Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Stipendia společného magisterského studia Erasmus Mundus

Profil žadatele

  • Přihlásit se mohou studenti magisterského studia z kterékoli země světa.
  • Účastníci již musí mít první vysokoškolský diplom nebo musí prokázat jeho uznaný ekvivalent používaný podle zákona a praxe země, která příslušný titul uděluje. Přihlásit se mohou také studenti v posledním roce svého prvního vysokoškolského studia za předpokladu, že toto studium dokončí před zahájením magisterského programu.

Společné magisterské studium Erasmus Mundus

Společné magisterské studium Erasmus Mundus zahrnuje vysoce integrované studijní programy na magisterské úrovni. Programy jsou koncipovány a realizovány mezinárodním konsorciem vysokoškolských institucí z různých zemí světa.

Erasmus+ financuje stipendia pro studenty, kteří se těchto programů účastní. V rámci samotných magisterských programů mohou tato stipendia získat ti nejúspěšnějším studenti z celého světa, kteří se přihlásí do výběrového řízení, jež probíhá každý rok.

Stipendia EU pokrývají náklady na účast studenta v programu a na dopravu a zahrnují i příspěvek na životní náklady.

Činnosti a výsledky

  • Během společných magisterských programů Erasmus Mundus lze získat 60, 90 nebo 120 kreditů ECTS. To znamená, že studium trvá minimálně 12 měsíců a maximálně 24 měsíců. Většinu tvoří 24měsíční programy.
  • Vaše studium musí zahrnovat alespoň 2 doby studia ve 2 zemích (odlišné od země vašeho bydliště). Programy nabízejí různé studijní kategorie, které tuto podmínku splňují.
  • Po úspěšném absolvování studijního programu vám bude udělen buď jeden společný diplom (tzn. jeden doklad o dosaženém vzdělání vydaný jménem nejméně dvou vysokoškolských institucí konsorcia EMJMD) nebo více diplomů (tzn. nejméně dva doklady o dosaženém vzdělání vystavené dvěma vysokoškolskými institucemi konsorcia).

Jak se přihlásit a kde získat další informace

Nejprve si projděte online katalog magisterských programů Erasmus Mundus. Na internetových stránkách každého programu najdete veškeré potřebné informace ohledně jeho obsahu, vstupních požadavcích a univerzit, které dané programy nabízejí. Tyto informace vám pomohou vybrat si program, který nejlépe odpovídá vašim potřebám.

Na internetové stránce programu najdete také průvodce, který vám pomůže s vyplněním online přihlášky.

Každé léto jsou do seznamu přidávány nové magisterské programy Erasmus Mundus. Většina konsorcií požaduje, aby pro kurzy, které začnou v příštím v akademickém roce, byly přihlášky podány mezi říjnem a lednem.

Před odjezdem do zahraničí za účelem studia se nezapomeňte seznámit se svými právy.

EMA (Asociace Erasmus Mundus) je sdružení absolventů programů společného magisterského studia. Internetové stránky asociace nabízejí zájemcům o studium poradenství a inspiraci.

Aliance studentů a absolventů programu Erasmus+ (ESAA) provozuje dynamické fórum pro profesní rozvoj, mezikulturní výměnu a networking studentů a absolventů.

Akce „Marie Curie-Skłodowska“ nabízí unijní podporu doktorandům v období, kdy se věnují výzkumu v zahraničí.