Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Online jazyková podpora

Účelem online jazykové podpory je pomoci účastníkům programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity zlepšit si znalost jazyka, ve kterém hodlají pracovat, studovat nebo vykonávat dobrovolnickou činnost v zahraničí, aby mohli tuto zkušenost co nejlépe zúročit.

Vzhledem k tomu, že nedostatek jazykových dovedností představuje i nadále jednu z hlavních překážek širší účasti mladých lidí na vzdělávání a odborné přípravě v zahraničí, představuje naše jazyková podpora snadnou a rychlou pomoc. Přispívá tak k plnění jednoho z konkrétních cílů programu Erasmus+, kterým je podpora výuky jazyků a jazykové rozmanitosti.

Každý rok si více než 350 000 účastníků programu Erasmus+ díky naší jazykové podpoře otestuje své jazykové znalosti a může si je vylepšit v našich jazykových kurzech. V průměru si účastníci našich kurzů zlepší svou znalost příslušného jazyka nejméně o jednu úroveň společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

Přístup k internetovým stránkám OLS

O stránkách OLS

Komu online jazyková podpora slouží?

Tuto službu mohou v současné době využívat:

Online jazyková podpora je k dispozici pro všechny úřední jazyky EU: angličtinu, bulharštinu, češtinu, dánštinu, estonštinu, finštinu, francouzštinu, chorvatštinu, irštinu, italštinu, litevštinu, lotyštinu, maďarštinu, maltštinu, němčinu, nizozemštinu, polštinu, portugalštinu, rumunštinu, řečtinu, slovenštinu, slovinštinu, španělštinu a švédštinu.

Jak jazyková podpora funguje?

Účastníci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity si mohou před odjezdem do zahraničí nechat ohodnotit své jazykové dovednosti a zjistit úroveň znalostí jazyka, který budou používat při studiu, práci nebo dobrovolnické činnosti. Vysokoškolští studenti se musí před výjezdem tohoto hodnocení zúčastnit povinně, aby se potvrdilo, že splňují doporučenou úroveň, kterou doporučuje jejich přijímající organizace (s výjimkou rodilých mluvčích nebo řádně odůvodněných případů). Výsledky hodnocení jazykových znalostí nejsou pro možnost vycestovat v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity nijak směrodatné.

Účastníci, kteří si chtějí zlepšit znalost cizího jazyka, mají možnost absolvovat jazykový kurz online před odjezdem do zahraničí nebo až během pobytu. Jazykový kurz zahrnuje různé formy interaktivního odborného vedení (tzv. live coaching), mimo jiné běžnou výuku a interaktivní skupinové online kurzy (tzv. MOOC). Účastníci mohou rovněž absolvovat jazykový kurz v jazyce dané země, pokud je tento jazyk na OLS k dispozici.

Pokud služba hlavní jazyk nenabízí, poskytne jazykovou podporu vysílající nebo přijímající organizace jinými prostředky. Po návratu účastníci projdou závěrečným posouzením, které jim umožní změřit dosažený pokrok.

Chcete to zkusit?

Pokud jste již byli do programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity vybráni a splňujete výše uvedená kritéria, vaše instituce/organizace vám zašle uživatelské jméno a heslo pro přístup do platformy.

Další informace vám poskytne vaše instituce či koordinující organizace, národní agentura, nebo je najdete v sekci častých otázek na stránkách OLS.

Online jazyková podpora programu Erasmus+ pro uprchlíky

V souvislosti s migrační krizí Evropská komise umožnila přístup k jazykové podpoře během 3letého období 100 000 uprchlíkům. Tato služba je jim přístupná na dobrovolném základě a je zdarma, protože disponuje rozpočtem ve výši 4 milionů eur. Smyslem tohoto kroku bylo podpořit úsilí zemí EU, jež se snaží zapojit uprchlíky do evropských vzdělávacích systémů, a zajistit tak rozvoj jejich dovedností. Od zahájení této iniciativy se uprchlíci v účastnických zemích zúčastnili již více než 10 000 jazykových kurzů.