Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Denne webside afspejler endnu ikke indholdet af Programguiden for Erasmus+ 2022. Men du kan downloade hele guiden som PDF på dit foretrukne sprog ved at klikke på ”Download” til højre på denne side.

Trin 1: Registrering

Alle ansøgere skal registrere sig https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc, hvis de ikke allerede er registreret.

For aktioner, der forvaltes af forvaltningsorganet:

For at registrere sig på Funding & Tender Opportunities-portalen skal ansøgerens juridiske repræsentant udføre følgende trin:

  • Oprette en EU Login-konto (medmindre den person, der repræsenterer ansøgeren, allerede har en konto). Nye EU Login-konti kan oprettes på følgende websted:

https://webgate.ec.europa.eu/cas/

  • Gå ind på Funding & Tender Opportunities-portalen på:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home og registrere sig (i givet fald) på vegne af den organisation/gruppe, vedkommende repræsenterer. Vejledning og ofte stillede spørgsmål findes på portalen.

Ansøgeren skal kun registreres én gang. Når registreringen er gennemført, får ansøgeren et PIC[1]. PIC'en, som er en unik identifikator og nødvendig for indgivelse af ansøgninger, giver ansøgeren mulighed for at udfylde ansøgningsskemaer på en enklere måde (når PIC-nummeret indtastes i skemaet, indsættes alle de oplysninger, som ansøgeren indtastede i registreringsfasen, automatisk i skemaet).

For aktioner, der forvaltes af de nationale Erasmus+-agenturer:

For at registrere sig i organisationsregistreringssystemet for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps skal ansøgerens juridiske repræsentant udføre følgende trin:

Ansøgere skal kun registreres én gang. Når registreringen er gennemført, får ansøgeren et organisations-ID.

En ansøger kan tjekke sit organisation-ID eller ændre nogle af oplysningerne vedrørende organisationen via organisationsregistreringssystemet for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps.

Når organisations-ID'et indsættes i ansøgningsskemaet, indlæses alle de oplysninger, som ansøgeren indtastede i registreringsfasen, automatisk i skemaet.

BEVIS FOR JURIDISK FORM:

Som en del af registreringsprocessen skal ansøgerne også uploade følgende dokumenter:

Hvis der er tale om tilskud på over 60 000 EUR, skal ansøgerne eventuelt uploade særlige dokumenter for at bevise deres finansieringsevne. Se flere oplysninger i afsnittet "Udvælgelseskriterier" nedenfor.

  1. PIC skal angives i ansøgningsskemaet.