Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Denne webside afspejler endnu ikke indholdet af Programguiden for Erasmus+ 2023.

Men du kan downloade hele guiden som PDF på dit foretrukne sprog ved at klikke på ”Download” til højre på denne side.

Indledning

Denne programguide er et redskab for enhver, der ønsker omfattende kendskab til programmet Erasmus+. Dokumentet henvender sig primært til dem, der ønsker at være:

  • deltagende organisationer: organisationer, institutioner eller organer, som tilrettelægger aktiviteter, der modtager tilskud fra programmet
  • deltagere: enkeltpersoner (studerende, praktikanter, lærlinge, elever, studerende på voksenuddannelser, unge, frivillige, professorer, undervisere, kursusledere, ungdomsarbejdere, fagfolk inden for uddannelse, ungdom og idræt osv.), som er involveret i aktiviteter, der tilrettelægges af de deltagende organisationer.

Hvert år indsendes der tusindvis af projektansøgninger fra organisationer i Europa, som ønsker finansielt tilskud fra Erasmus+. Derfor har Kommissionen indført en gennemskuelig evalueringsproces, der skal sikre, at der ydes tilskud til de bedste projekter:

  • Hvad angår de fleste aktioner, er alle reglerne og betingelserne for modtagelse af tilskud fra programmet angivet i denne programguide.
  • Hvad angår øvrige aktioner, som blot er nævnt i programguiden, er reglerne og betingelserne for modtagelse af tilskud beskrevet i specifikke indkaldelser af forslag, som offentliggøres af eller på vegne af Kommissionen.

I forbindelse med planlægningen af en ansøgning kan potentielle deltagende organisationer også lade sig inspirere af og finde oplysninger i andre referencedokumenter. Nogle af disse dokumenter er anført i bilag IV til denne guide.