Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη

Η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη (OLS) έχει σχεδιαστεί για να βοηθάει τους συμμετέχοντες στο Erasmus+ και στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στη γλώσσα στην οποία θα εργαστούν, θα σπουδάσουν ή θα προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό, έτσι ώστε να επωφεληθούν πλήρως από την εμπειρία τους.

Καθώς η έλλειψη γλωσσικών δεξιοτήτων παραμένει ένα από τα βασικά εμπόδια για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και κινητικότητας των νέων, η OLS παρέχει γλωσσική υποστήριξη με εύκολο και ευέλικτο τρόπο και συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του προγράμματος Erasmus+ να προωθεί την εκμάθηση ξένων γλωσσών και τη γλωσσική πολυμορφία.

Πάνω από 350.000 συμμετέχοντες στο Erasmus+ δοκιμάζουν κάθε χρόνο τις γλωσσικές τους δεξιότητες μέσω της OLS και έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν το επίπεδό τους χάρη στα γλωσσικά μαθήματα που αυτή προσφέρει. Κατά μέσο όρο, οι συμμετέχοντες που παρακολουθούν τα μαθήματα συστηματικά βελτιώνουν τις γνώσεις τους κατά τουλάχιστον ένα επίπεδο CEFR (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες).

Πρόσβαση στον ιστότοπο της OLS

Σχετικά

Σε ποιους απευθύνεται;

Η υπηρεσία OLS απευθύνεται προς το παρόν στους εξής:

Η OLS είναι διαθέσιμη για όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ: αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, εσθονικά, ιρλανδικά (γαελικά), ισπανικά, ιταλικά, κροατικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά και φινλανδικά.

Πώς λειτουργεί;

Κάνοντας γλωσσική αξιολόγηση μέσω της OLS πριν μεταβούν στο εξωτερικό, οι συμμετέχοντες στο Erasmus+ και στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μπορούν να διαπιστώσουν το επίπεδο των γνώσεών τους στη γλώσσα στην οποία θα σπουδάσουν, θα εργαστούν ή θα προσφέρουν εθελοντική εργασία. Η αξιολόγηση αυτή πριν από την αναχώρηση είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης (πλην αυτών που έχουν τη συγκεκριμένη γλώσσα ως μητρική ή άλλων δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι οι φοιτητές διαθέτουν το γλωσσικό επίπεδο που απαιτεί το ίδρυμα υποδοχής. Τα αποτελέσματα της γλωσσικής αξιολόγησης δεν εμποδίζουν τους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν σε προγράμματα του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να βελτιώσουν το επίπεδο των γλωσσικών τους δεξιοτήτων έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν γλωσσικά μαθήματα μέσω διαδικτύου πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό. Τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων με «ζωντανή καθοδήγηση», όπως ατομικές συνεδρίες διδασκαλίας και μαζικά ανοικτά διαδραστικά μαθήματα (MOOC). Οι συμμετέχοντες μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν γλωσσικά μαθήματα στη γλώσσα της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι η γλώσσα αυτή είναι διαθέσιμη στην OLS.

Στις περιπτώσεις όπου η κύρια γλώσσα δεν καλύπτεται από την OLS, παρέχεται γλωσσική υποστήριξη με άλλα μέσα από το ίδρυμα αποστολής ή υποδοχής. Μόλις επιστρέψουν, οι συμμετέχοντες κάνουν μια τελική αξιολόγηση, η οποία τους επιτρέπει να εκτιμήσουν την πρόοδο που σημείωσαν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό.

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε;

Εάν έχετε ήδη επιλεγεί για να μεταβείτε στο εξωτερικό στο πλαίσιο προγράμματος του Erasmus+ ή του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και πληροίτε τα παραπάνω κριτήρια, θα λάβετε από το ίδρυμα ή τον οργανισμό σας όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για να μπορείτε να κάνετε την αξιολόγηση και να παρακολουθήσετε, ενδεχομένως, τα γλωσσικά μαθήματα της OLS.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ίδρυμα αποστολής, τον συντονιστικό οργανισμό ή τον αρμόδιο εθνικό φορέα, ή συμβουλευτείτε τις συχνές ερωτήσεις στον ιστότοπο της OLS.

Διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη του Erasmus+ για τους πρόσφυγες

Μετά τη μεταναστευτική κρίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε την υπηρεσία OLS στη διάθεση 100.000 προσφύγων για μια τριετή περίοδο, παρέχοντας δωρεάν προαιρετική πρόσβαση και διαθέτοντας ποσό ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος ήταν η στήριξη των προσπαθειών των χωρών της ΕΕ να εντάξουν τους πρόσφυγες στα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και να εξασφαλίσουν τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους. Αφότου ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, δόθηκαν πάνω από 10.000 μαθήματα ξένων γλωσσών σε πρόσφυγες που ζουν σε χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία.