Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Δήλωση περί απορρήτου – συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus+ και στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που επηρεάζονται από την πανδημία του κορονοϊού

Αυτή η δήλωση περί απορρήτου συμπληρώνει τη δήλωση περί απορρήτου του Mobility Tool+ σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας CoViD-19.

 1. Εισαγωγή
 2. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 3. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
 4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;
 5. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 6. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται;
 8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;
 9. Στοιχεία επικοινωνίας
 10. Πού μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες;

1. Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο εξής: η Επιτροπή) δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να σέβεται την ιδιωτική σας ζωή. Η Επιτροπή συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001).

Στην παρούσα δήλωση περί απορρήτου εξηγείται ο λόγος για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα, ο τρόπος συλλογής, διαχείρισης και προστασίας όλων των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι εν λόγω πληροφορίες, καθώς και τα δικαιώματα που έχετε ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, παρέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων στον οποίο μπορείτε να απευθύνεστε για να ασκείτε τα δικαιώματά σας, καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Στη συνέχεια θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την πράξη επεξεργασίας «Συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus+ και στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που επηρεάζονται από την πανδημία του κορονοϊού» που διενεργεί η ΓΔ EAC.B.4».

2. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σκοπός της επεξεργασίας:

Η ΓΔ EAC χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί στο Mobility Tool+ για τον εντοπισμό συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Erasmus+ και στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή σε δραστηριότητες κινητικότητας εκτός της χώρας καταγωγής τους και για την παροχή των σχετικών πληροφοριών στους εθνικούς οργανισμούς, ώστε αυτοί να μπορούν να ενεργοποιήσουν τους απαραίτητους διαύλους επικοινωνίας και παροχής βοήθειας. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την παροχή στοιχείων επικοινωνίας των συμμετεχόντων στις εθνικές αρχές και σε άλλους κρατικούς φορείς.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, ούτε για την κατάρτιση προφίλ.

3. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Αυτή η πρόσθετη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που συλλέγονται στο πλαίσιο της καταχώρισης για την προστασία δεδομένων στο «Mobility Tool+», βασίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο ε), καθώς «είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων (που είστε εσείς) ή άλλου φυσικού προσώπου».

Τα δεδομένα που αποτελούν το αντικείμενο της επεξεργασίας δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων για τους Περιορισμούς (άρθρο 25) και για την Προηγούμενη διαβούλευση (άρθρο 40) που περιέχονται στον κανονισμό 2018/1725.

4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;

Για τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας, η ΓΔ EAC συλλέγει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων.

Δεδομένα ατόμου που συμμετέχει σε σχέδιο κινητικότητας ή σχέδιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης:

 • Αναγνωριστικό του σχεδίου κινητικότητας
 • Όνομα συμμετέχοντος
 • Επώνυμο συμμετέχοντος
 • Email συμμετέχοντος
 • Νόμιμη διεύθυνση
 • Email αρμόδιου επικοινωνίας του οργανισμού αποστολής
 • Τηλέφωνο αρμόδιου επικοινωνίας του οργανισμού αποστολής

Η παροχή των προσωπικών δεδομένων είναι υποχρεωτική καθώς δίνει τη δυνατότητα για επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και για την παροχή βοήθειας.

5. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η ΓΔ EAC διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της επεξεργασίας. Τα δεδομένα διαγράφονται 2 χρόνια μετά τη διάθεση των στοιχείων των συμμετεχόντων στους εθνικούς οργανισμούς.

6. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας εκτελούνται σύμφωνα με την απόφαση (EΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση της ασφάλειας στο διαδίκτυο, του κινδύνου απώλειας δεδομένων, της αλλοίωσης των δεδομένων ή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που ενέχει η επεξεργασία και η φύση των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιορίζουν, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία πρέπει βάσει του νόμου να τα γνωρίζουν για την εκτέλεση της επεξεργασίας.

Τα δεδομένα μπορούν επίσης να τηλεφορτωθούν σε αρχεία Excel τα οποία παρέχονται στους αποδέκτες των δεδομένων.

7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση της επεξεργασίας και σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την αρχή «ανάγκη να γνωρίζω». Το εν λόγω προσωπικό δεσμεύεται από νόμιμες υποχρεώσεις και, εφόσον απαιτείται, από πρόσθετες συμφωνίες τήρησης του απορρήτου.

Εκτός των οργάνων της ΕΕ, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι εξής:

 • Προσωπικό των Εθνικών Οργανισμών
 • Προσωπικό των εθνικών αρχών και άλλων εθνικών φορέων υπεύθυνο για τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19.

Τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων που συμμετέχουν σε σχέδιο κινητικότητας από οποιαδήποτε χώρα μπορούν να κοινοποιούνται στον Εθνικό Οργανισμό και στην εθνική αρχή της χώρας υποδοχής. Τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων που συμμετέχουν σε σχέδιο κινητικότητας που διοργανώνει Εθνικός Οργανισμός διαφορετικός από τον οργανισμό της χώρας τους θα κοινοποιούνται στον Εθνικό Οργανισμό και την εθνική αρχή της χώρας τους, εφόσον ο συμμετέχων: εισέρχεται ή εξέρχεται από τη χώρα του για την περίοδο κινητικότητας.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα στους ακόλουθους αποδέκτες σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

Τα δεδομένα διαβιβάζονται στους εθνικούς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι σε κάθε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ και στους εθνικούς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στις άλλες συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα Erasmus+ και στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (χώρες της ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τον ΕΟΧ· οι υπό προσχώρηση χώρες, οι υποψήφιες χώρες και οι δυνάμει υποψήφιες χώρες για τις οποίες έχει θεσπιστεί προενταξιακή στρατηγική· η Ελβετική Συνομοσπονδία· χώρες που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ένωση στις οποίες προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής των χωρών αυτών στα προγράμματα της Ένωσης), όπως ορίζεται στο άρθρο 24 «Συμμετοχή χωρών» του κανονισμού (ΕΕ) 1288/2013 και στο άρθρο 11 «Συμμετέχουσες χώρες» του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1475.

Η εν λόγω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να βασίζεται στα εξής:

 • απόφαση της Επιτροπής περί επάρκειας συγκεκριμένης χώρας (άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725)
 • κατάλληλες εγγυήσεις (άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725)
 • παρεκκλίσεις για ειδικές περιπτώσεις (άρθρο 50 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725).

Τα στοιχεία που συλλέγουμε δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, παρά μόνο στον βαθμό και για τον σκοπό που ενδεχομένως μας επιβάλλει ο νόμος.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Ως «υποκείμενο των δεδομένων» έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και, σε περίπτωση που οι αντιρρήσεις σας γίνουν αποδεκτές, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, ή σε περίπτωση διαφωνίας, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν είναι αναγκαίο, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στο σημείο 9 παρακάτω.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, παρακαλείσθε να παραθέσετε στην αίτησή σας την περιγραφή τους (δηλ. τα στοιχεία αναφοράς τους, όπως ορίζεται στο σημείο 10 παρακάτω).

9. Στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ή εάν έχετε παρατηρήσεις, ερωτήματα ή ζητήματα που σας προβληματίζουν, ή εάν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, στη διεύθυνση:

Εκτός των ανωτέρω μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους εξής:

 • Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: EAC-NA-COORDINATION@ec.europa.eu
 • Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της ΓΔ EAC: eac-data-protection@ec.europa.eu

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του κανονισμού (EΕ) 2018/1725.

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα προσφυγής (δηλ. μπορείτε να υποβάλετε ένσταση) στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων αν κρίνετε ότι, λόγω της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, παραβιάστηκαν τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τον κανονισμό (EΕ) 2018/1725.

10. Πού μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τις οποίες διενεργεί η Επιτροπή και οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και έχουν κοινοποιηθεί σ’ αυτόν. Πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο παρέχεται μέσω του συνδέσμου: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Η συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας έχει συμπεριληφθεί στο δημόσιο μητρώο του υπευθύνου προστασίας δεδομένων με τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς: DPR-EC-01229.1.