Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Denne webside afspejler endnu ikke indholdet af Programguiden for Erasmus+ 2022. Men du kan downloade hele guiden som PDF på dit foretrukne sprog ved at klikke på ”Download” til højre på denne side.

Trin 4: Udfyld og indsend ansøgningsskemaet

Ved ansøgning om EU-tilskud under Erasmus+-programmet skal ansøgerne benytte de specifikke ansøgningsskemaer for hver enkelt aktion, der findes på Kommissionens websted eller de nationale agenturers websteder (se kontaktoplysningerne på: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_da).

For projekter, der indsendes af et konsortium, indsender koordinatoren én samlet ansøgning for hele projektet på vegne af alle konsortiets medlemmer. Ansøgningen skal indsendes til det relevante nationale agentur eller forvaltningsorgan (se afsnittet "Hvor ansøger man?" for hver aktion i guidens del B).

Ansøgninger, der sendes med posten, kurertjeneste eller via fax eller e-mail, accepteres ikke.

For aktioner, der forvaltes af et nationalt agentur, skal det elektroniske skema udfyldes på et af de officielle sprog, der anvendes i programlandene. For aktioner, der forvaltes af forvaltningsorganet, skal ansøgerne udfylde ansøgningsskemaet på et af de officielle EU-sprog.

Ansøgningerne skal kun indsendes til et nationalt agentur eller til forvaltningsorganet. Ved flere indsendelser af den samme ansøgning i den samme udvælgelsesrunde til det samme nationale agentur eller forvaltningsorgan vil agenturet eller organet altid betragte den seneste version, der er indsendt inden fristens udløb, som den gyldige. Ved flere indsendelser af den samme eller en næsten identisk ansøgning fra samme ansøgerorganisation eller -konsortium til forskellige agenturer afvises ansøgningen automatisk (se afsnittet om forbud mod kumulering af støtte).

Flere oplysninger om, hvordan ansøgningsskemaet udfyldes og indsendes, kan findes på følgende websteder:

For aktioner, der forvaltes af de nationale Erasmus+-agenturer: se vejledningen om, hvordan man udfylder og indsender et elektronisk ansøgningsskema. I vejledningen kan man også læse, hvad man skal gøre, hvis der er tekniske problemer. Vejledningen kan findes på de nationale agenturers websteder (for aktioner, der forvaltes af dem) og på Kommissionens websted.

  • For aktioner, der forvaltes af forvaltningsorganet: ansøgningerne skal indsendes elektronisk via indsendelsessystemet på Funding & Tender Opportunities-portalen. Flere oplysninger om indsendelsesproceduren (herunder IT-aspekter) kan findes i onlinemanualen på: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf.

Overhold ansøgningsfristen

Ansøgningen skal indsendes inden udløbet af fristen for den enkelte aktion. Fristen for indsendelse af projekterne er angivet for hver aktion i afsnittet "Kriterier for tilskudsberettigelse" i guidens del B.

Bemærk:

For aktioner, der forvaltes af de nationale Erasmus+-agenturer, er fristen — uanset hvilken dag fristen falder på — for indsendelse af elektroniske skemaer altid kl. 12.00 (Bruxellestid).

For aktioner, der forvaltes af forvaltningsorganet EACEA, og som er omfattet af denne programguide, og i overensstemmelse med kravene på Kommissionens Funding & Tender Opportunities-portal (FTOP), er fristen for indsendelse af forslag til EACEA kl. 17.00 (Bruxellestid).

Ansøgere fra lande med en anden tidszone skal huske at tage højde for tidsforskellen for at undgå, at deres ansøgninger afvises på grund af for sen indsendelse.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}