Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Stipendier til de fælles Erasmus Mundus-masteruddannelser

Ansøgerprofil

Studerende på kandidatniveau fra hele verden kan ansøge. Du skal have en bachelorgrad eller være i gang med det sidste år med bachelorstudier og afslutte uddannelsen, inden masteruddannelsen starter.

Du kan også ansøge, hvis du kan dokumentere en uddannelse på samme niveau som bachelor. Den skal være officielt anerkendt i henhold til national lovgivning og praksis i det land, der udsteder eksamensbeviset.

Om stipendier til de fælles Erasmus Mundus-masteruddannelser

Fælles Erasmus Mundus-masteruddannelser er integrerede studieprogrammer af høj kvalitet på masterniveau. De er udformet og leveres af et internationalt partnerskab mellem videregående uddannelsesinstitutioner. De omfatter mindst tre videregående uddannelsesinstitutioner fra tre forskellige lande, hvoraf mindst to skal være EU-lande og tredjelande, der er associeret med programmet (tidligere kaldet "programlande").

Ved at støtte disse i fællesskab anerkendte mastergrader sigter EU mod at fremme de deltagende institutioners topkvalitet og internationalisering. Der er også stipendier til studerende, så de kan deltage i disse prestigefyldte programmer. Uddannelserne tilbyder selv stipendierne til de højest rangerende ansøgere i hele verden.

Stipendierne dækker udgifterne til en studerendes deltagelse i programmet, rejse og tilskud til leveomkostninger.

Aktiviteter og resultater

Programmet omfatter den periode, hvor du studerer, forsker, er i praktik og forbereder speciale og forsvar i overensstemmelse med kravet om den fælles masteruddannelse. Sidstnævnte skal mindst omfatte to studieperioder i to lande, som skal være forskellig fra dit bopælsland. De fælles masteruddannelser under Erasmus Mundus tilbyder forskellige studieforløb for at opfylde denne betingelse.

Masteruddannelsernes varighed: Et til to studieår (60, 90 eller 120 ECTS-point)

Hvilket eksamensbevis får man? Enten udstedelse af et fælles eksamensbevis (dvs. ét eksamensbevis udstedt på vegne af mindst to af de videregående uddannelsesinstitutioner) eller flere eksamensbeviser (dvs. mindst to eksamensbeviser udstedt af to videregående uddannelsesinstitutioner i konsortiet).

Ansøgninger og flere oplysninger

Du bør konsultere onlinekataloget over Erasmus Mundus-masteruddannelser. Her finder du nærmere oplysninger om disse EU-finansierede programmer og et link til masteruddannelsernes websteder. Disse indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, om det er det rette program for dig: beskrivelse af studieforløbet, liste over de deltagende universiteter og adgangskrav.

Programmets websted vil også føre dig igennem alle trin i ansøgningsprocessen. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte det relevante universitet direkte.

Hvert år tilføjes der et nyt udvalg af fælles masteruddannelser under Erasmus Mundus. De fleste konsortier kræver, at ansøgninger indsendes mellem oktober og januar for uddannelser, der starter det følgende studieår.

Andre ressourcer

Vær sikker på, at du kender dine rettigheder, når du studerer i udlandet.

EMA - Erasmus Mundus Association er den særlige alumneforening for de fælles mastergrader. Deres websted tilbyder ansøgerne rådgivning og inspiration.

ESAA - Erasmus+ Student and Alumni Alliance (forening for Erasmus+-studerende og -alumner) tilbyder studerende og alumner fra Erasmus+ et dynamisk forum, hvor de kan udvikle netværk, få faglig udvikling og foretage interkulturel udveksling.

Ph.d.-studerende kan desuden få EU-støtte til forskningsophold i udlandet via Marie Skłodowska-Curie-aktiviteterne.