Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-aktioner: stimulering til undervisning og forskning om EU

Jean Monnet Actions run under Erasmus+ to support teaching, learning, research and debates on various aspects of the European Union.

Jean Monnet-aktioner under Erasmus+ til støtte for undervisning, læring, forskning og debatter om forskellige aspekter af Den Europæiske Union.

Jean Monnet-aktioner under Erasmus+-programmet for 2021-2027 har siden marts 2021 tilbudt nye finansieringsmuligheder til:

 • skoler
 • erhvervsuddannelsesinstitutioner
 • læreruddannelsesorganisationer
 • fremme af debatter og udvekslinger om EU-emner på uddannelsesinstitutioner på sekundærtrinnet.

Dette udvidede tilbud bygger på de positive erfaringer fra aktioner, som siden 1989 har fokuseret på videregående uddannelsesinstitutioner. Dermed fortsætter Jean Monnet-aktionerne med at skabe positive og langvarige virkninger for elever og studerende, lærere og professorer, uddannelsesinstitutioner og læringsfremmende organisationer samt for de politiske systemer, som disse indgår i. 

Jean Monnet-aktionernes højdepunkter siden 1989

Siden deres oprettelse i 1989 har aktionerne fokuseret på videregående uddannelsesinstitutioner. Ca. 9 000 universitetslærere og over 1 000 universiteter fordelt på omkring 100 forskellige lande har modtaget økonomisk støtte, der har givet dem mulighed for at indføre nyt undervisningsmateriale i deres læseplaner for europastudier. Ved at skabe kontakter mellem akademikere, forskere og politiske beslutningstagere har Jean Monnet-aktionerne stimuleret den internationale dialog og støttet de politiske beslutningstagere både på nationalt plan og på EU-plan.

Se tidligere projekter støttet af Jean Monnet-aktioner

Hvilke aktioner modtager støtte?

Jean Monnet for videregående uddannelsesinstitutioner

(Se også: muligheder på andre uddannelseniveauer)

Undervisnings- og forskningsaktiviteter på videregående uddannelsesinstitutioner: 

Moduler

Jean Monnet-moduler er korte undervisningsforløb eller kurser i EU-studier på videregående uddannelsesinstitutioner. De tilrettelægges af en enkelt forsker/professor og kan også omfatte deltagelse af andre kolleger og eksperter. De kan være introduktionsmoduler om EU, kurser, der fokuserer på et bestemt emne eller fag inden for EU-studier, eller de kan være mere tværfaglige.

Finansieringens varighed: 3 år.

Yderligere oplysninger om Jean Monnet-modulerne

Resultater af Erasmus+-projekter — Jean Monnet

Professorater

Jean Monnet-professorater er undervisningsstillinger i EU-studier for universitetsprofessorer.

Finansieringens varighed: 3 år.

Yderligere oplysninger om Jean Monnet-professoraterne

Ekspertisecentre

Ekspertisecentre er knudepunkter for kompetence og kundskab om EU-emner. Udover forskning spiller ekspertisecentrene også en vigtig rolle i at nå ud til studerende fra fakulteter, der normalt ikke beskæftiger sig med EU-emner, og til politiske beslutningstagere, embedsmænd, civilsamfundsorganisationer og offentligheden.

Finansieringens varighed: 3 år.

Yderligere oplysninger om Jean Monnet-ekspertisecentrene

Jean Monnet for andre uddannelseniveauer

Læreruddannelsesaktiviteter

Denne aktion skal fremme kendskabet til EU i skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner i programlandene. Den skal give mulighed for at:

 • uddannelsessteder kan udvikle og tilbyde undervisningsmateriale til de lærende
 • læreruddannelser kan støtte lærerne med metoder og ny viden om EU-spørgsmål
 • fremme debat og udvekslinger mellem repræsentanter for skoler og erhvervsuddannelser og interessenter om læring om EU-emner.

Yderligere oplysninger om Jean Monnet-professoraterne

Netværk

Netværk fremmer indgåelsen og fremvæksten af partnerskaber mellem forskellige aktører inden for EU-studier (skoler, erhvervsuddannelsesinstitutioner, interessenter m.v.). Netværkene indsamler oplysninger, udveksler praksis og opbygger viden.

Finansieringens varighed: 3 år.

Yderligere oplysninger om netværk for andre uddannelseniveauer

Andre kommende muligheder

Jean Monnet for videregående uddannelsesinstitutioner

(Se også: kommende muligheder på andre uddannelseniveauer)

Projekter

Jean Monnet-projekter har til formål at støtte innovation (f.eks. undersøge nye metoder til at undervise i EU-emner), gensidig inspiration (stimulere til diskussion og overvejelser om EU-spørgsmål) og udbredelse af undervisningsmateriale om EU gennem oplysnings- og formidlingsaktiviteter.

Finansieringens varighed: 1 eller 2 år.

Yderligere oplysninger om støtte til projekter

Netværk

Netværk fremmer indgåelsen og fremvæksten af partnerskaber mellem forskellige aktører på internationalt plan (videregående uddannelsesinstitutioner, eksisterende ekspertisecentre, fakulteter og institutter, forskningscentre m.v.) inden for en given EU-prioritet, som defineres i den årlige indkaldelse. Netværkene indsamler oplysninger, udveksler praksis, opbygger viden og fremlægger dokumentation om emnet og bidrager derigennem til den politiske debat og rapporterer til Kommissionen om de bedste resultater.

Finansieringens varighed: 3 år.

Jean Monnet for andre uddannelseniveauer

Netværk

EU-undervisningsinitiativer bringer erfaringer med EU-spørgsmål ud til de lærende på en almen uddannelses- eller erhvervsuddannelsesinstitution. Et initiativ skal have en varighed på mindst 40 undervisningstimer pr. år og kan være læseplaner for ét fag, tværfaglige læseplaner eller uden for læseplanen. Initiativerne medvirker til at udforme instituttets tilgang til læring af undervisningsmateriale om EU.

Finansieringens varighed: 3 år.

Ansøgningsproces

Yderligere oplysninger om ansøgningsprocessen fås på:

Baggrund

Europa-Kommissionen iværksatte i 1989 Jean Monnet-aktionerne for at fremme ekspertise inden for undervisning og forskning i EU-studier verden over. Jean Monnet-aktionen — som er opkaldt efter Jean Monnet (1888-1979), den første formand for Den Høje Myndighed for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, som siden udviklede sig til Den Europæiske Union — er nu en del af Erasmus+-programmet. Erasmus+ kunne fejre 30-årsjubilæum i 2019.

Ud over Jean Monnet-aktionerne, der er beskrevet ovenfor, er der også ydet driftstilskud til et udvalgt antal videregående uddannelsesinstitutioner i Europa med henblik på at blive ledende inden for EU-studier og ‑forskning:

 • Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze
 • Europakollegiet i Brugge
 • Europakollegiet i Natolin
 • Det Europæiske Retsakademi i Trier
 • Det Internationale Center for Europæisk Uddannelse i Nice
 • Det Europæiske Institut for Offentlig Forvaltning i Maastricht
 • Det Europæiske Agentur for Inklusion og Specialundervisning i Odense

Publikationer

Samling af publikationer om Jean Monnet-aktioner (hos EU's Publikationskontor)

Learning about the EU: European topics and school curricula across EU Member States (Uddannelse og kurser)

Teaching tools

Links to tools and resources for teachers can be found at the bottom of this page.

To find out more about the background of the Jean Monnet Actions for schools, read the publication "Learning EU at school".

 Higher education institutions actions

These support teaching and research in the field of European Union studies worldwide, covering the study of Europe in its entirety, with particular emphasis on the EU dimension, from an internal but also from a global perspective. The scope of EU studies can be varied as long as the EU angle is explored.

EU studies should promote active European citizenship and values and deal with the role of the EU in a globalised world, enhancing awareness of the Union and facilitating future engagement as well as people-to-people dialogue.

Teaching and research activities at higher education institutions: 

Jean Monnet Modules

Short teaching programmes or courses in the field of European Union studies.

Learn more about Modules and see how to apply

Jean Monnet Chairs

Teaching posts with a specialisation in European Union studies practiced by university professors.

Learn more about Jean Monnet Chairs

Jean Monnet Centres of Excellence

Pooling knowledge and competence on European Union subjects. They also play a key role in reaching out to students from faculties not normally dealing with EU studies.

Learn about the Centres and the opportunity

Jean Monnet Networks in Higher Education

Support to large thematic networks to bolster the policy debate.

See who can apply for Networks and what qualifies

Background

The European Commission started the Jean Monnet Actions in 1989 to promote excellence in teaching and research in the field of European Union studies worldwide.

Since their creation, these actions have focused on higher education institutions. Around 9,000 university teachers and more than 1,000 universities in around 100 countries have received financial support, enabling them to offer new content on European studies as part of their curricula. By connecting academics, researchers and policy-makers, the Jean Monnet Actions have stimulated international dialogue and supported policymakers at both national and international levels.