Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Lån til kandidatstuderende under Erasmus+

Hvad er der mulighed for?

Gennem Erasmus+ kan finansielle formidlere (f.eks. banker eller institutter, der er specialiseret i lån til studerende) yde EU-garanterede lån til studerende, der tager en kandidatuddannelse i udlandet.

Ordningen forvaltes og gennemføres på vegne af Europa-Kommissionen af Den Europæiske Investeringsfond (EIF) gennem garantiordningen for lån til kandidatstuderende under Erasmus+.

Hvordan fungerer det?

For at deltage skal de egnede finansielle formidlere sende en ansøgning til EIF i forbindelse med indkaldelsen af interessetilkendegivelser (som er åben indtil september 2020 eller så længe, der er midler til rådighed).

De deltagende organisationer skal være offentlige eller private finansielle formidlere, som har tilladelse til at låne penge til private i overensstemmelse med lovgivningen.

De skal være etableret i et af programlandene, som omfatter EU-landene samt:

  • Island
  • Nordmakedonien
  • Tyrkiet
  • Liechtenstein
  • Norge
  • Storbritannien

Gennem Erasmus+ stiller EIF garanti for porteføljerne af studielån til godkendte finansielle formidlere, så de kan yde flere lån til flere studerende med en reduceret risiko og til lavere renter for de studerende.

Hvad mere skal du vide?

Lån til kandidatstuderende under Erasmus+ kan ikke overstige 12 000 euro (eller det tilsvarende beløb i det pågældende lands valuta) ved en kandidatuddannelse af et års varighed, eller 18 000 euro (eller tilsvarende) ved en uddannelse, der varer over et år.

Hensigten med lånene er at give studerende adgang til finansiering, og der gælder derfor visse vilkår og betingelser, f.eks. at de studerende ikke behøver at stille sikkerhed (EU stiller garanti for indfrielsen), og at der kan gives mulighed for at udsætte tilbagebetalingen til efter endt studietid (mindst et år og op til to år).

De studerende, som deltager i programmet, skal studere i et andet land end det land, hvor de har taget den uddannelse, der gav dem adgang til kandidatuddannelsen, og i et andet land end deres bopælsland.

Den institution, som er vært for den kandidatstuderende, skal have et gyldigt Erasmuscharter for videregående uddannelse.

Hvordan søger du?

Ansøgninger sendes til EIF og skal indeholde de ansøgningsdokumenter, som er angivet på websiden for lånegarantiordningen.

Ansøgninger om at yde lån skal indsendes inden den 30. september 2020 til EIF.

Læs mere

Du kan læse mere om lån til kandidatstuderende under Erasmus+ på EIF's website.