του σχεδίου από τους εταίρους και από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Παρέχει μέσα μέτρησης της αξιοποίησής τους τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου.
 • Διάδοση: η πρόταση προβλέπει ένα σαφές πλάνο, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου και μετά την ολοκλήρωσή του, για τη διάδοση των αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τους κατάλληλους στόχους, τις δραστηριότητες, το σχετικό χρονοδιάγραμμα, τα εργαλεία και τους διαύλους προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διάδοση των αποτελεσμάτων και των οφελών στα ενδιαφερόμενα μέρη, τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους παρόχους εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, τις δημόσιες αρχές κ.λπ. τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου· η πρόταση αναφέρει επίσης ποιοι εταίροι θα είναι υπεύθυνοι για τη διάδοση και αποδεικνύει τη σχετική πείρα που έχουν σε δραστηριότητες διάδοσης· η πρόταση καθορίζει τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τη διάδοση, με προτίμηση στα εργαλεία του Erasmus+, όπως η πλατφόρμα eTwinning και η Πύλη Σχολικής Εκπαίδευσης (SEG).
 • Αντίκτυπος: η πρόταση καταδεικνύει τον δυνητικό αντίκτυπο του σχεδίου:
  • στα άτομα και στους οργανισμούς που συμμετέχουν, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου·
  • στους οργανισμούς και τα άτομα πέραν όσων συμμετέχουν άμεσα στο σχέδιο, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Η πρόταση περιλαμβάνει μέτρα, καθώς και στόχους και δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου και την αξιολόγηση του αναμενόμενου αντίκτυπου (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα).
 • Βιωσιμότητα και συνέχιση: η πρόταση επεξηγεί τον τρόπο υλοποίησης και της περαιτέρω ανάπτυξης των Ακαδημιών Εκπαιδευτικών Erasmus+. Η πρόταση περιλαμβάνει τον σχεδιασμό ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης με στόχο τη σταδιακή υλοποίηση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του σχεδίου μετά το πέρας αυτού. Το εν λόγω σχέδιο βασίζεται στις βιώσιμες συμπράξεις μεταξύ των παρόχων αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (προ-υπηρεσιακή εκπαίδευση για μελλοντικούς εκπαιδευτικούς) και των παρόχων συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης (ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση). Θα πρέπει να περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των κατάλληλων δομών διακυβέρνησης, αλλά και μέτρα αναβάθμισης και οικονομικής βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών πόρων (ευρωπαϊκών, εθνικών και ιδιωτικών) προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων και των οφελών που επιτυγχάνονται.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι αιτήσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς (σε σύνολο 100 βαθμών), λαμβανομένης επίσης υπόψη της απαραίτητης ελάχιστης βαθμολογίας για καθένα από τα τέσσερα κριτήρια χορήγησης: τουλάχιστον 18 βαθμούς για την κατηγορία «Συνάφεια του σχεδίου»· 13 βαθμοί για την «ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου» και 11 βαθμοί για τις κατηγορίες «ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας» και «αντίκτυπος». Σε περιπτώσεις ex aequo, θα δοθεί προτεραιότητα στην υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία «Συνάφεια του σχεδίου» και, κατόπιν, στην κατηγορία «Αντίκτυπος».

Ποιοι ειναι οι κανονες χρηματοδοτησης;

Η επιχορήγηση της ΕΕ θα είναι μια συνεισφορά στις πραγματικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του σχεδίου (μοντέλο χρηματοδότησης πραγματικών δαπανών). Μόνο οι επιλέξιμες δαπάνες και οι δαπάνες που όντως πραγματοποίησε ο δικαιούχος κατά την υλοποίηση του σχεδίου (όχι οι προϋπολογισθείσες δαπάνες).

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης της ΕΕ ανά σχέδιο είναι τα 1,5 εκατ. EUR

Επιπλέον:

 • Οι λεπτομερείς παράμετροι της επιχορήγησης θα καθοριστούν στη συμφωνία επιχορήγησης.
 • Η χρηματοδοτική συνεισφορά εκ μέρους της ΕΕ δεν μπορεί να καλύπτει ποσοστό μεγαλύτερο του 80 % επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. 
 • Η επιχορήγηση που θα χορηγηθεί ενδέχεται να είναι μικρότερη από το ζητούμενο ποσό.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης που διατίθεται στη διαδικτυακή πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP).

Tagged in:  Προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης