Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Η ιστοσελίδα αυτή δεν αντικατοπτρίζει ακόμη το περιεχόμενο του οδηγού του προγράμματος Erasmus+ 2022. Ωστόσο, μπορείτε να τηλεφορτώσετε τον πλήρη οδηγό για το 2022 σε μορφή PDF στη γλώσσα της επιλογής σας μέσω της εντολής «Download» (Τηλεφόρτωση) στη δεξιά πλευρά αυτής της σελίδας.

Σχεδιο κινητικοτητας για φοιτητες και προσωπικο της ανωτατης/τριτοβαθμιας εκπαιδευσης

Αυτή η δράση στηρίζει την κινητικότητα με φυσική παρουσία αλλά και τη μικτή κινητικότητα των φοιτητών της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε οποιονδήποτε κλάδο και κύκλο σπουδών (σύντομου κύκλου, επίπεδο προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού). Οι φοιτητές μπορούν είτε να σπουδάσουν στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε επιχείρηση, ερευνητικό ίδρυμα, εργαστήριο, οργανισμό ή σε άλλο σχετικό χώρο εργασίας στο εξωτερικό. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να συνδυάσουν μια περίοδο σπουδών στο εξωτερικό με την πρακτική τους άσκηση, ώστε να βελτιώσουν περαιτέρω τα μαθησιακά αποτελέσματα και την ανάπτυξη των εγκάρσιων δεξιοτήτων. Παρότι ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η μακροχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία, αυτή η δράση αναγνωρίζει την ανάγκη να προσφερθεί πιο ευέλικτη διάρκεια κινητικότητας με φυσική παρουσία, ώστε να διασφαλίζεται ότι το πρόγραμμα είναι προσβάσιμο για φοιτητές κάθε υποβάθρου, κοινωνικού στρώματος και κλάδου σπουδών.

Αυτή η δράση στηρίζει επίσης τη συμμετοχή του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης στο εξωτερικό, καθώς και τη συμμετοχή προσωπικού από τον κόσμο της εργασίας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση φοιτητών ή προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν περιόδους διδασκαλίας, καθώς και κατάρτισης (όπως παρακολούθηση εργασίας, περίοδοι παρατήρησης, σεμινάρια επιμόρφωσης).

Επιπλέον, αυτή η δράση στηρίζει τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας, τα οποία επιτρέπουν σε ομάδες ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να καταρτίζουν από κοινού προγράμματα σπουδών και δραστηριότητες μικτής κινητικότητας για φοιτητές, καθώς και για ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ο στόχος αυτής της δράσης είναι να συμβάλει στην καθιέρωση ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, καθώς και να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ εκπαίδευσης και έρευνας, να προωθήσει τις δεξιότητες κριτικής σκέψης των φοιτητών από κάθε επιστημονικό πεδίο, και σε κάθε επίπεδο (συμπεριλαμβανομένων επιπέδων προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού). Ένας ακόμη στόχος είναι η προώθηση της απασχολησιμότητας, της κοινωνικής ένταξης, της συμμετοχής στα κοινά, της καινοτομίας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας εντός και εκτός Ευρώπης, με την παροχή της δυνατότητας σε κάθε φοιτητή να σπουδάσει ή να παρακολουθήσει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στο εξωτερικό, στο πλαίσιο των σπουδών του, με στόχο:

 • την έκθεση των φοιτητών σε διαφορετικές απόψεις, γνώσεις, μεθόδους διδασκαλίας και έρευνας, καθώς και σε εργασιακές μεθόδους στον κλάδο σπουδών τους·
 • την ανάπτυξη των εγκάρσιων δεξιοτήτων τους, όπως δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων, γλωσσικές, διαπολιτισμικές και ερευνητικές δεξιότητες·
 • την ανάπτυξη των μελλοντοστρεφών δεξιοτήτων τους, όπως ψηφιακές δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις σημερινές ή μελλοντικές προκλήσεις·
 • τη διευκόλυνση της προσωπικής εξέλιξης, όπως η ικανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις και η αυτοπεποίθηση.

Ένας ακόμη στόχος είναι η παροχή της δυνατότητας σε οποιοδήποτε προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού επιχειρήσεων, να διδάξουν ή να παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, με στόχο:

 • τη μεταβίβαση της εμπειρογνωσίας τους·
 • την απόκτηση εμπειρίας σε νέα περιβάλλοντα διδασκαλίας·
 • την απόκτηση νέων καινοτόμων παιδαγωγικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και δεξιοτήτων σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών·
 • τη σύνδεση με συναδέλφους τους στο εξωτερικό για τον σχεδιασμό κοινών δραστηριοτήτων, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του προγράμματος·
 • την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·
 • την καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών για τον κόσμο της εργασίας με τη συμμετοχή προσωπικού επιχειρήσεων στα μαθήματα.

Επιπλέον, στόχος είναι η προώθηση της ανάπτυξης διακρατικών και διεπιστημονικών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και καινοτόμων μεθόδων μάθησης και διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής συνεργασίας, της μάθησης με βάση την έρευνα και τις προσεγγίσεις που βασίζονται σε προκλήσεις, με στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων.

ΠΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ERASMUS;

Όλοι οι αιτούντες οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών κινητικότητας, πρέπει να έχουν την έδρα τους σε Χώρα του Προγράμματος και τα συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να έχουν λάβει τον Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE)[1] προτού υποβάλουν αίτηση για σχέδιο κινητικότητας στον Εθνικό Οργανισμό Erasmus+ της χώρας τους. Με την υπογραφή του Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεσμεύονται να παρέχουν κάθε αναγκαία υποστήριξη στους μετακινούμενους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής τους προετοιμασίας. Για την υποστήριξή τους, παρέχεται διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη για όλες τις δραστηριότητες κινητικότητας μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος και, εάν είναι δυνατό, των Χωρών Εταίρων. Αυτή διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επιλέξιμους συμμετέχοντες προκειμένου να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στις ξένες γλώσσες πριν και/ή κατά τη διάρκεια της κινητικότητας.

Σύμφωνα με τις προτεραιότητες του νέου προγράμματος, οι αρχές του χάρτη έχουν ενισχυθεί. Μεταξύ άλλων, ο χάρτης περιλαμβάνει μια δέσμευση με την οποία διασφαλίζεται ότι τα αποτελέσματα περιόδου εκπαίδευσης στο εξωτερικό που πραγματοποιείται σε επίπεδο ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μια Χώρα του Προγράμματος αναγνωρίζονται πλήρως και αυτομάτως στα άλλα κράτη μέλη, είτε όπως έχει συμφωνηθεί στη συμφωνία μάθησης και επιβεβαιώνεται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, ή σύμφωνα με τα μαθησιακά αποτελέσματα των θεματικών ενοτήτων που ολοκληρώθηκαν στο εξωτερικό, όπως περιγράφονται στον κατάλογο μαθημάτων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS). Ο χάρτης περιλαμβάνει επίσης μια δέσμευση για την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών κατά την υλοποίηση σχεδίων κινητικότητας και για την εφαρμογή ψηφιακής διαχείρισης της κινητικότητας σύμφωνα με τα πρότυπα της πρωτοβουλίας για την ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα.

Το συμμετέχον ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα πρέπει να επιλέγει τους υποψήφιους συμμετέχοντες και να παρέχει επιχορηγήσεις με δίκαιο, διαφανή, συνεκτικό και τεκμηριωμένο τρόπο, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας επιχορήγησης που έχει συνάψει με τον Εθνικό Οργανισμό. Θα πρέπει να διασφαλίζει αυτές τις δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες σε όλα τα στάδια της κινητικότητας και στη διαδικασία απάντησης σε ερωτήματα/καταγγελίες συμμετεχόντων.

Ο ECHE συμπληρώνεται από τις κατευθυντήριες γραμμές του ECHE[2], ένα έγγραφο που στηρίζει τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην εφαρμογή των αρχών του ECHE και το οποίο θα πρέπει να συμβουλεύεται διεξοδικά για τον σκοπό αυτό. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να τηρούν δεόντως τον ECHE και τις συνοδευτικές κατευθυντήριες γραμμές του κατά την υλοποίηση όλων των δράσεων που απαιτούν την εν λόγω διαπίστευση.

Μολονότι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Χωρών Εταίρων δεν είναι επιλέξιμα για την υπογραφή του ECHE, πρέπει να τηρούν τις αρχές του ECHE. Ως εκ τούτου, λεπτομέρειες όπως η γλωσσική υποστήριξη, η αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και όλη η αναγκαία στήριξη που παρέχεται στους μετακινούμενους συμμετέχοντες πρέπει να αναφέρονται ρητά στη συμφωνία μεταξύ των ιδρυμάτων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

Ο αιτών οργανισμός υποβάλλει αίτηση για επιχορήγηση σχεδίου κινητικότητας, υπογράφει και διαχειρίζεται τη συμφωνία επιχορήγησης και την υποβολή εκθέσεων. Τούτο περιλαμβάνει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση, με σκοπό την οργάνωση εντατικών προγραμμάτων μικτής κινητικότητας, την εύρεση εταίρων για την υλοποίηση του εντατικού προγράμματος μικτής κινητικότητας και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα.

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο σχέδιο κινητικότητας αναλαμβάνουν τους εξής ρόλους και καθήκοντα:

 • Οργανισμός αποστολής: είναι υπεύθυνος για την επιλογή φοιτητών/προσωπικού και για την αποστολή τους στο εξωτερικό. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται, επίσης, η καταβολή των επιχορηγήσεων (για όσους βρίσκονται σε Χώρες του Προγράμματος), η προετοιμασία, η παρακολούθηση και η αυτόματη αναγνώριση που αφορά την περίοδο κινητικότητας.
 • Οργανισμός υποδοχής: είναι υπεύθυνος για την υποδοχή φοιτητών/προσωπικού από το εξωτερικό και για την προσφορά προγραμμάτων σπουδών/πρακτικής άσκησης ή προγραμμάτων δραστηριοτήτων κατάρτισης ή για την αξιοποίηση δραστηριοτήτων διδασκαλίας.
 • Ενδιάμεσος οργανισμός: πρόκειται για έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εργασίας στον τομέα της νεολαίας σε Χώρα του Προγράμματος. Μπορεί να είναι μέλος κοινοπραξίας κινητικότητας, χωρίς ωστόσο να είναι οργανισμός αποστολής. Στο πλαίσιο του ρόλου του μπορεί να αναλαμβάνει από κοινού και να διευκολύνει τις διοικητικές διαδικασίες των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αποστολής, να συμβάλλει στην καλύτερη αντιστοίχιση του προφίλ των φοιτητών με τις ανάγκες των επιχειρήσεων όταν πρόκειται για κάποια πρακτική άσκηση και να συμμετέχει στην προετοιμασία των συμμετεχόντων.

Οι οργανισμοί αποστολής και υποδοχής, από κοινού με τους φοιτητές / το προσωπικό, πρέπει να έχουν συμφωνήσει για τις δραστηριότητες των φοιτητών —συνάπτοντας «συμφωνίες μάθησης»— ή των μελών του προσωπικού —συνάπτοντας «συμφωνίες κινητικότητας»— πριν από την έναρξη της περιόδου κινητικότητας. Οι εν λόγω συμφωνίες ορίζουν τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα για την περίοδο εκπαίδευσης στο εξωτερικό και προβλέπουν τις διατάξεις όσον αφορά την επίσημη αναγνώριση για κάθε συμβαλλόμενο. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις ορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης. Όταν η δραστηριότητα πραγματοποιείται μεταξύ δύο ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (κινητικότητα φοιτητών για σπουδές συμπεριλαμβανομένης μικτής κινητικότητας και κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία), πρέπει να τεθεί σε ισχύ μια «συμφωνία μεταξύ ιδρυμάτων» μεταξύ του ιδρύματος αποστολής και του ιδρύματος υποδοχής πριν αρχίσουν οι ανταλλαγές.

Κινητικότητα από τις Χώρες του Προγράμματος Erasmus+ στις Χώρες Εταίρους

Ο στόχος της κινητικότητας από τις Χώρες του Προγράμματος στις Χώρες Εταίρους είναι διττός. Πρώτον, παρέχει περισσότερες ευκαιρίες σε σπουδαστές και προσωπικό να έχουν μια διεθνή εμπειρία και να αποκτήσουν μελλοντοστρεφείς και άλλες σχετικές δεξιότητες ανά τον κόσμο. Δεύτερον, δίνει τη δυνατότητα σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από Χώρες του Προγράμματος να καθιερώσουν μακροπρόθεσμη βιώσιμη διεθνή συνεργασία με ιδρύματα-εταίρους από Χώρες Εταίρους.

Ποσοστό έως 20 % των κονδυλίων που χορηγούνται σε κάθε σχέδιο κινητικότητας ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της εξερχόμενης κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που βρίσκονται σε Χώρες του Προγράμματος προς Χώρες Εταίρους στον κόσμο (περιφέρειες 1-14). Σκοπός των ευκαιριών αυτών είναι να ενθαρρύνουν έναν οργανισμό σε μια Χώρα του Προγράμματος να αναπτύξει δραστηριότητες εξερχόμενης κινητικότητας με διάφορες Χώρες Εταίρους και αναμένεται να καλύψουν το ευρύτερο δυνατό γεωγραφικό πεδίο.

Ένταξη και πολυμορφία στο πλαίσιο της κινητικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση

Προκειμένου να διευκολυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η πρόσβαση φοιτητών και προσωπικού στην κινητικότητα, σύμφωνα με τις αρχές του ECHE, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να διασφαλίζουν δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες για υφιστάμενους και μελλοντικούς συμμετέχοντες από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Αυτό σημαίνει ότι περιλαμβάνονται συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες, όπως συμμετέχοντες με προβλήματα σχετικά με τη σωματική, ψυχική κατάσταση ή την κατάσταση της υγείας τους, φοιτητές με παιδιά, φοιτητές που εργάζονται ή είναι επαγγελματίες αθλητές και φοιτητές από όλους τους τομείς σπουδών που υποεκπροσωπούνται στην κινητικότητα. Ο ορισμός εσωτερικών διαδικασιών επιλογής που λαμβάνουν υπόψη την ισότητα και την ένταξη και αξιολογούν την αξία και τα κίνητρα των αιτούντων με σφαιρικό τρόπο είναι ουσιώδους σημασίας για την τήρηση αυτής της αρχής. Επιπλέον, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ενθαρρύνονται να δημιουργούν ενσωματωμένες ευκαιρίες κινητικότητας, όπως δυνατότητες κινητικότητας εντός των προγραμμάτων σπουδών τους, ώστε να διευκολύνουν τη συμμετοχή φοιτητών από κάθε κλάδο σπουδών. Εν προκειμένω, η μικτή κινητικότητα μπορεί να προσφέρει πρόσθετες ευκαιρίες που μπορεί να είναι πιο κατάλληλες για ορισμένα άτομα ή για ομάδες φοιτητών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο διορισμός υπαλλήλων αρμόδιων για θέματα ένταξης (υπεύθυνοι ένταξης) στα εν λόγω ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα συμβάλλει στον χειρισμό των ζητημάτων ένταξης και πολυμορφίας. Οι υπεύθυνοι ένταξης μπορούν για παράδειγμα να βοηθήσουν σε δράσεις ενημέρωσης, να ορίσουν στρατηγικές επικοινωνίας και προβολής, να διασφαλίσουν την επαρκή στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων κινητικότητας σε συνεργασία με αρμόδιους συναδέλφους και να διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ αρμόδιου προσωπικού του ιδρύματος με πείρα στον τομέα της ένταξης και της πολυμορφίας.

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα και πρακτικές οικολογικού προσανατολισμού στην κινητικότητα στο πλαίσιο της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τις αρχές του ECHE, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να προωθούν φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προωθούν τη χρήση βιώσιμων μέσων μεταφοράς για σκοπούς κινητικότητας, να αναλαμβάνουν ενεργό δράση κατά τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και συναντήσεων που σχετίζονται με την κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τρόπο πιο φιλικό προς το περιβάλλον, και να αντικαθιστούν τις γραφειοκρατικές διοικητικές διαδικασίες με ψηφιακές διαδικασίες (σύμφωνα με τα πρότυπα της πρωτοβουλίας για την ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα). Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει επίσης να ευαισθητοποιούν όλους τους συμμετέχοντες σχετικά με τα διάφορα μέτρα που μπορούν να λάβουν κατά τη διαμονή τους στο εξωτερικό για να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κινητικότητάς τους και να παρακολουθούν την πρόοδο προς την επίτευξη πιο βιώσιμης κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού.

Ψηφιοποίηση και ψηφιακή εκπαίδευση και ικανότητες στην κινητικότητα στο πλαίσιο της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τις αρχές του ECHE, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να εφαρμόζουν ψηφιακή διαχείριση της κινητικότητας των φοιτητών σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα της πρωτοβουλίας για την ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα. Αυτό σημαίνει ότι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρέπει να συνδέονται στο δίκτυο Erasmus without Paper προκειμένου να ανταλλάσσουν δεδομένα κινητικότητας και να διαχειρίζονται συμφωνίες διαδικτυακής μάθησης και ψηφιακές συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων αμέσως μόλις καταστούν λειτουργικές αυτές οι δυνατότητες για τις διάφορες δραστηριότητες κινητικότητας από τις Χώρες του Προγράμματος στις Χώρες Εταίρους. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν τα κονδύλια που διαθέτουν για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών για να εφαρμόσουν την ψηφιακή διαχείριση της κινητικότητας. Τα ιδρύματα θα πρέπει να προάγουν τη μικτή κινητικότητα, τον συνδυασμό κινητικότητας με φυσική παρουσία με μια εικονική συνιστώσα, εντός του ιδρύματος, για να προσφέρουν πιο ευέλικτες μορφές κινητικότητας και να βελτιώσουν περαιτέρω τα μαθησιακά αποτελέσματα και τον αντίκτυπο της κινητικότητας με φυσική παρουσία. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να διασφαλίζουν την ποιότητα των δραστηριοτήτων μικτής κινητικότητας και την επίσημη αναγνώριση της συμμετοχής σε δραστηριότητα μικτής κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συνιστώσας. Τα ιδρύματα θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν τους φοιτητές και το προσωπικό τους σχετικά με ευκαιρίες στο πλαίσιο του προγράμματος για την απόκτηση και την περαιτέρω ανάπτυξη συναφών ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλους τους κλάδους σπουδών, συμπεριλαμβανομένων περιόδων πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Digital Opportunity» (Ψηφιακή Ευκαιρία) για φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες που επιθυμούν να αναπτύξουν ή να αποκτήσουν περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες[3]. Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό μπορεί επίσης να επωφεληθεί από την κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες για την απόκτηση συναφών ψηφιακών δεξιοτήτων για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών σε μαθήματα και για την ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών.

Περιγραφή των δραστηριοτήτων και ειδικά κριτήρια

Κινητικότητα φοιτητών

Η κινητικότητα των φοιτητών μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιαδήποτε Χώρα του Προγράμματος σε οποιαδήποτε άλλη Χώρα του Προγράμματος ή οποιαδήποτε Χώρα Εταίρο και σε οποιονδήποτε τομέα και κύκλο σπουδών (σύντομος κύκλος/προπτυχιακό/μεταπτυχιακό/διδακτορικό). Προκειμένου να εξασφαλιστούν δραστηριότητες κινητικότητας υψηλής ποιότητας με τον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο για τους φοιτητές, η δραστηριότητα κινητικότητας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του φοιτητή για προσωπική εξέλιξη και μάθηση συνδεόμενη με την απόκτηση κάποιου πτυχίου.

Οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στη συνέχεια:

 • Περίοδος φοίτησης στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό θα πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του φοιτητή για την απόκτηση πτυχίου σε οποιονδήποτε κύκλο σπουδών. Η περίοδος φοίτησης στο εξωτερικό μπορεί να συμπεριλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης. Ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί συνέργειες μεταξύ της ακαδημαϊκής και της επαγγελματικής εμπειρίας στο εξωτερικό.
 • Περίοδος πρακτικής άσκηση (απόκτηση εργασιακής πείρας) στο εξωτερικό σε επιχείρηση, ερευνητικό ίδρυμα, εργαστήριο, οργανισμό ή οποιονδήποτε άλλο συναφή χώρο εργασίας. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό υποστηρίζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών σε οποιονδήποτε κύκλο σπουδών και για προσφάτως αποφοιτήσαντες. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται επίσης οι θέσεις πρακτικής άσκησης σε θέση βοηθού διδασκαλίας για εκπαιδευόμενους καθηγητές και οι θέσεις πρακτικής άσκησης σε θέση βοηθού έρευνας για φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες σε οποιαδήποτε συναφή ερευνητική εγκατάσταση. Για την περαιτέρω βελτίωση των συνεργειών με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», αυτές οι δραστηριότητες κινητικότητας μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», με πλήρη σεβασμό της αρχής αποφυγής διπλής χρηματοδότησης δραστηριοτήτων από την ΕΕ. Όπου είναι εφικτό, η πρακτική άσκηση θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του φοιτητή.
 • Κινητικότητα διδακτορικών φοιτητών

Για την καλύτερη κάλυψη των ποικίλων αναγκών μάθησης και κατάρτισης των υποψήφιων διδακτόρων και για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών, οι υποψήφιοι διδάκτορες και οι προσφάτως αποφοιτήσαντες (μεταδιδακτορικοί)[4] μπορούν να συμμετέχουν σε βραχυχρόνια ή μακροχρόνια κινητικότητα για σπουδές με φυσική παρουσία ή πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Ενθαρρύνεται η προσθήκη εικονικής συνιστώσας στην κινητικότητα με φυσική παρουσία.

 • Μικτή κινητικότητα

Οποιαδήποτε περίοδος σπουδών ή πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό οποιασδήποτε διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας διδακτορικών φοιτητών, μπορεί να πραγματοποιηθεί ως μικτή κινητικότητα. Η μικτή κινητικότητα είναι συνδυασμός κινητικότητας με φυσική παρουσία με μια εικονική συνιστώσα που διευκολύνει τη συνεργατική διαδικτυακή μάθηση και την ομαδική εργασία. Για παράδειγμα, η εικονική συνιστώσα μπορεί να φέρει κοντά μέσω διαδικτύου εκπαιδευόμενους από διάφορες χώρες και διάφορους κλάδους σπουδών για την παρακολούθηση διαδικτυακών μαθημάτων ή για ομαδική και ταυτόχρονη συνεργασία σε εργασίες που αναγνωρίζονται στο πλαίσιο των σπουδών τους.

Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί επίσης να συμμετάσχει σε δραστηριότητες μικτής κινητικότητας με τη συμμετοχή του σε κάποιο εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας.

Επιπλέον, οι φοιτητές (σύντομος κύκλος/προπτυχιακό/μεταπτυχιακό) που δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε μακροχρόνια δραστηριότητα κινητικότητας για σπουδές με φυσική παρουσία ή πρακτική άσκηση, για παράδειγμα, λόγω του κλάδου σπουδών τους ή επειδή έχουν λιγότερες ευκαιρίες συμμετοχής, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε βραχυχρόνια δραστηριότητα κινητικότητας με φυσική παρουσία συνδυάζοντάς την με υποχρεωτική εικονική συνιστώσα.

 • Κινητικότητα προσωπικού

Η κινητικότητα του προσωπικού μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιαδήποτε Χώρα του Προγράμματος σε οποιαδήποτε άλλη Χώρα του Προγράμματος ή οποιαδήποτε Χώρα Εταίρο. Προκειμένου να εξασφαλιστούν δραστηριότητες κινητικότητας υψηλής ποιότητας με τον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο, η δραστηριότητα κινητικότητας πρέπει να συνδέεται με την επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους για προσωπική ανάπτυξη και μάθηση.

Το προσωπικό μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες που περιγράφονται στη συνέχεια:

 • Περίοδος διδασκαλίας στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η περίοδος διδασκαλίας στο εξωτερικό δίνει τη δυνατότητα σε διδακτικό προσωπικό ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή σε προσωπικό επιχειρήσεων να διδάξουν σε συνεργαζόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο εξωτερικό. Η κινητικότητα του προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία μπορεί να αφορά οποιονδήποτε κλάδο σπουδών.
 • Περίοδος κατάρτισης στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα , επιχείρηση ή άλλο συναφή χώρο εργασίας. Η περίοδος κατάρτισης στο εξωτερικό δίνει τη δυνατότητα σε προσωπικό ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος να συμμετάσχει σε δραστηριότητα κατάρτισης στο εξωτερικό η οποία σχετίζεται με την καθημερινή τους εργασία στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μπορεί να έχει τη μορφή εκδηλώσεων κατάρτισης ή παρακολούθησης της εργασίας των άλλων.

Η περίοδος κινητικότητας προσωπικού στο εξωτερικό μπορεί να συνδυάζει δραστηριότητες διδασκαλίας και κατάρτισης. Οποιαδήποτε περίοδος διδασκαλίας ή κατάρτισης στο εξωτερικό μπορεί να πραγματοποιηθεί ως δραστηριότητα μικτής κινητικότητας.

Γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας

Ένα σχέδιο κινητικότητας για την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα τυπικά κριτήρια προκειμένου να είναι επιλέξιμο για επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Τα γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας περιλαμβάνουν γενικές προϋποθέσεις σε επίπεδο σχεδίων, ενώ τα ειδικά κριτήρια που παρατίθενται στις ακόλουθες ενότητες περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να υλοποιούν μία ή περισσότερες από τις εξής δραστηριότητες:

 • κινητικότητα φοιτητών για σπουδές
 • κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση
 • κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία
 • κινητικότητα προσωπικού για κατάρτιση
 • εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας

Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιούνται μεταξύ Χωρών του Προγράμματος ή από Χώρα του Προγράμματος σε οποιαδήποτε Χώρα Εταίρο στον κόσμο (περιφέρειες 1-14).

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αίτηση επιχορήγησης μπορούν να υποβάλουν οργανισμοί με την ακόλουθη διαπίστευση:

 • Για την υποβολή αίτησης ως μεμονωμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα: ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε Χώρα του Προγράμματος στα οποία έχει χορηγηθεί ο Χάρτης Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE).
 • Για την υποβολή αίτησης ως κοινοπραξία κινητικότητας: συντονιστικοί οργανισμοί που είναι εγκατεστημένοι σε Χώρα του Προγράμματος και συντονίζουν κοινοπραξία στην οποία έχει απονεμηθεί διαπίστευση Erasmus για κοινοπραξίες κινητικότητας ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι οργανισμοί που δεν διαθέτουν έγκυρη διαπίστευση κοινοπραξίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εν λόγω διαπίστευση εξ ονόματος κοινοπραξίας κινητικότητας στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος κατά την οποία υποβάλλουν αίτηση επιχορήγησης για σχέδιο κινητικότητας ή στο πλαίσιο προηγούμενης πρόσκλησης. Όλα τα συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από Χώρες του Προγράμματος πρέπει να διαθέτουν Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE). Οι εν λόγω οργανισμοί θα είναι επιλέξιμοι για σχέδιο κινητικότητας μόνον εάν εγκριθεί η αίτησή τους για τη διαπίστευση της κοινοπραξίας.

Οι φοιτητές και το προσωπικό ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση επιχορήγησης. Τα κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες κινητικότητας και σε εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας ορίζονται από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο σπουδάζουν ή εργάζονται.

Επιλέξιμες χώρες

Για συμμετοχή στις δραστηριότητες:

 • οποιαδήποτε Χώρα του Προγράμματος
 • οποιαδήποτε Χώρα Εταίρος

Αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών

Κάθε έντυπο αίτησης αφορά μόνο έναν αιτούντα οργανισμό (ο αιτών). Πρόκειται είτε για ένα μεμονωμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα είτε για έναν συντονιστή κοινοπραξίας κινητικότητας εγκατεστημένο σε Χώρα του Προγράμματος.

Κατά την υλοποίηση του σχεδίου κινητικότητας, πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο οργανισμοί από διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος (τουλάχιστον ένας οργανισμός αποστολής και τουλάχιστον ένας οργανισμός υποδοχής).

Για εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας: εκτός από τον αιτούντα, στην οργάνωση του εντατικού προγράμματος μικτής κινητικότητας θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από δύο άλλες Χώρες του Προγράμματος.

Διάρκεια του σχεδίου

26 μήνες

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

 • Στον Εθνικό Οργανισμό της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης ως τις 11 Μαΐου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Λοιπά απαιτούμενα κριτήρια

Ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί να υποβάλει αίτηση επιχορήγησης προς τον Εθνικό Οργανισμό της χώρας του με δύο διαφορετικούς τρόπους:

 • απευθείας ως μεμονωμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα,
 • μέσω κοινοπραξίας κινητικότητας της οποίας είναι συντονιστής/μέλος.

Κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο μία φορά ανά κύκλο επιλογής για ένα σχέδιο κινητικότητας ως μεμονωμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και/ή ως συντονιστικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα συγκεκριμένης κοινοπραξίας. Ωστόσο, ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί να συμμετέχει ή να συντονίζει διάφορες κοινοπραξίες κινητικότητας που υποβάλλουν αίτηση την ίδια περίοδο.

Και οι δύο τρόποι (μεμονωμένη αίτηση και αίτηση μέσω κοινοπραξίας) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα. Ωστόσο, κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα παραμένει υπεύθυνο για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης συμμετέχοντα όταν χρησιμοποιούνται και οι δύο τρόποι κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

Το σχέδιο κινητικότητας θα πρέπει να εφαρμόσει την πρωτοβουλία της ευρωπαϊκής φοιτητικής ταυτότητας ώστε να διευκολύνει τη διαδικτυακή διαχείριση του κύκλου κινητικότητας και άλλες προσεγγίσεις φιλικότερες προς το περιβάλλον και χωρίς αποκλεισμούς, σύμφωνα με τον Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE) και τις κατευθυντήριες γραμμές του ECHE.

Οι αιτούντες οργανισμοί αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας για κινητικότητα φοιτητών

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

 • Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές:

Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί από Χώρες του Προγράμματος (τόσο αποστολής όσο και υποδοχής) πρέπει να είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία έχει χορηγηθεί Χάρτης Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE). Όλοι οι οργανισμοί υποδοχής από τις Χώρες Εταίρους πρέπει να είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές της χώρας τους και να έχουν υπογράψει συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων με τους εταίρους τους από Χώρες του Προγράμματος πριν από την έναρξη της κινητικότητας.

 • Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση:

Ο οργανισμός αποστολής πρέπει να είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας του Προγράμματος στο οποίο έχει χορηγηθεί ο Χάρτης Εrasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE).

Στην περίπτωση της κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση, ο οργανισμός υποδοχής μπορεί να είναι[5]:

 • οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός από Χώρα του Προγράμματος ή Χώρα Εταίρο, ο οποίος δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας, της έρευνας και της καινοτομίας. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:
 • δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)·
 • δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
 • πρεσβείες ή προξενικά γραφεία της Χώρας Προγράμματος του ιδρύματος αποστολής·
 • κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών/επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων·
 • ερευνητικό ινστιτούτο·
 • ίδρυμα·
 • σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την προσχολική έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης επίσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων)·
 • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ·
 • φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης·
 • ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας του Προγράμματος στο οποίο έχει χορηγηθεί Χάρτης Εrasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE) ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας Εταίρου αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές, το οποίο έχει υπογράψει συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων με τους εταίρους του από Χώρες του Προγράμματος πριν από την έναρξη της κινητικότητας.

Διάρκεια της δραστηριότητας

Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές: από 2 μήνες (ή έναν ακαδημαϊκό κύκλο ή ένα τρίμηνο) έως 12 μήνες. Η κινητικότητα μπορεί να περιλαμβάνει μια συμπληρωματική περίοδο πρακτικής άσκησης, εφόσον έχει προγραμματιστεί, και μπορεί να οργανωθεί με διάφορους τρόπους ανάλογα με το εκάστοτε πλαίσιο: είτε η μία δραστηριότητα μετά την άλλη είτε και οι δύο ταυτόχρονα. Ο συνδυασμός αυτός διέπεται από τους κανόνες χρηματοδότησης και την ελάχιστη διάρκεια κινητικότητας σπουδών.

Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση: από 2 έως 12 μήνες.

Κάθε φοιτητής, ιδίως εκείνος που δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει σε μακροχρόνια δραστηριότητα κινητικότητας με φυσική παρουσία για σπουδές ή πρακτική άσκηση, μπορεί να συνδυάσει συντομότερη περίοδο κινητικότητας με φυσική παρουσία με μια εικονική συνιστώσα. Επιπλέον, κάθε φοιτητής μπορεί να συμμετέχει σε μικτά εντατικά προγράμματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κινητικότητα με φυσική παρουσία πρέπει να έχει διάρκεια από 5 έως 30 ημέρες και να συνδυάζεται με υποχρεωτική εικονική συνιστώσα η οποία θα διευκολύνει τη συνεργατική μάθηση μέσω διαδικτύου και την ομαδική εργασία. Η δραστηριότητα μικτής κινητικότητας για σπουδές πρέπει να απονέμει τουλάχιστον 3 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS.

Κινητικότητα για σπουδές και/ή πρακτική άσκηση για υποψήφιους διδάκτορες: από 5 έως 30 ημέρες ή από 2 έως 12 μήνες (η δραστηριότητα κινητικότητας για σπουδές μπορεί να περιλαμβάνει συμπληρωματική περίοδο πρακτικής άσκησης, εφόσον έχει προγραμματιστεί).

Συνολική επιλέξιμη διάρκεια ανά κύκλο σπουδών:

Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να συμμετέχει σε περιόδους κινητικότητας με φυσική παρουσία συνολικής διάρκειας έως και 12 μηνών[6] ανά κύκλο σπουδών[7], ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους των δραστηριοτήτων κινητικότητας:

 • κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών (πτυχίο bachelor ή ισοδύναμο) συμπεριλαμβανομένου του σύντομου κύκλου (επίπεδα ΕΠΕΠ 5 και 6)·
 • κατά τον δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακός ή ισοδύναμος τίτλος – επίπεδο ΕΠΕΠ 7)· και
 • κατά τον τρίτο κύκλο σπουδών ως υποψήφιος διδάκτορας (επίπεδο διδακτορικού ή επίπεδο ΕΠΕΠ 8).

Η διάρκεια μιας περιόδου πρακτικής άσκησης για προσφάτως αποφοιτήσαντες συνυπολογίζεται στη μέγιστη διάρκεια των 12 μηνών του κύκλου κατά τον οποίο οι τελευταίοι υποβάλλουν αίτηση για πρακτική άσκηση.

Τόπος/-οι της δραστηριότητας

Οι φοιτητές πρέπει να υλοποιούν τη δραστηριότητα κινητικότητας με φυσική παρουσία σε Χώρα του Προγράμματος ή Χώρα Εταίρο διαφορετική από τη χώρα του οργανισμού αποστολής και τη χώρα όπου διαμένουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους[8].

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και πραγματοποιούν σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχίου ή άλλου αναγνωρισμένου τίτλου ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (έως και το επίπεδο του διδακτορικού). Στην περίπτωση της κινητικότητας διδακτορικών φοιτητών, ο συμμετέχων θα πρέπει να βρίσκεται στο επίπεδο 8 του ΕΠΕΠ.

Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες από την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν να συμμετέχουν σε κινητικότητα για πρακτική άσκηση. Ο δικαιούχος οργανισμός μπορεί να ζητήσει να εξαιρεθεί από δραστηριότητες πρακτικής άσκησης για προσφάτως αποφοιτήσαντες. Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες πρέπει να επιλεγούν από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από το οποίο αποφοίτησαν κατά το τελευταίο έτος των σπουδών τους και πρέπει να πραγματοποιήσουν και να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό εντός ενός έτους μετά την αποφοίτησή τους[9].

Λοιπά απαιτούμενα κριτήρια

Η κινητικότητα των φοιτητών μπορεί να αφορά οποιονδήποτε κλάδο σπουδών. Η κινητικότητα των φοιτητών μπορεί να είναι μια περίοδος σπουδών σε συνδυασμό με μια σύντομη διάρκεια πρακτικής άσκησης (λιγότερο από 2 μήνες), ενώ παράλληλα θεωρείται γενικά περίοδος σπουδών. Ο φοιτητής, ο οργανισμός αποστολής και ο οργανισμός υποδοχής θα πρέπει να υπογράψουν συμφωνία μάθησης.

Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό θα πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του φοιτητή για την απόκτηση πτυχίου. Όπου είναι εφικτό, η πρακτική άσκηση θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του φοιτητή.

Η παρακολούθηση μαθημάτων σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν μπορεί να θεωρηθεί πρακτική άσκηση.

Στην περίπτωση της μικτής κινητικότητας φοιτητών, οι δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν συμμετοχή σε μαθήματα που προσφέρονται σε μορφή μικτής μάθησης σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα , κατάρτιση μέσω διαδικτύου και εργασίες ή συμμετοχή σε εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας.

Ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας για την κινητικότητα του προσωπικού

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

 • Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία:

Ο οργανισμός αποστολής πρέπει να είναι:

 • ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας του Προγράμματος στο οποίο έχει χορηγηθεί Χάρτης Εrasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση· ή
 • όσον αφορά το προσωπικό το οποίο έχει προσκληθεί να διδάξει σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα: οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός (στον οποίο δεν έχει χορηγηθεί Χάρτης Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) σε Χώρα του Προγράμματος που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας, της έρευνας και της καινοτομίας. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:
 • δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)·
 • δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
 • κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών/επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων·
 • ερευνητικό ινστιτούτο·
 • ίδρυμα·
 • σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την προσχολική έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης επίσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων)·
 • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ·
 • φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης.

Ο οργανισμός υποδοχής πρέπει να είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας του Προγράμματος στο οποίο έχει χορηγηθεί Χάρτης Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας Εταίρου αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές το οποίο έχει υπογράψει συμφωνία μεταξύ ιδρυμάτων με εταίρο από Χώρα του Προγράμματος πριν από την έναρξη της κινητικότητας. Στην περίπτωση προσκεκλημένου προσωπικού από επιχειρήσεις, ο οργανισμός υποδοχής πρέπει να είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε Χώρα του Προγράμματος.

 • Κινητικότητα προσωπικού για κατάρτιση:

Ο οργανισμός αποστολής πρέπει να είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας του Προγράμματος στο οποίο έχει χορηγηθεί ο Χάρτης Εrasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE).

Ο οργανισμός υποδοχής πρέπει να είναι:

 • ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας του Προγράμματος στο οποίο έχει χορηγηθεί Χάρτης Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας Εταίρου αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές, το οποίο έχει υπογράψει συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων με τους εταίρους του από Χώρες του Προγράμματος πριν από την έναρξη της κινητικότητας· ή
 • οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός από Χώρα του Προγράμματος ή Χώρα Εταίρο, ο οποίος δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας, της έρευνας και της καινοτομίας.

Διάρκεια της δραστηριότητας

Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και κατάρτιση:

Από 2 ημέρες έως 2 μήνες, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση κινητικότητας από Χώρα του Προγράμματος σε Χώρα Εταίρου, η διάρκεια πρέπει να κυμαίνεται από 5 ημέρες έως 2 μήνες. Και στις δύο περιπτώσεις, οι ελάχιστες ημέρες πρέπει να είναι συνεχόμενες.

Στην περίπτωση προσκεκλημένου προσωπικού προερχόμενου από επιχειρήσεις, η ελάχιστη διάρκεια είναι 1 ημέρα.

Κάθε δραστηριότητα διδασκαλίας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα (ή ανά οποιαδήποτε συντομότερη περίοδο παραμονής). Εάν η κινητικότητα διαρκεί περισσότερο από μία εβδομάδα, ο ελάχιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας για μια ημιτελή εβδομάδα θα πρέπει να είναι ανάλογος με τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις:

 • Δεν ισχύει ελάχιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας για προσκεκλημένο προσωπικό προερχόμενο από επιχειρήσεις.
 • Εάν η δραστηριότητα διδασκαλίας συνδυάζεται με δραστηριότητα κατάρτισης κατά τη διάρκεια μιας μεμονωμένης περιόδου στο εξωτερικό, ο ελάχιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας ανά εβδομάδα (ή ανά οποιαδήποτε συντομότερη περίοδο παραμονής) μειώνεται σε 4 ώρες.

Τόπος/-οι της δραστηριότητας

Το προσωπικό πρέπει να πραγματοποιεί τη δραστηριότητα κινητικότητας με φυσική παρουσία σε οποιαδήποτε Χώρα του Προγράμματος ή Χώρα Εταίρο εκτός της χώρας του οργανισμού αποστολής και της χώρας διαμονής του προσωπικού.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία:

 • Προσωπικό απασχολούμενο σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας του Προγράμματος.
 • Προσωπικό επιχειρήσεων το οποίο έχει προσκληθεί να διδάξει σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε Χώρα του Προγράμματος, προερχόμενο από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία λειτουργεί σε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό του προγράμματος (στον οποίο δεν έχει χορηγηθεί Χάρτης Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, της έρευνας και της καινοτομίας (συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων υποψήφιων διδακτόρων).

Κινητικότητα προσωπικού για κατάρτιση: Προσωπικό απασχολούμενο σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας του Προγράμματος.

Λοιπά απαιτούμενα κριτήρια

Η κινητικότητα του προσωπικού μπορεί να είναι περίοδος διδασκαλίας σε συνδυασμό με περίοδο κατάρτισης, ενώ παράλληλα θεωρείται συνολικά περίοδος διδασκαλίας. Η κινητικότητα για σκοπούς διδασκαλίας ή κατάρτισης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περισσότερους από έναν οργανισμούς υποδοχής στην ίδια χώρα, και παράλληλα να θεωρείται μία περίοδος διδασκαλίας ή κατάρτισης για την οποία ισχύει η ελάχιστη διάρκεια παραμονής.

Η κινητικότητα για διδασκαλία μπορεί να αφορά οποιονδήποτε κλάδο σπουδών.

Η κινητικότητα για διδασκαλία μπορεί να περιλαμβάνει κατάρτιση για την ανάπτυξη του συνεργαζόμενου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Το μέλος του προσωπικού, ο οργανισμός αποστολής και ο οργανισμός υποδοχής θα πρέπει να υπογράψουν συμφωνία κινητικότητας.

Εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας

Πρόκειται για εντατικά προγράμματα σύντομης διάρκειας που χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της διαδικτυακής συνεργασίας. Τα προγράμματα μπορεί να περιλαμβάνουν μάθηση βασιζόμενη σε προκλήσεις, στο πλαίσιο της οποίας διακρατικές και διεπιστημονικές ομάδες συνεργάζονται για την αντιμετώπιση προκλήσεων, όπως για παράδειγμα των προκλήσεων που σχετίζονται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών ή άλλων κοινωνικών προκλήσεων που προσδιορίζονται από περιφέρειες, δήμους ή εταιρείες. Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με υφιστάμενα μαθήματα ή προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται από τα συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και μπορεί να είναι πολυετές. Προσφέροντας νέες και πιο ευέλικτες μορφές κινητικότητας που συνδυάζουν κινητικότητα με φυσική παρουσία με μια εικονική συνιστώσα, τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας έχουν ως στόχο να προσεγγίσουν κάθε τύπο φοιτητή από κάθε κοινωνικό στρώμα, κλάδο και κύκλο σπουδών.

Ομάδες ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θα έχουν την ευκαιρία να οργανώσουν σύντομα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας για μάθηση, διδασκαλία και κατάρτιση φοιτητών και προσωπικού. Κατά τη διάρκεια αυτών των εντατικών προγραμμάτων μικτής κινητικότητας, ομάδες φοιτητών ή προσωπικού θα πραγματοποιήσουν βραχυχρόνια δραστηριότητα κινητικότητας με φυσική παρουσία στο εξωτερικό σε συνδυασμό με μια υποχρεωτική εικονική συνιστώσα που θα διευκολύνει τη συνεργατική διαδικτυακή μάθηση και την ομαδική εργασία. Η εικονική συνιστώσα θα πρέπει να φέρνει κοντά τους εκπαιδευόμενους ώστε να μπορούν να εργάζονται μέσω διαδικτύου συλλογικά και ταυτόχρονα σε συγκεκριμένες εργασίες που ενσωματώνονται στο εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας και προσμετρώνται στα συνολικά μαθησιακά αποτελέσματα.

Επιπλέον, τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας μπορούν να είναι ανοικτά σε φοιτητές και προσωπικό ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εκτός της σύμπραξης. Τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας δημιουργούν τις βάσεις για την ανάπτυξη και την υλοποίηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης στα συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας για τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

Ένα εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας θα πρέπει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται από τουλάχιστον 3 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που διαθέτουν Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, από τουλάχιστον 3 Χώρες του Προγράμματος. Επιπλέον, μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρίσκεται σε Χώρα του Προγράμματος. Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από Χώρες Εταίρους μπορούν να συμμετέχουν και να αποστέλλουν συμμετέχοντες με δικές τους δαπάνες. Οι συμμετέχοντες από Χώρες Εταίρους δεν συνυπολογίζονται στις ελάχιστες απαιτήσεις.

Ο συντονιστικός οργανισμός πρέπει να είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που διαθέτει Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αυτό το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι είτε το αιτούν ίδρυμα είτε ίδρυμα μέλος της αιτούσας κοινοπραξίας κινητικότητας.

Ο οργανισμός αποστολής/υποδοχής φοιτητών και προσωπικού για συμμετοχή σε μικτά εντατικά προγράμματα πρέπει να είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας του Προγράμματος στο οποίο έχει χορηγηθεί ο Χάρτης Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Για το διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό που συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος, μπορεί να είναι οποιοσδήποτε οργανισμός Χώρας του Προγράμματος (βλ. επιλέξιμοι συμμετέχοντες).

Διάρκεια της δραστηριότητας

Κινητικότητα με φυσική παρουσία από 5 έως 30 ημέρες της διάρκειας του προγράμματος. Δεν ορίζονται κριτήρια επιλεξιμότητας για τη διάρκεια της εικονικής συνιστώσας, αλλά ο συνδυασμός φυσικής παρουσίας και εικονικής συνιστώσας πρέπει να απονέμει τουλάχιστον 3 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS στους φοιτητές.

Τόπος/-οι της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα με φυσική παρουσία μπορεί να πραγματοποιείται στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα υποδοχής ή σε οποιονδήποτε άλλο τόπο δραστηριότητας στη χώρα του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος υποδοχής.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Φοιτητές:

Φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και πραγματοποιούν σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχίου ή άλλου αναγνωρισμένου τίτλου ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (έως και το επίπεδο του διδακτορικού).

Προσωπικό: Προσωπικό απασχολούμενο σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας του Προγράμματος.

Διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό που συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος:

 • Προσωπικό απασχολούμενο σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας του Προγράμματος.
 • Προσωπικό επιχειρήσεων το οποίο έχει προσκληθεί να διδάξει σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε Χώρα του Προγράμματος, προερχόμενο από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία λειτουργεί σε Χώρα του Προγράμματος, δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό (στον οποίο δεν έχει χορηγηθεί Χάρτης Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, της έρευνας και της καινοτομίας (συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων υποψήφιων διδακτόρων).

Λοιπά απαιτούμενα κριτήρια

Τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας για ομάδες φοιτητών και προσωπικό θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια βραχυχρόνια δραστηριότητα κινητικότητας με φυσική παρουσία στο εξωτερικό σε συνδυασμό με μια υποχρεωτική εικονική συνιστώσα που θα διευκολύνει τη συνεργατική διαδικτυακή μάθηση και την ομαδική εργασία. Η εικονική συνιστώσα θα πρέπει να φέρνει κοντά τους εκπαιδευόμενους ώστε να μπορούν να εργάζονται μέσω διαδικτύου συλλογικά και ταυτόχρονα σε συγκεκριμένες εργασίες που ενσωματώνονται στο εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας και προσμετρώνται στα συνολικά μαθησιακά αποτελέσματα.

Τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας θα πρέπει να απονέμουν τουλάχιστον 3 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS στους φοιτητές.

Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων σε ένα εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας είναι 15 (δεν περιλαμβάνεται το διδακτικό/εκπαιδευτικό προσωπικό που συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος) προκειμένου το πρόγραμμα να είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση.

Η επιχορήγηση για την κάλυψη ατομικών δαπανών και, κατά περίπτωση, για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης των συμμετεχόντων σε δραστηριότητα με φυσική παρουσία, παρέχεται από τον οργανισμό αποστολής (και από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα υποδοχής στην περίπτωση πρόσκλησης προσωπικού επιχειρήσεων).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Δεν προβλέπεται ποιοτική αξιολόγηση (η ποιότητα έχει αξιολογηθεί κατά το στάδιο της αίτησης για τη χορήγηση Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE) ή κατά την επιλογή διαπίστευσης κοινοπραξίας κινητικότητας) και επομένως δεν υπάρχουν κριτήρια χορήγησης.

Κάθε επιλέξιμη αίτηση επιχορήγησης (αφού υποβληθεί στον έλεγχο επιλεξιμότητας) λαμβάνει χρηματοδότηση.

Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων:

 • τον αριθμό των περιόδων κινητικότητας που αφορά η αίτηση·
 • τις προηγούμενες επιδόσεις του αιτούντα όσον αφορά τον αριθμό των περιόδων κινητικότητας, την ποιοτική εκτέλεση των δραστηριοτήτων και τη χρηστή οικονομική διαχείριση, εάν ο αιτών έχει λάβει παρόμοια επιχορήγηση στο παρελθόν·
 • τον αριθμό των εντατικών προγραμμάτων μικτής κινητικότητας που αφορά η αίτηση·
 • τον συνολικό εθνικό προϋπολογισμό που διατίθεται για τη δράση κινητικότητας.

ΔΙΑΠΊΣΤΕΥΣΗ ERASMUS ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΊΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΑΝΏΤΑΤΗΣ/ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ

Κάθε οργανισμός από Χώρα του Προγράμματος που υποβάλλει αίτηση εξ ονόματος κοινοπραξίας κινητικότητας για επιχορήγηση Erasmus+ πρέπει να διαθέτει έγκυρη διαπίστευση κοινοπραξίας κινητικότητας για την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εν λόγω διαπίστευση χορηγείται από τον ίδιο Εθνικό Οργανισμό που αξιολογεί την αίτηση χρηματοδότησης των σχεδίων κινητικότητας για την ανώτατη εκπαίδευση. Οι αιτήσεις για διαπίστευση και για επιχορηγήσεις σχεδίων κινητικότητας μπορούν να υποβάλλονται στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης. Ωστόσο, η επιχορήγηση για σχέδια κινητικότητας παρέχεται μόνο στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους οργανισμούς που περνούν με επιτυχία τη διαδικασία διαπίστευσης. Για την απόκτηση διαπίστευσης κοινοπραξίας, πρέπει να πληρούνται οι εξής όροι:

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

Μια κοινοπραξία κινητικότητας για την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να αποτελείται από τους εξής συμμετέχοντες οργανισμούς:

 • ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που διαθέτουν έγκυρο Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση·
 • οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Κάθε συμμετέχων οργανισμός πρέπει να είναι εγκατεστημένος στην ίδια Χώρα του Προγράμματος.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Κάθε επιλέξιμος συμμετέχων οργανισμός μπορεί να ενεργεί ως συντονιστής και να υποβάλει αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία.

Αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών

Μια κοινοπραξία κινητικότητας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις επιλέξιμους συμμετέχοντες οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων δύο ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αποστολής.

Όλοι οι οργανισμοί που είναι μέλη της κοινοπραξίας κινητικότητας πρέπει να προσδιορίζονται κατά την υποβολή της αίτησης για τη διαπίστευση της κοινοπραξίας.

Διάρκεια της διαπίστευσης της κοινοπραξίας

Ολόκληρη η περίοδος του προγράμματος.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

 • Στον Εθνικό Οργανισμό της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση διαπίστευσής τους ως τις 11 Μαΐου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους ή των επόμενων ετών.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Κριτήρια χορήγησης

Η αίτηση για διαπίστευση αξιολογείται με βάση τα εξής κριτήρια:

Συνάφεια της κοινοπραξίας

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Η συνάφεια της πρότασης σε σχέση με:
 • τους στόχους της δράσης·
 • τις ανάγκες και τους στόχους των οργανισμών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία και των επιμέρους συμμετεχόντων.
 • Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση είναι κατάλληλη για:
 • την παραγωγή μαθησιακών αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας για τους συμμετέχοντες·
 • την ενίσχυση των δυνατοτήτων και τη διεύρυνση του διεθνούς πεδίου δράσης των οργανισμών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία·
 • την επίτευξη προστιθέμενης αξίας σε επίπεδο ΕΕ μέσω αποτελεσμάτων τα οποία δεν θα μπορούσαν να έχουν επιτευχθεί μέσω δραστηριοτήτων που θα αναπτύσσονταν από κάθε μεμονωμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Ποιότητα της σύνθεσης της κοινοπραξίας και των ρυθμίσεων συνεργασίας

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Ο βαθμός στον οποίο:
 • η κοινοπραξία περιλαμβάνει κατάλληλη σύνθεση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αποστολής με —κατά περίπτωση— συμπληρωματικούς συμμετέχοντες οργανισμούς από άλλους κοινωνικοοικονομικούς τομείς οι οποίοι διαθέτουν τα χαρακτηριστικά, την πείρα και την εξειδίκευση που απαιτούνται για να φέρουν σε πέρας με επιτυχία κάθε πτυχή του σχεδίου·
 • ο συντονιστής της κοινοπραξίας έχει προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση κοινοπραξίας ή παρόμοιου τύπου σχεδίου·
 • η κατανομή των ρόλων, των ευθυνών και των καθηκόντων/πόρων καθορίζεται αναλυτικά και καταδεικνύει τη δέσμευση και την ενεργό συμβολή όλων των συμμετεχόντων οργανισμών·
 • τα καθήκοντα / οι πόροι συγκεντρώνονται και χρησιμοποιούνται από κοινού·
 • οι ευθύνες είναι σαφείς για τα συμβατικά ζητήματα και για τα ζητήματα οικονομικής διαχείρισης·
 • η κοινοπραξία περιλαμβάνει νεοεισερχόμενους και λιγότερο έμπειρους οργανισμούς στη δράση.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δραστηριοτήτων της κοινοπραξίας

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Η σαφήνεια, η πληρότητα και η ποιότητα όλων των σταδίων ενός σχεδίου κινητικότητας (προετοιμασία, υλοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας και παρακολούθηση).
 • Η ποιότητα των πρακτικών ρυθμίσεων, της διαχείρισης και των τρόπων υποστήριξης (π.χ. ανεύρεση οργανισμών υποδοχής, ανεύρεση κατάλληλων ενδιαφερομένων, ενημέρωση, γλωσσική και διαπολιτισμική υποστήριξη, παρακολούθηση).
 • Η ποιότητα της συνεργασίας, του συντονισμού και της επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς.
 • Κατά περίπτωση, η ποιότητα των ρυθμίσεων αναγνώρισης και επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων, καθώς και η συνεπής χρήση των ευρωπαϊκών εργαλείων για τη διαφάνεια και την αναγνώριση.
 • Κατά περίπτωση, η καταλληλότητα των μέτρων για την επιλογή των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες κινητικότητας και για την προώθηση ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες κινητικότητας.

Αντίκτυπος και διάδοση

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Ποιότητα των μέτρων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων της κοινοπραξίας.
 • Ο δυνητικός αντίκτυπος του σχεδίου:
 • στα άτομα και τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο σχέδιο, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής του σχεδίου·
 • σε οργανισμούς και άτομα πέραν εκείνων που συμμετέχουν άμεσα στο σχέδιο, σε θεσμικό, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή διεθνές επίπεδο.
 • Καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων της κοινοπραξίας, τόσο εντός όσο και εκτός των συμμετεχόντων οργανισμών και εταίρων.

Για να επιλεγούν για διαπίστευση, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώσουν συνολικά τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον το ήμισυ της μέγιστης βαθμολογίας για κάθε κριτήριο χορήγησης.

Α) Κανόνες χρηματοδότησης που ισχύουν για όλες τις δραστηριότητες κινητικότητας στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Κατηγορία προϋπολογισμού

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Ποσό

Επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας (εξαιρούνται οι δαπάνες διαβίωσης και μετακίνησης των συμμετεχόντων).

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων στην κινητικότητα.

Έως και τον 100ό συμμετέχοντα: 400 EUR ανά συμμετέχοντα, και από τον 100ό συμμετέχοντα και άνω: 230 EUR ανά επιπλέον συμμετέχοντα

Στήριξη για την ένταξη

Για τις δαπάνες που αφορούν τη διοργάνωση δραστηριοτήτων κινητικότητας για συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες απαιτείται πρόσθετη στήριξη βάσει των πραγματικών δαπανών.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: βάσει του αριθμού των συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες οι οποίοι λαμβάνουν πρόσθετη στήριξη βάσει των πραγματικών δαπανών μέσω της κατηγορίας στήριξης για την ένταξη.

100 EUR ανά συμμετέχοντα

Πρόσθετες δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από τη συμπληρωματική ενίσχυση πέραν της επιχορήγησης για την κάλυψη ατομικών δαπανών συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες. Ειδικότερα, οι δαπάνες αυτές αποσκοπούν στην κάλυψη της πρόσθετης χρηματοδοτικής στήριξης που απαιτείται για συμμετέχοντες με προβλήματα σχετικά με τη σωματική, ψυχική κατάστασή τους ή την κατάσταση της υγείας τους, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στην κινητικότητα και σε προπαρασκευαστικές επισκέψεις, καθώς και για συνοδούς (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που σχετίζονται με μετακινήσεις και διαβίωση, εφόσον αυτό δικαιολογείται και εφόσον δεν καλύπτεται από τις κατηγορίες του προϋπολογισμού «Δαπάνες μετακίνησης» και «Επιχορήγηση για την κάλυψη ατομικών δαπανών» για τους εν λόγω συμμετέχοντες).

Μηχανισμός χρηματοδότησης: πραγματικές δαπάνες.

Κανόνας κατανομής: το αίτημα πρέπει να αιτιολογείται από τον αιτούντα και να έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό.

100 % των επιλέξιμων δαπανών

Έκτακτες δαπάνες

Δαπάνες για την παροχή οικονομικής εγγύησης, εφόσον τη ζητήσει ο Εθνικός Οργανισμός.

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης συμμετεχόντων.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: πραγματικές δαπάνες.

Κανόνας κατανομής: το αίτημα πρέπει να αιτιολογείται από τον αιτούντα και να έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό.

Δαπάνες οικονομικής εγγύησης: 80 % των επιλέξιμων δαπανών

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης: 80 % των επιλέξιμων δαπανών

Επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών για τον δικαιούχο (ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή κοινοπραξίες):

Η επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών καλύπτει κάθε δαπάνη που πραγματοποιείται από τα ιδρύματα στο πλαίσιο δραστηριοτήτων στήριξης της εισερχόμενης και εξερχόμενης κινητικότητας των φοιτητών και του προσωπικού, με σκοπό τη συμμόρφωση με τον Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στις Χώρες του Προγράμματος και με τις αρχές του Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως αποτυπώνονται στις συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων που συνάπτονται στις περιπτώσεις ιδρυμάτων από Χώρες Εταίρους. Για παράδειγμα:

 • οργανωτικές ρυθμίσεις με ιδρύματα εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων σε δυνητικούς εταίρους, για τον καθορισμό των όρων των συμφωνιών μεταξύ ιδρυμάτων σχετικά με την επιλογή, την προετοιμασία, την υποδοχή και την ενσωμάτωση των μετακινούμενων συμμετεχόντων· και για την επικαιροποίηση των εν λόγω συμφωνιών μεταξύ ιδρυμάτων·
 • παροχή επικαιροποιημένων καταλόγων μαθημάτων για τους διεθνείς φοιτητές·
 • παροχή πληροφοριών και βοήθειας σε φοιτητές και προσωπικό·
 • επιλογή φοιτητών και προσωπικού·
 • προετοιμασία των συμφωνιών μάθησης, ώστε να διασφαλίζεται πλήρης αναγνώριση των εκπαιδευτικών μονάδων των φοιτητών· εκπόνηση και αναγνώριση των συμφωνιών κινητικότητας για το προσωπικό·
 • γλωσσική και διαπολιτισμική προετοιμασία τόσο των εισερχομένων όσο και των εξερχομένων φοιτητών και μελών του προσωπικού, η οποία συμπληρώνει τη διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη στο πλαίσιο του Erasmus+·
 • διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των εισερχόμενων μετακινούμενων συμμετεχόντων στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα·
 • εξασφάλιση αποτελεσματικής καθοδήγησης και εποπτείας των μετακινούμενων συμμετεχόντων·
 • ειδικές ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας της πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε επιχειρήσεις/οργανισμούς υποδοχής·
 • διασφάλιση της αναγνώρισης των εκπαιδευτικών μονάδων και των αντίστοιχων ακαδημαϊκών μονάδων, μέσω της έκδοσης πιστοποιητικών αναλυτικής βαθμολογίας και παραρτημάτων διπλώματος·
 • υποστήριξη της επανένταξης των μετακινούμενων συμμετεχόντων και αξιοποίηση των ικανοτήτων που αποκτούν προς όφελος του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος και των ομοτίμων·
 • εφαρμογή της πρωτοβουλίας της ευρωπαϊκής φοιτητικής ταυτότητας (ψηφιοποίηση της διαχείρισης της κινητικότητας)·
 • προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων κινητικότητας και οικολογικού προσανατολισμού των διοικητικών διαδικασιών·
 • προώθηση και διαχείριση της συμμετοχής συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες·
 • εντοπισμός και να προώθηση δραστηριοτήτων συμμετοχής στα κοινά και παρακολούθηση της συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες·
 • προώθηση και διαχείριση της μικτής και/ή διεθνούς κινητικότητας.

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεσμεύονται να τηρούν όλες τις αρχές του Χάρτη για τη διασφάλιση κινητικότητας υψηλής ποιότητας, μεταξύ άλλων για τα εξής: «για να διασφαλίσουν ότι οι εξερχόμενοι μετακινούμενοι συμμετέχοντες είναι καλά προετοιμασμένοι για τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της μικτής κινητικότητας, μέσω της ανάληψης δραστηριοτήτων για την επίτευξη του αναγκαίου επιπέδου γλωσσικής επάρκειας και την ανάπτυξη των διαπολιτισμικών ικανοτήτων τους» και «για να παρέχουν την κατάλληλη γλωσσική υποστήριξη στους εισερχόμενους μετακινούμενους συμμετέχοντες». Τα υπάρχοντα μέσα των ιδρυμάτων μπορούν να αξιοποιούνται για τη γλωσσική κατάρτιση. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που μπορούν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής υποστήριξης, σε χαμηλότερο κόστος (ή επειδή αυτή χρηματοδοτείται από άλλους πόρους εκτός της ενωσιακής χρηματοδότησης) έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν μέρος της επιχορήγησης που χορηγείται για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών υπέρ της χρηματοδότησης περισσότερων δραστηριοτήτων κινητικότητας. Ο βαθμός ευελιξίας στο πλαίσιο αυτό καθορίζεται στη συμφωνία επιχορήγησης.

Σε κάθε περίπτωση, οι δικαιούχοι έχουν τη συμβατική υποχρέωση να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Οι επιδόσεις τους παρακολουθούνται και ελέγχονται από τους Εθνικούς Οργανισμούς, οι οποίοι λαμβάνουν επίσης υπόψη τις εκθέσεις συμμετεχόντων που υποβάλλονται από τους φοιτητές και το προσωπικό και στις οποίες έχουν άμεση πρόσβαση οι Εθνικοί Οργανισμοί και η Επιτροπή.

Η επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών υπολογίζεται με βάση τον συνολικό αριθμό των στηριζόμενων εξερχόμενων μετακινούμενων συμμετεχόντων (συμπεριλαμβανομένων των μετακινούμενων συμμετεχόντων με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ στο πλαίσιο του Erasmus+ για το σύνολο της περιόδου κινητικότητας —βλ. παρακάτω) και των εισερχόμενων μελών του προσωπικού επιχειρήσεων που διδάσκουν σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο αποτελεί τον δικαιούχο ή μέλος της κοινοπραξίας κινητικότητας. Οι μετακινούμενοι συμμετέχοντες με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ στο πλαίσιο του Erasmus+ για το σύνολο της περιόδου κινητικότητας λογίζονται ως στηριζόμενοι μετακινούμενοι συμμετέχοντες, καθώς επωφελούνται από το πλαίσιο κινητικότητας και τις σχετικές οργανωτικές δραστηριότητες. Συνεπώς, στήριξη για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών χορηγείται και σε αυτούς τους συμμετέχοντες.

Όσον αφορά τις κοινοπραξίες κινητικότητας, η επιχορήγηση μπορεί να διανεμηθεί μεταξύ όλων των μελών, σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί από κοινού.

Μετακινούμενοι συμμετέχοντες με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ στο πλαίσιο του Erasmus+

Οι φοιτητές και το προσωπικό με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ στο πλαίσιο του Erasmus+ είναι μετακινούμενοι συμμετέχοντες που δεν λαμβάνουν καμία επιχορήγηση από την ΕΕ στο πλαίσιο του Erasmus+ για τη μετακίνηση και τη διαβίωσή τους, αλλά κατά τα λοιπά πληρούν όλα τα κριτήρια κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού και επωφελούνται από όλα τα πλεονεκτήματα της ιδιότητας του φοιτητή ή του μέλους προσωπικού του προγράμματος Erasmus+. Μπορούν να λαμβάνουν επιχορήγηση από την ΕΕ εκτός Erasmus+ (ΕΚΤ, κ.λπ.) ή εθνική, περιφερειακή ή άλλου τύπου επιχορήγηση που καλύπτει τις δαπάνες κινητικότητάς τους. Ο αριθμός των μετακινούμενων συμμετεχόντων με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ στο πλαίσιο του Erasmus+ για το σύνολο της περιόδου κινητικότητας προσμετράται στα στατιστικά στοιχεία του δείκτη επιδόσεων που χρησιμοποιείται για την κατανομή του προϋπολογισμού της ΕΕ μεταξύ των χωρών.

Στήριξη για την ένταξη

Τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες μπορούν να συμμετέχουν, εφόσον η προσωπική, σωματική ή πνευματική κατάσταση ή η κατάσταση της υγείας τους είναι τέτοια ώστε η συμμετοχή τους στο σχέδιο / στη δραστηριότητα κινητικότητας δεν θα ήταν εφικτή χωρίς επιπλέον χρηματοδοτική ή άλλη στήριξη. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν επιλέξει φοιτητές και/ή προσωπικό με λιγότερες ευκαιρίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον Εθνικό Οργανισμό για επιπλέον επιχορήγηση, προκειμένου να καλύψουν τις συμπληρωματικές δαπάνες για τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες κινητικότητας. Όσον αφορά τους συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες, ιδίως εκείνους με προβλήματα σχετικά με τη σωματική, ψυχική κατάστασή τους ή την κατάσταση της υγείας τους, η επιχορήγηση επομένως μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά ατομικής επιχορήγησης που αναφέρονται παρακάτω. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα αναρτήσουν στον ιστότοπό τους πληροφορίες για το πώς μπορούν οι φοιτητές και το προσωπικό με λιγότερες ευκαιρίες να ζητήσουν και να αιτιολογήσουν αυτήν την επιπλέον επιχορήγηση.

Επιπλέον χρηματοδότηση για φοιτητές και προσωπικό με λιγότερες ευκαιρίες μπορεί να χορηγηθεί και από άλλες πηγές σε τοπικό, περιφερειακό και/ή εθνικό επίπεδο.

Όσον αφορά τους συνοδούς των φοιτητών και του προσωπικού με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται να λάβουν επιχορήγηση βάσει πραγματικών δαπανών.

Κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, υπογράφοντας τον Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δεσμεύεται να εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες σε όλους τους συμμετέχοντες αδιακρίτως. Συνεπώς, οι φοιτητές και το προσωπικό με λιγότερες ευκαιρίες μπορούν να επωφελούνται από τις υπηρεσίες υποστήριξης που προσφέρει το ίδρυμα υποδοχής στους φοιτητές και το προσωπικό του.

Έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης

Μόνο συμμετέχοντες οι οποίοι είναι επιλέξιμοι να λάβουν επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης και συμμετέχουν σε κινητικότητα είναι επιλέξιμοι για έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης:

Οι δικαιούχοι σχεδίων κινητικότητας μπορούν να ζητήσουν χρηματοδοτική στήριξη για υψηλές δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων από την κατηγορία του προϋπολογισμού «έκτακτες δαπάνες» (μέχρι και το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών). Αυτό θα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι θα μπορούν να αποδείξουν ότι οι κανόνες χρηματοδότησης (με βάση το μοναδιαίο κόστος ανά ζώνη απόστασης ταξιδιού) δεν καλύπτουν τουλάχιστον το 70 % των δαπανών μετακίνησης των συμμετεχόντων. Εάν εγκριθούν, οι έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης αντικαθιστούν την επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης.

Άλλες πηγές χρηματοδότησης

Οι φοιτητές και το προσωπικό μπορούν να λαμβάνουν, πέραν ή αντί της επιχορήγησης από την ΕΕ στο πλαίσιο του Erasmus+ (μετακινούμενοι συμμετέχοντες με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ) περιφερειακή, εθνική ή άλλου τύπου επιχορήγηση, την οποία διαχειρίζεται άλλος οργανισμός εκτός του Εθνικού Οργανισμού (π.χ. υπουργείο ή περιφερειακές αρχές). Οι επιχορηγήσεις της ΕΕ στο πλαίσιο του Erasmus+ μπορούν επίσης να αντικατασταθούν από άλλα κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ (ΕΚΤ, κ.λπ.). Ο εν λόγω τύπος επιχορήγησης που παρέχεται από άλλες πηγές χρηματοδότησης εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ δεν υπόκειται στα ποσά και στα κατώτατα/ανώτατα όρια που ορίζονται στο παρόν έγγραφο.

Β) Επιχορήγηση για την κινητικότητα φοιτητών

Ενίσχυση για την κάλυψη ατομικών δαπανών κινητικότητας με φυσική παρουσία

Οι φοιτητές μπορούν να λαμβάνουν ενίσχυση ατομικών δαπανών ως συνεισφορά για την κάλυψη πρόσθετων δαπανών μετακίνησης και διαβίωσης κατά την περίοδο των σπουδών ή της πρακτικής τους άσκησης στο εξωτερικό.

Όσον αφορά την κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και προς τις Χώρες Εταίρους από τις περιοχές 5 και 14, τα μηνιαία ποσά θα καθορίζονται από τους Εθνικούς Οργανισμούς, σε συμφωνία με τις εθνικές αρχές και/ή τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με βάση τα αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια που περιγράφονται παρακάτω. Τα ακριβή ποσά θα δημοσιεύονται στους ιστοτόπους των Εθνικών Οργανισμών και των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Οι Χώρες του Προγράμματος και οι Χώρες Εταίροι από τις περιοχές 5 και 14[10] χωρίζονται στις εξής τρεις ομάδες:

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλότερο κόστος διαβίωσης

Δανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία.

Χώρες Εταίροι από την περιοχή 14.

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία.

Χώρες Εταίροι από την περιοχή 5.

Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλότερο κόστος διαβίωσης

Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία, Τσεχική Δημοκρατία.

Η επιχορήγηση που παρέχει η ΕΕ στους φοιτητές για την κάλυψη των ατομικών δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ θα εξαρτάται από τη ροή της κινητικότητάς τους μεταξύ της χώρας αποστολής και της χώρας υποδοχής του φοιτητή, ως εξής:

 • κινητικότητα προς χώρα με παρόμοιο κόστος διαβίωσης: οι φοιτητές λαμβάνουν επιχορήγηση μεσαίας κλίμακας από την ΕΕ·
 • κινητικότητα προς χώρα με υψηλότερο κόστος διαβίωσης: οι φοιτητές λαμβάνουν επιχορήγηση υψηλότερης κλίμακας από την ΕΕ·
 • κινητικότητα προς χώρα με χαμηλότερο κόστος διαβίωσης: οι φοιτητές λαμβάνουν επιχορήγηση χαμηλότερης κλίμακας από την ΕΕ.

Τα ποσά που καθορίζονται από τους Εθνικούς Οργανισμούς θα κυμαίνονται εντός των ακόλουθων ελάχιστων και ανώτατων ορίων:

 • Επιχορήγηση μεσαίας κλίμακας από την ΕΕ: η μεσαία κλίμακα, από 260 έως 540 EUR ανά μήνα, ισχύει για δραστηριότητες κινητικότητας προς χώρα με παρόμοιο κόστος διαβίωσης: α) από τις χώρες της Ομάδας 1 προς τις χώρες της Ομάδας 1, β) από τις χώρες της Ομάδας 2 προς τις χώρες της Ομάδας 2 και γ) από τις χώρες της Ομάδας 3 προς τις χώρες της Ομάδας 3.
 • Επιχορήγηση υψηλότερης κλίμακας από την ΕΕ: αντιστοιχεί στη μεσαία κλίμακα που εφαρμόζεται από τον Εθνικό Οργανισμό συν τουλάχιστον 50 EUR και κυμαίνεται από 310 έως 600 EUR ανά μήνα. Εφαρμόζεται για δραστηριότητες κινητικότητας προς χώρες με υψηλότερο κόστος διαβίωσης: α) από χώρες της Ομάδας 2 προς χώρες της Ομάδας 1 και β) από χώρες της Ομάδας 3 προς χώρες της Ομάδας 1 και της Ομάδας 2.
 • Επιχορήγηση χαμηλότερης κλίμακας από την ΕΕ: αντιστοιχεί στη μεσαία κλίμακα που εφαρμόζεται από τον Εθνικό Οργανισμό μείον 50 EUR τουλάχιστον και κυμαίνεται από 200 έως 490 EUR ανά μήνα. Εφαρμόζεται για δραστηριότητες κινητικότητας προς χώρες με χαμηλότερο κόστος διαβίωσης: α) από χώρες της Ομάδας 1 προς χώρες της Ομάδας 2 και 3 και β) από χώρες της Ομάδας 2 προς χώρες της Ομάδας 3.

Κατά τον καθορισμό των ποσών που θα ζητούν οι δικαιούχοι στη χώρα τους, οι Εθνικοί Οργανισμοί θα εξετάζουν δύο ειδικά κριτήρια:

 • τη διαθεσιμότητα και το ύψος άλλων πηγών συγχρηματοδότησης από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, που συμπληρώνουν την επιχορήγηση της ΕΕ·
 • το γενικό επίπεδο ζήτησης των φοιτητών που σκοπεύουν να φοιτήσουν ή να λάβουν κατάρτιση στο εξωτερικό.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και προς τις Χώρες Εταίρους από τις περιοχές 5 και 14, οι Εθνικοί Οργανισμοί μπορούν να παρέχουν ευελιξία στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας τους καθορίζοντας κλίμακες αντί για ποσά σε εθνικό επίπεδο. Η ευελιξία αυτή θα πρέπει να δικαιολογείται π.χ. αν αφορά χώρες στις οποίες διατίθεται συγχρηματοδότηση σε επίπεδο περιφέρειας ή ιδρύματος.

Φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες – συμπληρωματική ενίσχυση πέραν της επιχορήγησης για την κάλυψη των ατομικών δαπανών

Οι φοιτητές και οι προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες λαμβάνουν μια συμπληρωματική ενίσχυση πέραν της επιχορήγησης της ΕΕ για την κάλυψη των ατομικών δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, ύψους 250 EUR ανά μήνα. Τα κριτήρια που θα εφαρμόζονται ορίζονται σε εθνικό επίπεδο από τους Εθνικούς Οργανισμούς σε συμφωνία με τις εθνικές αρχές.

Φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση – συμπληρωματική ενίσχυση πέραν της επιχορήγησης για την κάλυψη των ατομικών δαπανών

Οι φοιτητές και οι προσφάτως αποφοιτήσαντες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση θα λαμβάνουν μια συμπληρωματική ενίσχυση πέραν της επιχορήγησης της ΕΕ για την κάλυψη των ατομικών δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, ύψους 150 EUR ανά μήνα. Οι φοιτητές και οι προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση δικαιούνται να λάβουν τη συμπληρωματική ενίσχυση για φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες και τη συμπληρωματική ενίσχυση για πρακτική άσκηση.

Φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες από εξόχως απόκεντρες περιοχές και ΥΧΕ

Δεδομένων των περιορισμών που επιβάλλονται λόγω της μεγάλης απόστασης από άλλες Χώρες του Προγράμματος και του οικονομικού επιπέδου, οι φοιτητές και οι προσφάτως αποφοιτήσαντες που φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που βρίσκονται σε εξόχως απόκεντρες περιοχές των κρατών μελών της ΕΕ και σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) που είναι συνδεδεμένα με κράτη μέλη της ΕΕ θα λαμβάνουν υψηλότερα ποσά επιχορήγησης για την κάλυψη των ατομικών δαπανών:

Από

Προς

Ποσό

Εξόχως απόκεντρες περιοχές και ΥΧΕ

Χώρες του Προγράμματος και Χώρες Εταίροι από τις περιοχές 5 και 14.

700 EUR ανά μήνα

Η συμπληρωματική ενίσχυση για φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες και για πρακτική άσκηση δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση.

Φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες που πραγματοποιούν δραστηριότητα κινητικότητας από Χώρα του Προγράμματος σε Χώρα Εταίρο («διεθνής κινητικότητα»)

Το ποσό βάσης της επιχορήγησης για την κάλυψη ατομικών δαπανών ορίζεται ως εξής:

Από

Προς

Ποσό

Χώρες του Προγράμματος

Χώρες Εταίροι από τις περιοχές 1-4 και 6-13.

700 EUR ανά μήνα

Χώρες του Προγράμματος

Χώρες Εταίροι από τις περιοχές 5 και 14.

Όπως περιγράφεται παραπάνω στην ενότητα «Επιχορήγηση για την κινητικότητα φοιτητών – Ενίσχυση για την κάλυψη ατομικών δαπανών κινητικότητας με φυσική παρουσία»

Σε αυτή την περίπτωση θα ισχύει η συμπληρωματική ενίσχυση για φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες.

Η συμπληρωματική ενίσχυση για πρακτική άσκηση δεν θα ισχύει στην περίπτωση κινητικότητας προς τις Χώρες Εταίρους από τις περιοχές 1-4 και 6-13.

Οι Χώρες του Προγράμματος περιλαμβάνουν εξόχως απόκεντρες περιοχές και ΥΧΕ.

Φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες που πραγματοποιούν βραχυχρόνιες δραστηριότητες κινητικότητας με φυσική παρουσία (μικτή κινητικότητα και βραχυχρόνια κινητικότητα διδακτορικών)

Τα ποσά βάσης της επιχορήγησης για την κάλυψη ατομικών δαπανών ορίζονται ως εξής:

Διάρκεια της δραστηριότητας με φυσική παρουσία

Ποσό (οποιαδήποτε Χώρα του Προγράμματος ή Χώρα Εταίρος)

Έως και την 14η ημέρα της δραστηριότητας

70 EUR ανά ημέρα

15η έως και την 30ή ημέρα της δραστηριότητας

50 EUR ανά ημέρα

Η επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών μπορεί επίσης να καλύψει μία ημέρα μετακίνησης πριν από τη δραστηριότητα και μία ημέρα μετακίνησης μετά τη δραστηριότητα.

Φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες – συμπληρωματική ενίσχυση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών σε βραχυχρόνιες δραστηριότητες κινητικότητας με φυσική παρουσία

Φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες λαμβάνουν συμπληρωματική ενίσχυση πέραν της επιχορήγησης από την ΕΕ για την κάλυψη των ατομικών δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, ύψους 100 EUR για δραστηριότητα κινητικότητας με φυσική παρουσία για διάστημα 5-14 ημερών και 150 EUR για αντίστοιχη δραστηριότητα διάρκειας 15-30 ημερών. Τα κριτήρια που θα εφαρμόζονται ορίζονται σε εθνικό επίπεδο από τους Εθνικούς Οργανισμούς σε συμφωνία με τις εθνικές αρχές.

Σε αυτή την περίπτωση δεν θα ισχύει η συμπληρωματική ενίσχυση για πρακτική άσκηση.

Οι Χώρες του Προγράμματος περιλαμβάνουν εξόχως απόκεντρες περιοχές και ΥΧΕ.

Φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες που δεν λαμβάνουν επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης — συμπληρωματική ενίσχυση πέραν της επιχορήγησης για την κάλυψη των ατομικών δαπανών για πράσινη μετακίνηση

Φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες που δεν λαμβάνουν επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης μπορούν να επιλέξουν πράσινη μετακίνηση. Στην περίπτωση αυτή, θα λάβουν ενιαία συνεισφορά ύψους 50 EUR ως συμπληρωματική ενίσχυση πέραν της επιχορήγησης για την κάλυψη των ατομικών δαπανών και έως 4 ημέρες πρόσθετης επιχορήγησης ατομικών δαπανών για την κάλυψη των ημερών μετακίνησης για ταξίδι μετ’ επιστροφής, κατά περίπτωση.

Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης

Οι ακόλουθοι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν τα παρακάτω ποσά για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης, τα οποία θα τους βοηθήσουν να καλύψουν τις δαπάνες μετακίνησής τους:

 • Φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες που φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που βρίσκονται σε εξόχως απόκεντρες περιοχές των κρατών μελών της ΕΕ, στην Κύπρο, την Ισλανδία, τη Μάλτα, καθώς και σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) που είναι συνδεδεμένα με κράτη μέλη της ΕΕ, και οι οποίοι μετακινούνται σε Χώρες του Προγράμματος ή σε Χώρες Εταίρους από τις περιοχές 5 ή 14,
 • οι φοιτητές και οι προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες που πραγματοποιούν βραχυχρόνιες δραστηριότητες κινητικότητας, και
 • οι φοιτητές και οι πρόσφατα αποφοιτήσαντες που μετακινούνται σε Χώρες Εταίρους άλλες από εκείνες των περιοχών 5 και 14.

Αποστάσεις ταξιδιού[11]

Σε περίπτωση συνήθους μετακίνησης

Σε περίπτωση πράσινης μετακίνησης

10 έως 99 χλμ.:

23 EUR ανά συμμετέχοντα

 

100 έως 499 χλμ.:

180 EUR ανά συμμετέχοντα

210 EUR ανά συμμετέχοντα

500 έως 1 999 χλμ.:

275 EUR ανά συμμετέχοντα

320 EUR ανά συμμετέχοντα

2 000 έως 2 999 χλμ.:

360 EUR ανά συμμετέχοντα

410 EUR ανά συμμετέχοντα

3 000 έως 3 999 χλμ.:

530 EUR ανά συμμετέχοντα

610 EUR ανά συμμετέχοντα

4 000 έως 7 999 χλμ.:

820 EUR ανά συμμετέχοντα

 

8 000 χλμ. και άνω:

1 500 EUR ανά συμμετέχοντα

 

Οι φοιτητές και οι προσφάτως αποφοιτήσαντες που επιλέγουν πράσινη μετακίνηση θα λάβουν έως και 4 ημέρες πρόσθετης επιχορήγησης ατομικών δαπανών για την κάλυψη των ημερών μετακίνησης για ταξίδι μετ’ επιστροφής, ανάλογα με την περίπτωση.

Για κινητικότητα από Χώρα του Προγράμματος σε Χώρα Εταίρο, εκτός από εκείνες των περιοχών 5 και 14, οι φοιτητές και οι προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες πρέπει να λαμβάνουν επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησής τους. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να μην παρέχουν επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης σε όλους τους άλλους φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες που πραγματοποιούν δραστηριότητες κινητικότητας από Χώρα του Προγράμματος σε Χώρα Εταίρο, εκτός από εκείνες των περιοχών 5 και 14.

Γ) Επιχορήγηση για κινητικότητα προσωπικού

Το προσωπικό θα λαμβάνει επιχορήγηση από την ΕΕ για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και διαβίωσης κατά τη διαμονή στο εξωτερικό, όπως ορίζεται παρακάτω:

Κατηγορία προϋπολογισμού

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Ποσό

Ενίσχυση για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης

Συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων από τον τόπο προέλευσής τους στον τόπο της δραστηριότητας μετ’ επιστροφής.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: ανάλογα με την απόσταση του ταξιδιού ανά συμμετέχοντα. Ο αιτών πρέπει να δηλώνει την απόσταση μεταξύ του τόπου προέλευσης και του τόπου της δραστηριότητας[12] χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή[13].

Απόσταση ταξιδιού

Συνήθης μετακίνηση

Πράσινη μετακίνηση

0 – 99 χλμ.

23 EUR

 

100 – 499 χλμ.

180 EUR

210 EUR

500 – 1 999 χλμ.

275 EUR

320 EUR

2 000 – 2 999 χλμ.

360 EUR

410 EUR

3 000 – 3 999 χλμ.

530 EUR

610 EUR

4 000 – 7 999 χλμ.

820 EUR

 

8 000 χλμ. και άνω

1 500 EUR

 

Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη διαβίωση των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής κάθε συμμετέχοντα (εφόσον απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης μίας ημέρας μετακίνησης πριν από τη δραστηριότητα και μίας ημέρας μετακίνησης μετά τη δραστηριότητα).

Το προσωπικό που επιλέγει πράσινη μετακίνηση θα λάβει έως και τέσσερις ημέρες πρόσθετης επιχορήγησης ατομικών δαπανών για την κάλυψη των ημερών μετακίνησης για ταξίδι μετ’ επιστροφής, κατά περίπτωση.

Έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας: πίνακας A1.1 ανά ημέρα ανά συμμετέχοντα

μεταξύ της 15ης και της 60ής ημέρας της δραστηριότητας: 70 % του πίνακα A1.1 ανά ημέρα ανά συμμετέχοντα

Πίνακας Α – Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών (ποσά σε ευρώ ανά ημέρα)

Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα υποδοχής. Τα συγκεκριμένα ποσά κυμαίνονται εντός των ελάχιστων και μέγιστων ορίων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Κατά τον καθορισμό των ποσών που θα ζητούν οι δικαιούχοι στη χώρα τους, οι Εθνικοί Οργανισμοί, σε συμφωνία με τις εθνικές αρχές, θα εξετάζουν δύο ειδικά κριτήρια:

 • τη διαθεσιμότητα και το ύψος άλλων πηγών συγχρηματοδότησης από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, που συμπληρώνουν την επιχορήγηση της ΕΕ·
 • το γενικό επίπεδο ζήτησης των μελών προσωπικού που σκοπεύουν να διδάξουν ή να λάβουν κατάρτιση στο εξωτερικό.

Για όλες τις χώρες προορισμού θα πρέπει να εφαρμόζεται το ίδιο ποσοστό εντός των αντίστοιχων ορίων. Δεν είναι δυνατό να δοθεί το ίδιο ποσό για όλες τις χώρες προορισμού.

 

Προσωπικό από Χώρες του Προγράμματος

Χώρα υποδοχής

Ελάχιστο-μέγιστο (ανά ημέρα)

 

A1.1

Νορβηγία, Δανία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Σουηδία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Λιχτενστάιν

Χώρες Εταίροι από την περιοχή 14

80-180

Κάτω Χώρες, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα, Πορτογαλία

Χώρες Εταίροι από την περιοχή 5

70-160

Σλοβενία, Εσθονία, Λετονία, Κροατία, Σλοβακία, Τσεχική Δημοκρατία, Λιθουανία, Τουρκία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Σερβία

60-140

Χώρες Εταίροι από τις περιοχές 1-4 και 6-13

180

Όσον αφορά τις δραστηριότητες κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και προς τις Χώρες Εταίρους από τις περιοχές 5 και 14, οι Εθνικοί Οργανισμοί μπορούν να παρέχουν ευελιξία στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας τους καθορίζοντας κλίμακες αντί για ποσά σε εθνικό επίπεδο. Η ευελιξία αυτή θα πρέπει να δικαιολογείται π.χ. αν αφορά χώρες στις οποίες διατίθεται συγχρηματοδότηση σε επίπεδο περιφέρειας ή ιδρύματος. Τα ακριβή ποσά θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο κάθε Εθνικού Οργανισμού και ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Δ) Επίπεδο χρηματοδοτικής στήριξης για φοιτητές και προσωπικό που καθορίζεται από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις κοινοπραξίες κινητικότητας

Σε κάθε περίπτωση, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι κοινοπραξίες κινητικότητας καλούνται να τηρούν τις ακόλουθες αρχές και τα ακόλουθα κριτήρια κατά τον καθορισμό και/ή τη διάθεση των κονδυλίων της ΕΕ στο πλαίσιο του ιδρύματός τους:

 • Από τη στιγμή που τα ποσά θα καθοριστούν από τα ιδρύματα/τις κοινοπραξίες, θα πρέπει να παραμένουν ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδίου κινητικότητας. Δεν προβλέπεται μείωση ή αύξηση του ύψους της επιχορήγησης κατά τη διάρκεια ενός σχεδίου.
 • Τα ποσά πρέπει να καθορίζονται και/ή να διατίθενται με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι αρχές και η μεθοδολογία που περιγράφονται παραπάνω (δηλαδή, σε συνάρτηση με τη ροή κινητικότητας και την πρόσθετη ειδική χρηματοδότηση).
 • Σε όλους τους φοιτητές που μεταβαίνουν στην ίδια ομάδα χωρών για την ίδια μορφή κινητικότητας —σπουδές ή πρακτική άσκηση— (με εξαίρεση τους φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες που προέρχονται από εξόχως απόκεντρες Χώρες, περιφέρειες και ΥΧΕ του Προγράμματος) πρέπει να παρέχεται το ίδιο ποσό επιχορήγησης.

E) Εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας

Κατηγορία προϋπολογισμού

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Ποσό

Επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την οργάνωση των εντατικών προγραμμάτων (εξαιρούνται οι δαπάνες διαβίωσης και μετακίνησης των συμμετεχόντων).

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων στην κινητικότητα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές που συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος.

Το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που αναλαμβάνει τον συντονισμό υποβάλλει αίτηση επιχορήγησης για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών, εξ ονόματος της ομάδας των ιδρυμάτων που οργανώνουν από κοινού το εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας.

400 EUR ανά συμμετέχοντα, με ελάχιστο αριθμό τους 15 συμμετέχοντες και κατ’ ανώτατο όριο τους 20 χρηματοδοτούμενους συμμετέχοντες.

 1. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_el.

 2. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_el

 3. Κάθε πρακτική άσκηση φοιτητών θα θεωρείται «πρακτική άσκηση σε ψηφιακές δεξιότητες» εφόσον ο ασκούμενος αναπτύσσει δραστηριότητα σε ένα ή περισσότερα από τα εξής: ψηφιακό μάρκετινγκ (π.χ. διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ανάλυση διαδικτυακών δεδομένων)· ψηφιακό γραφιστικό, μηχανολογικό ή αρχιτεκτονικό σχέδιο· ανάπτυξη εφαρμογών, λογισμικού, δεσμών ενεργειών ή ιστοτόπων· εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων και δικτύων ΤΠ· κυβερνοασφάλεια· ανάλυση, εξόρυξη και απεικόνιση δεδομένων· προγραμματισμός και εκπαίδευση ρομπότ και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η γενική υποστήριξη πελατών, η διεκπεραίωση παραγγελιών, η εισαγωγή δεδομένων ή οι εργασίες γραφείου δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.

 4. Οι μεταδιδακτορικοί μπορούν να συμμετέχουν σε περιόδους πρακτικής άσκησης με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους άλλους προσφάτως αποφοιτήσαντες εντός 12 μηνών μετά την αποφοίτησή τους. Για τις χώρες όπου οι απόφοιτοι υποχρεούνται σε υποχρεωτική στρατιωτική θητεία ή κοινωνική υπηρεσία μετά την αποφοίτηση, η περίοδος επιλεξιμότητας για προσφάτως αποφοιτήσαντες παρατείνεται κατά τη διάρκεια της εν λόγω υπηρεσίας.

 5. Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής όσον αφορά την κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση:

  θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλοι οργανισμοί της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ειδικευμένων οργανισμών (ο αναλυτικός κατάλογος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_el)· οργανισμοί που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ, όπως οι Εθνικοί Οργανισμοί Erasmus+ (προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και/ή διπλή χρηματοδότηση).

 6. Προηγούμενη εμπειρία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και/ή υποτροφίας του προγράμματος Erasmus Mundus συνυπολογίζεται στους 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών.

 7. Σε προγράμματα σπουδών ενός κύκλου, όπως η ιατρική, οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας έως και για 24 μήνες.

 8. Όσον αφορά παραρτήματα πανεπιστημίων που εξαρτώνται από το μητρικό ίδρυμα και καλύπτονται από τον ίδιο Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ως χώρα αποστολής θεωρείται η χώρα όπου είναι εγκατεστημένο το μητρικό ίδρυμα. Επομένως, δεν είναι δυνατή η διοργάνωση δραστηριοτήτων κινητικότητας μεταξύ παραρτημάτων πανεπιστημίων και του μητρικού ιδρύματος που καλύπτονται από τον ίδιο Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 9. Για τις χώρες όπου οι απόφοιτοι υποχρεούνται σε υποχρεωτική στρατιωτική θητεία ή κοινωνική υπηρεσία μετά την αποφοίτηση, η περίοδος επιλεξιμότητας για προσφάτως αποφοιτήσαντες παρατείνεται κατά τη διάρκεια της εν λόγω υπηρεσίας.

 10. Οι Χώρες Εταίροι από τις περιοχές 5 και 14 είναι μόνο χώρες υποδοχής.

 11. Ανάλογα με την απόσταση του ταξιδιού ανά συμμετέχοντα. Οι αποστάσεις πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_el). Η απόσταση μιας μετακίνησης απλής μετάβασης πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό του ποσού της επιχορήγησης που θα χορηγείται από την ΕΕ ως ενίσχυση για το ταξίδι μετ' επιστροφής.

 12. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1 365,28 χλμ.) και στη συνέχεια θα επιλέξει την ισχύουσα ζώνη απόστασης ταξιδιού (δηλ. μεταξύ 500 και 1 999 χλμ.).    

 13. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_el