Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studielån til kandidatuddannelser under Erasmus+

Finansiering af fremtiden er et almindeligt problem

Penge kan være en stor hindring for studerende, som ønsker at læse videre – især hvis de gerne vil studere i udlandet. Det er i stadig støre grad vigtigt at have både en kandidatgrad og erfaring med at bo og arbejde i et andet land på CV'et for at få et job.

"Uden dette Erasmus+-lån, ville jeg aldrig have haft mulighed for at tage min uddannelse. Det har haft en kæmpe betydning for mit liv."

Boris

En kandidatuddannelse i udlandet er en fantastisk mulighed for at få både faglig, personlig og akademisk erfaring – den form for erfaring, som kan give dig den kant, du har brug for, på vores globale marked i dag. Men du skal ikke stå tilbage efter din uddannelse med en uoverskuelig gæld.

Hvis du er kommet ind på en kandidatuddannelse i udlandet og har brug for en måde at finansiere dine studie- og leveudgifter på – kan et studielån til kandidatuddannelser under Erasmus+ måske hjælpe.

Hvad er studielån til kandidatuddannelser under Erasmus+?

Studielån til kandidatuddannelser under Erasmus+ er EU-garanterede lån med favorable tilbagebetalingsvilkår. De har til formål at hjælpe fremtidige studerende med at finansiere deres kandidatuddannelse i et Erasmus+-programland med så få økonomiske konsekvenser som muligt på lang sigt for den enkelte.

Ordningen skal give kandidatstuderende mulighed for at betale deres studie- og leveomkostninger – så de kan rette fokus på deres uddannelse i stedet for på saldoen på deres bankbog. Programmet sigter mod at være så inkluderende som muligt og følger disse retningslinjer:

 • Intet behov for sikkerhedsstillelse fra de studerende eller deres forældre, hvilket sikrer lige adgang
 • Gunstige renter, der er lavere end markedsrenten
 • Udskudt tilbagebetaling i op til to år, så de som dimittender kan finde arbejde, inden de skal begynde at betale lånet tilbage.

Fremtidige kandidatstuderende kan få et lån på op til 12 000 euro til en 1-årig kandidatuddannelse eller op til 18 000 euro for en 2-årig (eller tilsvarende beløb i en anden valuta for banker i ikke-euro-lande betinget af valutakurserne).

Hvor kan man få et studielån til kandidatuddannelser under Erasmus+?

Studielånene er i øjeblikket forbeholdt studerende, som ønsker at tage til et programland for at læse, og som selv bor i et af følgende programlande:

 • Spanien
 • Italien (Emilia Romagna-regionen)
 • Kroatien
 • Rumænien

Studerende fra andre programlande kan ansøge om at tage en kandidatuddannelse i Spanien. Universitetet i Luxembourg og universitetet i Cypern yder tilsvarende lån til indrejsende studerende fra andre programlande til at tage en kandidatuddannelse på disse universiteter.

Disse lån har form af naturalieydelser (såsom dækning af studieafgifter og boligomkostninger) i stedet for penge, og de studerende kan betale tilbage efter end uddannelse. Ligesom ved de direkte lån gælder der en EU-garanti – og det er derfor ikke nødvendigt at stille sikkerhed for lånet.

Listen over deltagende formidlere forventes at blive længere, i takt med at flere finansielle institutioner og universiteter kommer med i ordningen. Dette vil sandsynligvis ske gradvist: Find opdateringer om tilgængeligheden af programmet på denne side.

"Du får helt klart en ny tilgang til tingene. Det er som om, du ændrer dig mentalt og bliver mindre bange for at bo og arbejde i udlandet."

Xavi

Hvem kan ansøge?

Fremtidige studerende skal:

 • bo i et programland
 • have afsluttet en bacheloruddannelse (eller en uddannelse på tilsvarende niveau), inden de ansøger
 • være optaget (inden de ansøger) på et fuldt kandidatstudie i et andet land. Universitet, som udbyder studiet, skal have et Erasmuscharter for videregående uddannelse.

Det er meningen at studielån til kandidatuddannelser under Erasmus+ skal støtte indbyggere i programlande, som tager en fuld kandidatuddannelse i et andet land end deres bopælsland ELLER det land, hvor de har taget den første del af deres uddannelse. Studerende, som kun læser i udlandet som en del af deres kandidatuddannelse, kan stadig have ret til et Erasmus+-stipendium.

Sådan ansøger du

Du skal ansøge via den finansielle institution, universitetet eller online og aflevere følgende dokumentation:

 • Eksamensbevis, der dokumenterer, at du har fuldført den uddannelse, der går forud for den kandidatuddannelse, du vil tage.
 • En kvittering for indmeldelsesgebyret eller dokumentation for optagelse på studiet og for omkostningerne til kandidatuddannelsen.

De enkelte långivende institutionerne har forskellige vilkår – men de vil alle tilbyde en rente, der er væsentligt lavere end markedsrenten. Du skal derfor se på hjemmesiden for den specifikke bank eller långivende institution, hvor du kan finde de nøjagtige vilkår. Bankerne og de långivende institutioner er opført nedenfor:

Læs mere

I rapporten om modtagere af studielån til kandidatuddannelser 2018 kan du finde et resumé af de deltagende studerendes feedback for perioden 2015-2018.

Du kan få baggrundsoplysninger om lån til kandidatuddannelser under Erasmus+ via Den Europæiske Investeringsfond.