Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Δάνεια Erasmus+ για μεταπτυχιακές σπουδές

Η χρηματοδότηση του μέλλοντος αποτελεί κοινό πρόβλημα

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές όσον αφορά τη χρηματοδότηση της συμπληρωματικής τους εκπαίδευσης είναι τα χρήματα, ιδίως αν θέλουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Οι μεταπτυχιακές σπουδές –όπως και η διαμονή και η εργασία σε μιαν άλλη χώρα- αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία για τη σύνταξη και τον εμπλουτισμό ενός ανταγωνιστικού βιογραφικού σημειώματος.

«Χωρίς το δάνειο Erasmus+ δεν θα μπορούσα καν να ξεκινήσω τις σπουδές μου. Επηρέασε με πολύ θετικό τρόπο τη ζωή μου.»

Boris

Ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα που αποκτάται στο εξωτερικό μπορεί να προσφέρει άριστη επαγγελματική, προσωπική και ακαδημαϊκή εμπειρία –αυτήν που μπορεί να δώσει σε ένα άτομο το αναγκαίο προβάδισμα στη σημερινή παγκόσμια αγορά. Ωστόσο, η συνέχιση των σπουδών σας δεν πρέπει να συνεπάγεται για εσάς δυσβάσταχτο χρέος μετά την απόκτηση του πτυχίου σας.

Εάν έχετε γίνει δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και αναζητάτε έναν τρόπο κάλυψης των διδάκτρων και των εξόδων διαβίωσής σας, το δάνειο Erasmus+ για μεταπτυχιακές σπουδές μπορεί να σας βοηθήσει.

Τι είναι τα δάνεια Erasmus+ για μεταπτυχιακές σπουδές;

Τα δάνεια Erasmus+ για μεταπτυχιακές σπουδές είναι δάνεια που χορηγούνται με εγγύηση της ΕΕ και με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής. Έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους μελλοντικούς φοιτητές να χρηματοδοτούν τα μεταπτυχιακά τους προγράμματα σε μια χώρα του Προγράμματος Erasmus+ με τη μικρότερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση.

Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τα μέσα για την πληρωμή των διδάκτρων και των εξόδων διαβίωσής τους, και να τους δίνει με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα να είναι συγκεντρωμένοι στις σπουδές τους και όχι στη διαχείριση των τραπεζικών υπολοίπων τους. Στόχος του επίσης είναι να λειτουργεί όσο γίνεται χωρίς αποκλεισμούς, με βάση τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:

 • για τη χορήγηση του δανείου δεν χρειάζονται εγγυήσεις από τους φοιτητές ή τους γονείς τους, κάτι που εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση
 • παρέχεται ευνοϊκό επιτόκιο, καλύτερο από το επιτόκιο της αγοράς
 • οι όροι αποπληρωμής δίνουν στους πτυχιούχους περιθώριο μέχρι και δύο ετών για να βρουν εργασία προτού αρχίσουν την αποπληρωμή του δανείου.

Οι μελλοντικοί μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να λάβουν δάνειο μέχρι 12.000 ευρώ για μονοετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή μέχρι 18.000 ευρώ για διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα (ή αντίστοιχο ποσό σε ξένο νόμισμα από τράπεζες εκτός Ευρωζώνης, λαμβανομένων υπόψη των συναλλαγματικών ισοτιμιών).

Πού διατίθενται δάνεια Erasmus+ για μεταπτυχιακές σπουδές;

Επί του παρόντος, στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν φοιτητές οι οποίοι διαμένουν στις ακόλουθες χώρες του Προγράμματος και επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό, σε μια άλλη χώρα του Προγράμματος:

 • Ισπανία
 • Ιταλία(περιφέρεια Emilia Romagna)
 • Κροατία
 • Ρουμανία
 • Τουρκία

Οι φοιτητές από άλλες χώρες του Προγράμματος μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ισπανία. Τα πανεπιστήμια του Λουξεμβούργου και της Κύπρου παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες σε φοιτητές από όλες τις άλλες χώρες του Προγράμματος, οι οποίοι μεταβαίνουν στα πανεπιστήμια αυτά για μεταπτυχιακές σπουδές.

Συγκεκριμένα, αντί χρηματικού δανείου, τα πανεπιστήμια προσφέρουν υπηρεσίες σε είδος (δίδακτρα, έξοδα στέγασης κ.λπ.) που μπορούν να επιστραφούν μετά την αποφοίτηση. Όσον αφορά τα άμεσα δάνεια, εφαρμόζεται η εγγύηση της ΕΕ –επομένως δεν απαιτούνται άλλες εγγυήσεις.

Ο κατάλογος των συμμετεχόντων ενδιάμεσων φορέων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς αυξάνονται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αυτό θα γίνει, κατά πάσα πιθανότητα, σταδιακά: θα πρέπει να επισκέπτεστε τακτικά αυτή τη σελίδα για να παρακολουθείτε τις εξελίξεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα του προγράμματος.

«Η βοήθεια αυτή αλλάζει οριστικά τον τρόπο που σκέπτεστε. Πρόκειται για μια αλλαγή νοοτροπίας που σας κάνει να μη φοβάστε να μείνετε και να εργαστείτε στο εξωτερικό.»

Xavi

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Οι μελλοντικοί φοιτητές πρέπει:

 • να ζουν σε χώρα του Προγράμματος
 • να έχουν ολοκληρώσει προπτυχιακό κύκλο σπουδών επιπέδου Bachelor (ή ισοδύναμου) πριν από την υποβολή αίτησης
 • να έχουν γίνει δεκτοί (πριν από την υποβολή της αίτησης) σε πλήρες μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε άλλη χώρα Στο πανεπιστήμιο που προσφέρει το πρόγραμμα πρέπει να έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus+ για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Σκοπός του δανείου Erasmus+ για μεταπτυχιακές σπουδές είναι να στηρίξει κατοίκους χώρας του προγράμματος που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πλήρεις μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρα διαφορετική από τη χώρα διαμονής τους Ή τη χώρα στην οποία έλαβαν τον πρώτο τίτλο σπουδών. Φοιτητές που πραγματοποιούν στο εξωτερικό ένα μέρος μόνο του μεταπτυχιακού τους μπορεί να είναι επιλέξιμοι για υποτροφία Erasmus+.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι μελλοντικοί φοιτητές πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, του πανεπιστημίου ή του διαδικτύου, επισυνάπτοντας τα ακόλουθα έγγραφα:

 • πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του τελευταίου κύκλου σπουδών πριν από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το οποίο υποβάλλουν αίτηση
 • απόδειξη πληρωμής της εγγραφής τους Ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την εγγραφή τους και το κόστος του μεταπτυχιακού.

Κάθε δανειοδοτικός οργανισμός θέτει διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις –αλλά όλοι οι οργανισμοί παρέχουν επιτόκια σημαντικά χαμηλότερα από τα εμπορικά επιτόκια. Ως εκ τούτου, οι φοιτητές θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της συγκεκριμένης τράπεζας ή του δανειοδοτικού οργανισμού, όπου θα μπορέσουν να μελετήσουν τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Πρόκειται για τις εξής τράπεζες και οργανισμούς:

Περαιτέρω πληροφορίες

Η «Έκθεση 2018 για τους δικαιούχους δανείων για μεταπτυχιακές σπουδές» παρουσιάζει συνοπτικά τα σχόλια από την εμπειρία των φοιτητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα την περίοδο 2015-2018.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τα δάνεια Erasmus+ για μεταπτυχιακές σπουδές διατίθενται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.