Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-kurser for lærere

Ansøgerprofil

  • Videregående uddannelsesinstitutioner, som tilbyder en læreruddannelse
  • Lærerseminarer

De institutioner, som er etableret i Erasmus+-programlande, skal være i besiddelse af et gyldigt Erasmus-charter for videregående uddannelse (ECHE).

Institutioner i partnerlandene behøver ikke noget ECHE.

Varighed: 3 år

Maksimalt tilskud pr. læreruddannelse: 300.000 euro (op til 80 % af de samlede omkostninger)

Hvem opfylder betingelserne for Jean Monnet-kurser for lærere?

Jean Monnet-kurser for lærere kan udbydes af videregående uddannelsesinstitutioner, som tilbyder en læreruddannelse, eller lærerseminarer, som hjælper skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner med at planlægge, tilrettelægge og præsentere EU-indhold i deres undervisningsaktiviteter og andre aktiviteter.

Udbyderen af Jean Monnet-kurser for lærere giver lærerne en bedre forståelse af EU, både inden for almen uddannelse og erhvervsuddannelse, og styrker deres viden og færdigheder i forbindelse med undervisning i EU-stof. Lærere, som har gennemført et Jean Monnet-kursus for lærere, vil være bedre rustet til at behandle EU-stof i deres undervisning.

Jean Monnet-kurser for lærere kan tilpasses såvel lærernes grunduddannelse som deres løbende efteruddannelse.

Hvad forventes der af en udbyder af Jean Monnet-kurser for lærere?

En udbyder af Jean Monnet-kurser for lærere skal kunne levere strukturerede forslag til undervisning i EU-emner på skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner og tilbyde lærere, der er interesserede i EU, specifikke individuelle eller gruppebaserede kurser (modulopbyggede, internat, blandede eller online).

Dette kan omfatte udarbejdelse af:

  • materiale med indhold og metoder til lærere, der underviser på forskellige niveauer og har forskellige baggrunde og erfaringer
  • materiale, som skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner kan bruge til at formidle viden om EU-emner til deres undervisere.

Gennem alle sine aktiviteter skal udbyderen af Jean Monnet-kurser for lærere give lærerne den selvtillid, de behøver for at gøre EU-vinklen til en integreret del af deres daglige arbejde.

Frister og ansøgningsskemaer

Programguiden for Erasmus+

Trinvis vejledning i ansøgningsprocessen